Tags

Vrij Links is tegen de aparte vermelding van vrijheid van godsdienst in de grondwet omdat dit leidt tot een voorkeursbehandeling van diegenen die zich tot een van de grote godsdiensten rekenen [onzin, daar zijn we zelf bij]. Alle vrijheden waarop gelovigen aanspraak kunnen maken − vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging, vrijheid van vergadering en betoging − zijn al veilig verankerd in de wet en in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens [Partijen als FvD en PVV willen niets met die internationale verdragen te maken hebben].

Zoals al in de tekst aangegeven is de eerste zin onzin omdat we er zelf bij zijn. En opmerkelijk is dat de ondertekenaars vergeten dat FvD en PVV niets van die internationale verdragen moeten hebben.

Wanneer secularisatie onder druk staat [hoe kan deze onder druk komen te staan; de maatschappij is in meerderheid seculier, zonder geloof], staan ook de persoonlijke vrijheden onder druk en kunnen zaken als homofobie, geslachtsongelijkheid en geloofsdruk een vlucht nemen. Dit leidt onherroepelijk tot een afname van gelijke kansen en tot verlies aan talent [zwaar overdreven en ik zie dat ook niet gebeuren]. Wij pleiten dan ook voor een stevig seculier systeem. Ook in het onderwijs.

Secularisme wordt vaak bewust of onbewust gelijkgesteld met atheïsme, terwijl het niets anders betekent dan een neutraal maatschappelijk speelveld voor alle ideeën en opvattingen. Vrij Links maakt zich sterk voor de afschaffing van het bijzonder geloofsonderwijs tijdens reguliere lesuren. Twijfel en onderzoek zijn de stuwende krachten achter individuele ontplooiing; leerlingen moeten (zelf)kritisch leren nadenken en eigen inzichten kunnen ontwikkelen over alle religies en levensbeschouwingen.

Wederom: nuttige opmerkingen en signalementen die echter ontstaan en veroorzaakt zijn door een niet afgerond islamdebat. Daar ligt dus niet alleen de oorzaak maar ook de schuld van de chaos van dit moment. Politieke partijen komen er zelf niet uit en dat betekent in mijn ogen bloedarmoede van die zijde.

Individuele vrijheid

Vrij Links staat voor gelijkwaardigheid van de mens ongeacht geslacht, huidskleur, geaardheid en levensovertuiging. Het is de basis voor het compromisloze anti-discriminatieprincipe. Dit principe is het kroonjuweel van de vrijzinnige beweging, passend in een traditie waarin gevochten is voor de opwaardering van het individu tegenover het collectief en voor individuele emancipatie.

Een deel van het huidige ‘links’ vaart mee op de populariteit van het denken in identiteiten. In deze uit Amerika overgewaaide trend worden mensen ingedeeld in verschillende groepen, gedefinieerd door religie, achtergrond, geslacht, geaardheid of ras. Vrij Links gaat ervan uit dat in een wereld met zeven miljard mensen zeven miljard verschillende identiteiten bestaan [te rooskleurig voorgesteld, want onhaalbaar in het huidige wereldbeeld] en verwerpt het groepsdenken van links en rechts.

Prachtig geformuleerde alinea’s!