Tags

VNO-NCW dreigt weer met vertrekkende bedrijven. De pensioenleeftijd mag minder snel omhoog. De huur moet dat juist sneller. En de Eerste Kamer beziet haar eigen belangenverstrengeling nog eens.

Emilie van Outeren, nrc.nl, 26-9-18

MODELONDERHANDELAARS: VNO-NCW-topmannen Hans de Boer en Cees Oudshoorn dreigen in gesprek met NRC dat Nederlandse industrie als gevolg van “nationaal beleid” naar buitenlanden verhuist (die het Klimaatakkoord van Parijs óók ondertekenden). Ze vinden de zogeheten klimaattafels waar ze zelf aan meededen “het sussen van ons nationale klimaatgeweten”, aldus De Boer. En verwachten meer van de politiek. Oudshoorn: “Tot nu toe zegt Wiebes alleen: zoveel ton CO2-uitstoot eraf daar, zoveel hier. En zo gaat het niet werken. (…) Wij leven niet in de modellenwereld, wij leven in de echte wereld.” Vrijdag zouden het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau komen met een doorrekening van de klimaatafspraken in verschillende sectoren, maar alle effecten meten blijkt onmogelijk.

LATER LATER: Minister Wouter Koolmees zou bereid zijn de verhoging van de AOW-leeftijd te vertragen om een pensioendeal met de vakbond te forceren, schrijft de Volkskrant vanochtend. Die moet naar 67 jaar, maar niet per se al in 2021. De FNV heeft geëist deze op 66 te bevriezen en het is onduidelijk of de vertraging van de D66-minister van Sociale Zaken voor die bond voldoende is. Bijkomend voordeel als de vakbonden hiermee akkoord gaan, zouden ook linkse partijen in het parlement het Pensioenakkoord kunnen steunen. Die steun zal nodig zijn om eruit voortvloeiende wetgeving volgend jaar door de Eerste Kamer te krijgen. FNV-voorzitter Han Busker overlegt telkens met de linkse partijen GroenLinks en PvdA over de voortgang van de gesprekken, waardoor Klaver en Asscher indirect ook met Koolmees onderhandelen.

SENAATSOPHEF: Over die Eerste Kamer gesproken. Daar blijken ze hun eigen integriteitsregels niet te kennen. Naar aanleiding van de dubbele pet van VVD’er Anne-Wil Duthler willen de fractievoorzitters bespreken of hun eigen gedragsregels nog bij de tijd zijn. Daarvoor moet de (nieuwe) griffier eerst inventariseren wat de regels omtrent nevenfuncties en dreigende belangenverstrengeling eigenlijk zijn. Eerder werd al duidelijk dat senatoren op de site van de Eerste Kamer lang niet al hun belangen melden en niet altijd specifiek genoeg zijn over hun (bij)banen. Regels worden overigens niet alleen door de senaat zelf gemaakt, maar verschillen per partij. André Postema, die moest daarom aftreden als fractievoorzitter van de PvdA om het diplomadebacle op het Limburgse vmbo dat hij leidt, mag in ieder geval schoolbestuurder blijven.

OPROTHUUR: Wat het vorige kabinet niet lukte, willen de huidige coalitiepartijen opnieuw proberen: ‘scheefwoners’ uit hun sociale huurwoning duwen richting de vrije markt door de huur flink te verhogen. Huurstijgingen voor mensen met een te hoog inkomen (41.000 euro) voor de gesubsidieerde sector kunnen in één klap een huurverhoging van honderden euro’s per maand krijgen, meldt het AD. Deze mensen moeten plaatsmaken voor huurders die echt recht hebben op een sociale woning. Het probleem is echter dat de vrijesectorhuurhuizen waar ze naartoe zouden moeten verhuizen, vooral in stedelijk gebied nauwelijks beschikbaar zijn. Ondertussen wil minister Kajsa Ollongren het verhuren aan toeristen via Airbnb moeilijker maken door een verplichte registratie.

Dit laatste is onvermijdelijk gezien de chaos die is ontstaan.

BIJSTANDBEHOUD: Eensgezindheid lijkt er in de coalitie ook tégen het uitgelekte plan van Sander Dekker om de rechtsbijstand te beperken tot het straf- en asielrecht. Coalitiepartijen, inclusief zijn eigen VVD, hebben dit meteen afgeschoten omdat in het regeerakkoord “knetterhelder” is afgesproken dat bezuiniging op de rechtsbijstand niet mag leiden tot het inperken van de rechtsgebieden waarop die van toepassing is.

Dekker is nu echt door de mand gevallen en bewijst geen benul te hebben van de weerbarstige werkelijkheid en hoe beperkte financiële middelen moeten worden gepareerd.

HANDJES AAN HET STUUR: Appen, een liedje zoeken of de route checken, het mag straks allemaal ook niet meer op de fiets. Gisteren stuurde minister Cora van Nieuwenhuizen haar aangekondigde wetsvoorstel hierover naar de Kamer. Gebruik van alle mobiele elektronische apparaten – mobieltjes, laptops, muziekspelers en camera’s – wordt verboden in/op alle voertuigen. “We denken dat we kunnen multitasken, maar we kunnen het niet”, aldus de minister. Het wordt liberale bewindspersonen ondertussen verweten dat ze niet streng genoeg waren voor de elektrische bolderkar Stint, waarmee vorige week een fataal ongeluk gebeurde in Oss.

Deze hectische multipolaire wereld vraagt om strenge wetgeving; kinderen kunnen niet gegarandeerd veilig multitasken en automobilisten bewijzen dagelijks dat whatsappen tot erg onregelmatig weggedrag leidt. En de bolderkar als luxeproduct blijkt gevaarlijk en dat werd onderschat of niet afdoende getest.

SLAAPVERWEKKEND: Niet alleen Donald Trump is gevoelig voor de lobby van beroemdheden, ook Sigrid Kaag lijkt zich daardoor te laten leiden. De minister van Ontwikkelingssamenwerking beloofde bij de VN-top in New York de komende vijf jaar 20 miljoen euro per jaar te investeren in de verbetering van het onderwijs in ontwikkelingslanden. Bijna precies het bedrag waar zangeres Rihanna haar in een tweet om gevraagd had. Toeval, volgens het ministerie. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken wordt in New York boeiend genoeg gevonden om op CNN te vertellen over de internationale aanpak van mensenhandel, maar de VVD’er weet zijn buurman niet genoeg te boeien om hem wakker te houden.

QUOTE VAN DE DAG

“Tering-ambassadeur”

CDA-Kamerlid Anne Kuik genereert veel aandacht voor haar inzet tegen tuberculose door er de krachtterm tering voor de ziekte te gebruiken.