Tags

BNNVARA zond geheime opname Denk terecht uit (Rik Wassens, cultuur nieuws/nrc.nl, 16-8-18)

Juridische strijd | Het publiceren van de heimelijke opname was „gerechtvaardigd en proportioneel” oordeelde de rechter in een kort geding.

Omroep BNNVARA hoeft een heimelijk gemaakte opname van een interview met Denk-voorman Farid Azarkan niet van internet te verwijderen. Dat oordeelde de rechtbank in Amsterdam woensdagmiddag na een kort geding. „De belangen van de journalisten wegen zwaarder dan die van de politieke partij.”

In mijn blog https://aquariuspolitiek.wordpress.com/2018/06/20/politieke-valsheid-in-geschrifte-dient-te-leiden-tot-vertrek-uit-de-kamer-denknl-tweedekamer-onwaardiggedrag/ had ik al aangegeven dat de rechter deze aantijging van Denk onmogelijk ongegrond kon verklaren, en dat is in een kort geding ook bevestigd. Het publiceren van de heimelijke opname was „gerechtvaardigd en proportioneel”, waarmee de persvrijheid in ons land bevestigd werd vanwege het argument dat de belangen van de journalisten zwaarder wegen dan die van de politieke partij. Het draaide om de waarheidsvinding dat Denk bezig was om een onthulling van een politieke partij openbaar te maken die in onze westerse democratie onacceptabel zijn omdat er sprake was de productie van nepadvertenties en daarmee politieke valsheid in geschrifte, dat weliswaar niet in het wetboek van strafrecht voorkomt, maar daarmee wel op één lijn kan worden gesteld.

Daarmee is mijn kernpunt bevestigd dat de journalistiek (BNNVARA) erachter is gekomen dat twee Turkse Nederlanders en een Marokkaanse Nederlander die lid zijn van de Tweede Kamer onvoldoende op de hoogte zijn van onze Grondwet. Een grondwet die fundamenteel – wat grondrechten betreft – anders in elkaar zitten dan gebruikelijk in de westerse wereld en Europa in het bijzonder. Hier geldt persvrijheid die in de aangrenzende landen van de EU niet (officieel) gelden, in ieder geval niet worden toegepast: http://www.turkije-instituut.nl/detail/posts/8842

De uitspraak is het sluitstuk van de meest recente juridische en publicitaire strijd tussen Denk en de media. Ditmaal stonden onthullingen van radioprogramma De Nieuws BV (BNNVARA) centraal. Het programma ontdekte dat de politieke partij overwoog om nepadvertenties te verspreiden in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. In naam van de PVV zou de partij advertenties op internet plaatsen met de tekst „Na 15 maart gaan we Nederland zuiveren”. Denk zag uiteindelijk van het plan af, maar heeft de advertenties wel getest. Een dag voor de uitzending van De Nieuws BV plaatste Denk een filmpje online waarin de aanstaande onthullingen in twijfel werden getrokken.

Hiermee is een eerste opening naar een nieuw integratiedebat begonnen, want de persvrijheid behoort tot de fundamentele vrijheden in de westerse wereld en daar moeten alle Nederlanders, inclusief landgenoten met een migrantenachtergrond, aan gehoorzamen, al waren ze dat in hun land van origine én vanuit hun geboorte in ons land, niet gewend. Ze werden natuurlijk door hun ouders in ons land nog steeds opgevoed in de Turkse cultuur. Dat geldt voor Kuzu en Öztürk, die zich nooit bewijsbaar in staatsrechtelijk juiste termen hebben uitgesproken in ’s lands vergaderzaal. En als dat bij Farid Azarkan als oorspronkelijke Marokkaan in zijn opvoeding anders had gelegen, dan had hij zijn collega’s uit de fractie tegen moeten houden. Dat heeft hij niet gedaan. Daarom is hun aanklacht nietig verklaard. Nu is het nog een kwestie van afwachten of de fractie in hoger beroep gaat. Zo niet, dan is er duidelijkheid geschapen.

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/08/16/bnnvara-zond-geheime-opname-denk-terecht-uit-a1613208