Tags

May waarschuwt, het IMF ook (Romana Abels, redactie buitenland, buitenland/Trouw, 18-9-18)

Lagarde sprak van een groter begrotingstekort, een dalende koers van de pond en een kleinere economie. Mocht het lukken om op tijd een overeenkomst te sluiten, dan voorspelt Lagarde een economische groei van 1,5 procent voor 2018 en 2019 voor het Verenigd Koninkrijk. Dat is aanmerkelijk lager dan zij voorspelt voor omringende Europese landen.

Een economische groei van 1,5 procent van het VK tegenover die van de EU die aanmerkelijk hoger dan het VK ligt, is toch wat teleurstellend voor de brexiteers…

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/436/articles/779960/11/1