Tags

Eenvijfde Syriërs te radicaal voor asiel (Anneke Stoffelen en Wil Thijssen, Voorpagina/de Volkskrant, 29-8-18)

Ongeveer een vijfde van de Syrische vluchtelingen die worden voorgedragen voor asiel in Nederland via de zogenoemde Turkije-deal, valt af wegens extremistische sympathieën of omdat hun denkbeelden niet stroken met Nederlandse waarden, zoals de gelijkheid tussen man en vrouw. Dat stelt Paul van Musscher, landelijk portefeuillehouder vreemdelingenzaken en migratiecriminaliteit bij de politie.

Eindelijk verstandig beleid en dito besluitvorming (lees: proces): onze ervaring met opname van migranten is inmiddels zo ‘geëvolueerd’ en ‘uitgekristalliseerd dat we weten dat als er geen ‘waardenwijziging’ van deze migranten heeft voorgedaan voorafgaande aan toelating via effectieve screening via inburgeringscursussen, het alleen maar trammelant en ergernissen oplevert wat de verschillen in waarden en normen tussen het westen (westerse cultuur) en het oosten (voornamelijk islamitische landen) betreft. Extremistische sympathieën en strijdige islamitische waarden ten opzichte van het westen horen hier niet thuis en wat dat betreft laten  IND en COA merken dat er lessen uit het verleden getrokken zijn.

Extremisme en conservatisme

Uiteindelijk valt volgens de politie een vijfde van de voorgedragen Syrische kandidaten af voor hervestiging, omdat er vermoedens zijn van extremisme of omdat verwacht wordt dat iemands overtuigingen integratie in Nederland bemoeilijken. Een woordvoerder van de UNHCR bevestigt dat. ‘Hieronder vallen vluchtelingen met conservatievere denkbeelden.’

Het ministerie van Justitie wijst er daarnaast ook op dat vluchtelingen zich soms uit eigen beweging terugtrekken als ze uitleg hebben gekregen over de Nederlandse normen en waarden op het gebied van diversiteit en de gelijkheid tussen man en vrouw.

Dat ongeveer 20 procent van de voorgedragen kandidaten alsnog afvalt, is volgens de UNHCR te verklaren doordat het ‘integratiecriterium’ niet behoort tot de voorwaarden die de VN-vluchtelingenorganisatie zelf stelt aan hervestiging – dat is een extra eis van de Nederlandse overheid.

Dat dit ‘integratiecriterium’ niet behoort tot de voorwaarden die de VN-vluchtelingenorganisatie zelf stelt aan hervestiging, mag vanzelfsprekend geen rol spelen omdat internationale verdragen zich ook verder ontwikkelen naarmate de opgedane ervaring met die papieren criteria dwongen tot nadere vormgeving. Geen opvangorganisatie mag zich dus beroepen op die afwezigheid van concrete criteria.

Het toetsen van de integratiekansen van een vluchteling gebeurt in de normale procedure in Nederland overigens niet, omdat dit in het asielrecht geen criterium is voor een verblijfsvergunning. Bij hervestiging via de UNHCR kan de overheid wel extra eisen stellen, omdat deze migranten buiten de normale asielprocedure om op uitnodiging naar Nederland komen.

Waarschijnlijk doen zich ook geen problemen voor met migranten die ‘op uitnodiging’ naar ons land komen. Zij weten dat zij zich zullen moeten aanpassen aan hun nieuwe leef- en werkomgeving. En dat is met illegale en dus economische migranten niet het geval; zij maken slechts gebruik van de vrijemarktwerking.

En zo valt te lezen dat er toch enige schot zit in de ontwikkeling van aangepaste procedures voor verblijfsvergunningen. Het enige wat nog mankeert zijn de verplichte terugkeerregelingen, omdat de huidige stroom aan vluchtelingen geen jaren kan blijven voortduren. Onze opvangbureaucratie is daar niet tegen opgevangen; first things first dus.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/eenvijfde-syriers-afgewezen-voor-turkije-deal-vanwege-extremistische-of-conservatieve-denkbeelden~bb545cbb/?utm_campaign=shared%20content&utm_medium=app&utm_source=link&utm_content=free