Tags

Er bestaat nog een andere optie, zoals ik mij achteraf realiseerde. Stel dat de Poolse grondwet geen artikel kent zoals onze Grondwet in art.91 (oud 89): Internationale verdragen

“In principe moeten alle (internationale) verdragen vooraf worden goedgekeurd door de Staten-Generaal. Ook het opzeggen van verdragen moet door de Staten-Generaal worden goedgekeurd. Zouden internationale verdragen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de Grondwet, dan moet ten minste tweederde van de leden van de Staten-Generaal het verdrag goedkeuren.”

[bron: Douwe Brongers, De wet in gewoon Nederlands. Uitgeverij Balans, Amsterdam 2007; 58]

Dan zal dat feit tijdens de toelatingsprocedure met de toenmalige Poolse regering zijn uitonderhandeld en mogen er op dit punt geen misverstanden bestaan.