Tags

,

Islamcriticus Sarrazin slaat opnieuw toe (Gerben van der Marel, Economie & Politiek/fd, 31-8-18)

In een week van gewelddadige demonstraties en extreemrechtse ‘klopjachten’ op migranten in de Oost-Duitse stad Chemnitz, presenteerde een van Duitslands bekendste islamcritici Thilo Sarrazin donderdag zijn nieuwe boek, Feindliche Übernahme. Hoofdconclusie: de islam vormt een ernstige bedreiging voor Duitsland en Europa. Ook economisch, zei hij daarover op vragen van het FD.

 ‘De moslims in Duitsland en Europa leveren onder aan de streep geen positieve bijdrage’, zei de 73-jarige econoom. ‘Als groep zijn ze massaal ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. Als we alle moslims uit de Duitse statistieken zouden halen, zou onze bbp natuurlijk lager zijn, maar per hoofd van de bevolking hoger.’

‘Duitse economie zal prijs betalen’

Sarrazin is oud-bestuurder van de Bundesbank, verguisd SPD-lid en auteur van de bestseller Deutschland schafft sich ab, dat in 2010 verscheen. Zijn nieuwe boek telt 426 pagina’s, tientallen tabellen en honderden voetnoten en krijgt ondanks kritiek van recensenten veel aandacht. In Berlijn liepen de media donderdag uit voor de presentatie.

Waarom is/was Sarrazin verguisd SPD-lid? Omdat hij te islamkritisch was binnen de SPD-gelederen, zo goed als de PvdA decennialang te islamvriendelijk was? ‘Vriendelijk’ verhulde alleen dat de PvdA geen idee had hoe de integratie van migranten aangepakt moest worden en dat gold in ons land voor alle toen nog bestaande volkspartijen en de splinters. Nu zit ons land (& Duitsland) opgescheept met een halfbakken integratiebeleid waar niemand wat aan heeft.

‘De situatie is veel erger dan ik destijds heb beschreven’, zei Sarrazin. ‘En dat valt de Duitse politiek te verwijten.’ Hij verwees naar de krimpende steun van de Duitse kiezer voor de sociaaldemocratische SPD en de opkomst van de rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD). ‘Als de SPD mijn analyse had bestudeerd of ten minste mijn vorige boek had gelezen, hadden ze er beter voor gestaan en was er geen AfD in de Bondsdag geweest.’

‘Dat valt [niet alleen] de Duitse politiek te verwijten’, maar alle lidstaten in de EU, want overal is het een rommeltje van jewelste. Met als climax de Visegradlanden, die zelfs de EU volledig en zuiver christelijk willen laten zijn. Maar dat zijn ook premoderne (wat democratie betreft) lidstaten binnen de EU die zich nog in postcommunistische denkfase bevinden, en daarom nog generaties nodig hebben voordat ze voldoende democratisch inzicht hebben ontwikkeld.

De Duitse economie zal ook in de toekomst door het achterblijven van het onderwijs een prijs betalen, waarschuwde Sarrazin. ‘Ik wil individuele voorbeelden over economisch succes en goede integratie niet ter discussie stellen, maar moslims doen het als groep relatief veel slechter op school dan andere migrantenkinderen, ook in de derde en vierde generatie.’ In zijn boek noemt Sarrazin Nederland als voorbeeld van een land waar moslims sociaaleconomisch het slechtst integreren.

Door het achterblijven van het onderwijs (en niet alleen in Duitsland) voor met name migrantenkinderen die thuis niet kunnen terugvallen op constitutionele kennis van de grondwetten van hun lidstaten, wordt er een kloof geschapen tussen de moderne westerse democratieën en de niet-secularistische islamlanden van de geboortegrond. En dat terwijl nota bene Turkije wel degelijk een seculier land is dat onder Atatürk werd ingevoerd met de nieuwe grondwet (1923). Die modernisering is blijven steken onder Erdogan.

Waarom is deze accentuering van moderne landen met een scheiding van ‘kerk en staat’ zo belangrijk, ook voor islamitische landen? Vanwege de doorbraak die dit principe op economisch terrein mogelijk maakt door technische innovaties. Marokko en Turkije – om de grootste stromen migranten in onze EU-landen te karakteriseren – zijn vanwege de afwezigheid van scheiding tussen geloof en staat gedoemd om economisch op de achtergrond te blijven, omdat alles ‘religieus’ gelegitimeerd moet worden.

Daarmee hebben de westerse ‘landen’ in Europa sinds de reformatie en later de Verlichting geen rekening mee te houden en daarom bestaat hier ook de vrijheid van godsdienst én immer bloeiende economieën (met alle ups en downs overigens). Deze zaken heeft Sarrazin dus klaarblijkelijk opnieuw willen aankaarten en daarin heeft hij groot gelijk, meer dan alle andere islamcritici.

