Tags

,

Halsema wil ruimte voor radicale islam verder beperken (Robin de Wever, nederland/Trouw, 24-8-18)

De Amsterdamse plannen om samen te werken met salafistische organisaties gaan niet door. Burgemeester Femke Halsema heeft minder geduld met uiterst orthodoxe islamitische organisaties dan haar voorgangers, stelt ze in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad.

Dit is een staatsrechtelijk juist uitgangspunt omdat het orthodoxe islamitische geloof strijdig is met de verplichting van migranten om te integreren. En dus gaat deze verplichting boven de vrijheid van godsdienst die door migranten altijd verward of bewust misbruikt wordt als een mogelijkheid om onder de Nederlandse waarden en normen te ontkomen of zelfs te ontwijken. Daar moet eens perk en paal aan worden gesteld en Halsema lijkt terecht voor die koers te kiezen. Zolang migranten niet bewezen hebben goed geïntegreerde burgers te zijn, hebben ze dus geen recht van spreken. Vanwege de algemene politieke lafheid is het politici nooit gelukt een helder en duidelijk standpunt in te nemen, zodat zij de fanatieke woordvoeders in salafistische of orthodoxe kring altijd de ‘ruimte moesten geven’.

En daar kan nog een derde argument aan worden toegevoegd, waar orthodoxe moslims graag gebruik van maken om de ondervragende journalist op het verkeerde been te plaatsen. Niets is namelijk gemakkelijker dan als moslim juist de eigen islamitische dogma’s te herhalen en te benadrukken, dan juist weer de opvattingen vanuit de eigen opvoeding van het land van herkomst te herhalen, alsof er nooit een integratieverplichting heeft bestaan in ons land.

De les voor de journalistiek is dus om nooit moslims uit te nodigen om een standpunt weer te geven over een binnenlandse kwestie van het land van oorsprong of een internationaal verdrag. Dat geldt ook voor Palestijnen over spanningen in het Palestijnse territoir, maar ook Joden over Israëlische aangelegenheden. Alle genoemde categorieën burgers kunnen zich niet losmaken van belangenbehartiging en verdediging van dat geboortegebied en dat maakt ‘het’ journalistieke interview van nul en generlei waarde.

Krap zes weken na haar beëdiging kondigt Halsema een nieuwe koers aan in de strijd tegen radicalisme: minder geduld met radicalen die balanceren op de grens van het toelaatbare.

GroenLinks’er Halsema ziet weinig in het idee waar interim-burgemeester Jozias van Aartsen (VVD) in juni nog onderzoek naar liet doen: radicalisering bestrijden door uiterst orthodoxe moslims te betrekken bij maatschappelijke activiteiten. Het aantal moskeeën ‘waarvan het bestuur, de vaste imam, externe sprekers en de bezoekers het salafistische geloof aanhangen of prediken’ lijkt te groeien, stelt Halsema. “Soms helt dit over van orthodoxie naar een fundamentalistische, agressieve afkeer van de democratische rechtsstaat.”

De koers van Van Aartsen was natuurlijk goed bedoeld, maar aantoonbaar mislukt omdat radicalisering van moslims aantoonbaar is mislukt. Dan moeten er dus consequenties worden getrokken. Gelukkig is Halsema realistisch genoeg om te beseffen dat iedere afkeer van de democratische rechtsstaat te allen tijde moet worden bestreden en tegengegaan.

Samenwerking met salafisten kan problematisch zijn, stelt islamoloog Joas Wagemakers van de Universiteit Utrecht. “Het is zeker niet op voorhand gedoemd te mislukken. Maar je hebt soms wel met mensen te maken die de grenzen van de wet opzoeken. Dat kan dit soort overleg lastig maken.”

We hebben als rechtsstaat nog nooit onderkend dat bepaalde types die graag als woordvoerder optreden altijd op uit zijn dat ze de grenzen van de wet opzoeken, want dat is hun strategische oogmerk. Uitdagen, uitdagen en nogmaals uitdagen. Dat heeft het ‘voordeel’ dat het debat ook wegebt of vergeten wordt te voeren.

