Tags

Zweden (commentaar Peter Giesen, Opinie & Debat/de Volkskrant, 11-9-18)

Onmacht van gevestigde politiek is zorgwekkend (digitale versie)

De Zweedse verkiezingsuitslag toont een gefragmenteerd politiek landschap met migratie als splijtzwam.

In een tijdperk van globalisering verlangen veel Zweden naar de homogene, Scandinavische samenleving van weleer. Dat werd versterkt door de migratiecrisis van 2015 die door veel burgers werd beschouwd als een bedreiging voor de sociale cohesie en de houdbaarheid van de verzorgingsstaat.

Terecht wordt hier het ‘tijdperk van globalisering’ genoemd, omdat het geen kwestie is van een al dan niet bestaande keuzemogelijkheid; zoals er vanuit dit citaat een mogelijkheid om migratie te verbieden en daarmee onze verzorgingsstaat te handhaven en niet verder te saneren bijvoorbeeld. Politieke instrumenten (zoals het sociale zekerheidsstelsel) tegenover een mondiale structuur en opbouw van supranationale economische structuren waarop de politiek op zichzelf genomen (‘an sich’) geen invloed heeft.

De globalisering is geen keuzemogelijkheid – en daarover is in de Kamer nog nooit gedebatteerd – maar een financieel-economische gegevenheid die onder invloed van de hedendaagse trend van ICT en algoritmen én het langer heersende neoliberalisme – sinds Margaret Thatcher gangbaar en leidend of dominant geworden – een factor is geworden waar de (nationale) politiek geen invloed op heeft. De globalisering valt dus in alle nuchterheid niet meer weg te denken, tenzij er een mondiale volksopstand uitbreekt over de wanverhoudingen wat betreft inkomensverhoudingen en de ‘ondemocratische’ structuursetting.

Het is verbazingwekkend dat zelfs de SP nooit over dit thema een breed parlementair debat heeft aangevraagd om de kwijnende rechtvaardigheidsgevoelens onder de bevolking daarmee aan te slingeren en zich focust op de medische misstanden wat betreft premiegelden en vermeende dubbelhartigheid van zorgverzekeraars. Rechtvaardigheid is immers het grootste slachtoffer van de globalisering, maar iedere Kamerfractie voelt zich klaarblijkelijk machteloos met dit mondiale verschijnsel.

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/onmacht-van-gevestigde-politiek-is-zorgwekkend~bcc1760c/