Duitsland heeft een tekort aan vakkrachten en de Duitse regering staat op het punt geschoolde en gekwalificeerde werknemers te stimuleren om naar Duitsland te komen. Sarrazin zegt dat de Duitse economie prima kan functioneren zonder immigratie uit islamitische landen. ‘Dat lukt Japan en Zuid-Korea die een vergelijkbare demografische samenstelling hebben ook.’

En dat is ook logisch omdat Japan en Zuid-Korea geen last hebben van religieus (door orthodoxe imams) geïndoctrineerde moslims.

Sarrazin wijst het islamitische geloof aan als schuldige voor het achterblijven van moslims in de maatschappij, economie en wetenschap. ‘De religieuze scheidslijn is allesbepalend. We hebben geen vergelijkbare problemen met Poolse, Russische en Vietnamese immigranten.’

Ik heb dit op mijn manier hierboven beschreven; daar moet het zonder bezit en lezing van de inhoud van dit nieuwe boek, op neerkomen.

De econoom bestudeerde de Koran en concludeert dat de islam niet alleen onverenigbaar is met westerse waarden, maar ook gevaarlijk. Moslims zullen door het hoge geboortecijfer in twee of drie generaties domineren in Duitsland en de democratische middelen benutten om de westerse maatschappijen hun ideologie op te dringen, zegt hij.

Inderdaad gevaarlijk omdat alleen goed aangepaste en hoogopgeleide moslims zich kunnen onttrekken aan hun opvoedingsidealen van thuis, maar zonder volgende studiediscipline ook achterblijvers zullen zijn op onze arbeidsmarkt. En dus hun heil zoeken op de zwarte markten van drugs en andere criminele handel.

‘Veel moslims tonen geen belangstelling voor de cultuur en gebruiken van het gastland en houden steeds vaker vast aan hun gewoonten’

Sarrazin waarschuwt voor ‘eilanden van vreemdelingen’ in Duitsland en Europa en het oprukken van orthodoxe moslims en hun levenswijze. ‘Veel moslims tonen geen belangstelling voor de cultuur en gebruiken van het gastland en houden steeds vaker vast aan hun gewoonten.’

Deze terechte waarschuwing is wat mij betreft ernstig te nemen aangezien er zich met name een cultuuroorlog gaat afspelen tussen moderne burgers enerzijds en de fanatieke moslims en salafisten anderzijds die alleen maar antiwesters ingesteld en ‘gezind’ zijn; waar de politiek geen antwoord op heeft. Mijn voorgaande blogs over het salafisme zijn daarom toegespitst op verplichte verhalingscursussen inburgering waar het dan met name over staatsinrichting en staatsrecht zal moeten gaan. Zelfs bij de Nederlandse jeugd is die kennis ‘minimaal’ tot nihil en wordt het door de politieke partijen als Denk zelfs geheel genegeerd.

Sarrazin pleit voor de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers door het leger. Godsdienstonderwijs dient vervangen te worden door ‘staatsburgerkunde’. Het zijn ideeën die slecht vallen binnen ‘zijn’ SPD.

Goede voorstellen van Sarrazin over de inzet van het leger bij uitzetting van niet verlengde verblijfsvergunningen of Nederlandse paspoorten bij onvoldoende vorderingen op constitutioneel gebied. De Nederlandse Grondwet moet ook de grondwet van de nieuwe medelanders zijn. Zo niet, dan keren ze terug naar geboortegrond.

Godsdienst onderwijs zoals in ons land, hoort in Duitsland even algemeen te zijn en de wensen van moslims in ons land om islamitisch onderwijs gaat tegen art. 23 Gw in. Onze scholieren behoren algemene kennis te hebben van alle wereldgodsdiensten en niet specifiek christelijk onderwijs. Wij leven in een seculier land dat niet door een staatsgodsdienst gedomineerd wordt (zoals het VK met de Anglican Church). De scheiding van kerk en staat wordt niet in de Grondwet genoemd maar is een ongeschreven regel. En juist vanwege de scheiding tussen kerk en staat is staatsburgerkunde een uitstekend voorstel van Sarrazin en bewijst de afwijzing van de SPD hoe die partij hopeloos achter loopt. Zoals ook de PvdA bij ons.

De partij gaat mogelijk een derde poging doen om hem te royeren. ‘Thilo Sarrazin is een verbitterde man, die alleen bij de SPD zit om zijn absurde stellingen te verkopen’, zei partijsecretaris Lars Klingbeil donderdag. ‘Wat hij schrijft heeft niets te maken met sociaaldemocratische posities.’ Sarrazin: ‘Ik sta open voor andere meningen.’

Als hij geroyeerd wordt, dan is dat ook het einde van de SPD. Het een vloeit bijna automatisch op het ander, aangezien de politieke evolutie niet stilstaat. De SPD is simpelweg knettergek als ze deze voorstellen afwijst en toont een daadwerkelijk gebrek aan visie. Waarvan akte dus.

https://fd.nl/economie-politiek/1267691/islamcriticus-sarrazin-zet-met-nieuw-boek-duitse-verhoudingen-verder-op-scherp

Advertisements