Duimschroeven aandraaien

Ook op andere gebieden wil Halsema de duimschroeven aandraaien. Moskeefinanciering vanuit het buitenland moet aan banden gelegd en radicale predikers moeten minder ruimte krijgen. Op welke manier de gemeente contact blijft houden met salafistische moskeeën, is onduidelijk. Haar woordvoerder kon daar niet direct antwoord op geven. In het najaar presenteert Halsema uitgewerkte plannen.

Vooral Rutte mag kwalijk worden genomen dat bijna als de langst zittende premier van ons land na Lubbers geen oplossing van dit radicalisme heeft gebracht. Gelukkig treedt Halsema bij haar aantreden direct doelmatig en effectief op en dat belooft een nieuwe eigentijdse oplossing. We wachten dus af wat Halsema’s uitgewerkte plannen in het najaar vermogen te gaan doen. Haar start is sterk.

Wel is duidelijk is dat de gemeente meer contact zal zoeken met individuen in en rond de uiterst orthodoxe gemeenschappen. De banden met sleutelfiguren worden aangehaald en er moeten nieuwe vrijwilligersnetwerken komen. “Het aandeel dat vrouwen (moeders, zussen en vriendinnen) kunnen hebben in het tegengaan van radicalisering wordt tot nu toe weinig benut”, stelt Halsema in haar brief. Ook wil de burgemeester luisteren naar ‘mensen wier stem zacht klinkt’, zij die bekneld worden door extremisten. En er komt een ’solide wetenschappelijk netwerk’ dat haar over radicalisme zal adviseren.

Een nieuwe start

Met de stevige toon lijkt Halsema een nieuwe start te willen maken. Onder haar voorganger Eberhard van der Laan, maakte de afdeling die het hoofdstedelijke anti-radicaliseringbeleid moest uitvoeren zich schuldig aan fraude en belangenverstrengeling wat, zo zei Van der Laan toentertijd, het gezag van de gemeente ondermijnde.

Die aanzet van Eberhart van der Laan moest wel mislukken vanwege de politieke cultuur van zwijgen over het integratievraagstuk, waar iedereen vaag over was met uitzondering van de populisten.

NRC en De Telegraaf constateerden de afgelopen maand dat er veel meer mis gaat. In de El Tawheedmoskee lijkt al enige tijd een groep geradicaliseerde moslims samen te komen, onder wie twee Syriëgangers. En twee ronselaars zijn jarenlang niet opgepakt omdat de politie dwars zou liggen. Halsema ontkent dat de gemeente jihadisten uit het oog heeft verloren.

De roep om meer middelen om financiering en prediking in de gaten te houden, klinkt breed. Burgemeester Krikke van Den Haag pleitte in april al voor wetgeving die het mogelijk maakt om ‘ontwrichtende prediking’ aan te pakken, en om buitenlandse financiering van moskeeën beter in beeld te brengen.

Ga zo door burgemeester! U kunt de toon gaan zetten en eindelijk een einde maken aan alle bestuurlijke uitvluchten.

Lees ook:

Jihadisten hebben niet zoveel met religie, stelt de adviseur van Van der Laan

Met zijn afwijkende de-radicaliseringsaanpak adviseerde de Ier David Kenning de Amsterdamse oud-burgemeester Van der Laan. Een interview. ‘De nieuwe generatie Europese jihadisten is jonger dan ooit. Oprechte religieuze opvattingen zijn bijna nooit aanwezig. Persoonlijk issues als criminaliteit, familie, identiteit, woede over islamofobie, zijn grotere factoren.’

https://www.trouw.nl/samenleving/burgemeester-halsema-heeft-minder-geduld-met-radicale-moslims-dan-haar-voorgangers~a2489bde/