Tags

Fossiele energiebedrijven worden zelf fossielen . https://fd.nl/opinie/1265137/fossiele-energiebedrijven-worden-zelf-fossielen #FD #waneerwordenwijwakker? #eeneeuwbedrogendoorfossielemultinationals #jaarlijksehittegolvenoverlevenweniet #tijdvoorbeheersteactiewereldwijd #natuurkentduseigenwetmatighedendieonbekendzijnindeelwetenschn [bron: mijn tweet van deze ochtend]

Een aantal koppen in de kranten van deze ochtend:

Fossiele energiebedrijven worden zelf fossielen (Hans Molenaar • Opinie/fd, 8-8-18)

Opinie | Hans Molenaar, chief investment officer bij IVM Caring Capital

Wordt het gras weer groen nu het gaat regenen? (Gerrit-Jan KleinJan, vandaag/Trouw, 8-8-18)

Zo kunnen (en moeten) we de droogte te lijf gaan (Alfred de Jager (geograaf bij het Europees Droogte Observatorium), Opinie & Debat/de Volkskrant, 8-8-18)

Californië is er nog lang niet vanaf (Theo Koelé, Uitgelicht/de Volkskrant, 8-8-18)

Deze wereldwijde bosbranden (want de kranten berichten ons er dagelijks over), de extreme droogte die wij nu een maandlang hebben meegemaakt (en die naar mijn herinnering niet in 1976 aan de orde was, maar slechts een hittegolf van hooguit 2 weken), maakt dat er een levensgrote paradox is ontstaan: we kunnen die bosbranden niet meer doven en bestrijden vanwege onze watertekorten.

Het toeval is daarbij ook dat ik gisteren een boek Schaliegas (Rolf Heynen, 2015) uit mijn boekenkast heb gehaald om te lezen wat de hard feiten zijn over schaliegas en schaliewinning in hoofdstuk 6:

6 Hoeveel water wordt gebruikt tijdens het fracken?

Een gemorste liter olie kan een miljoen liter grondwater onbruikbaar maken’ Vitens (voetnoot 68) persbericht

Het zal met dit ene zinnetje duidelijk zijn waarom het mij gaat: behalve de genoemde bosbranden wordt een tweede paradox van deze 21e eeuw duidelijk: alle fossiele brandstoffen die gedolven worden, maken onverantwoord gebruik van ‘ons’ grondwater’ maken, om de erbij gebruikte chemicaliën maar te zwijgen. Ik vervolg:

Voor het stimuleren van bestaande putten, wordt al jarenlang door de NAM (voetnoot 69) in zandsteenreservoirs gefracked. Zij gebruiken daarvoor 100-400m3 water per frack, met 20 fracks per boring. Voor het fracken naar schaliegas wordt 10.000 tot 30.000 m3 water per frack gebruikt volgens Vitens (70). Total (71) hanteert tussen de 10.000 en 20.000 m3 per frack.

Hoe zat er ook alweer? (in kader)

1m3 water is gelijk aan 1.000 liter water. Een individu verbruikt per dag 120 liter, waarvan 50 liter met douchen en 34 liter met het doorspoelen van de wc (www.vitens.nl)

Deze korte citaten maken duidelijk dat de olie- en gasmultinationals (allen zonder enige uitzondering) ons tijdens de hele vorige eeuw hebben voorgelogen over hun delfstoffenwinning en dat er behalve roofbouw van onze aardkorst ook sprake was van onverantwoorde technieken.

Dat is feit 1. Veronderstelling 1 is vervolgens dat als we deze droge en hete zomer volgend jaar weer meemaken, dan dat niet alleen met andere ogen gekeken zal gaan worden naar de economieën van de eurozonelanden als Portugal, Spanje, Italië en Griekenland, maar ook minder smalend over hun siëstapauzes midden op de dag. ‘Luiwammesen’ waren vaak gebruikte vooroordelen.

Nu wij deze zomer hebben ontdekt dat van normale menselijke (laat staan productieve) bezigheden geen sprake kan zijn bij deze temperaturen, is het mij duidelijk geworden dat de menselijke geschiedenis zich aan het herhalen is: de Mayabeschaving en andere plots verdwenen soortgelijke beschavingen (https://schooltv.nl/video/de-mayas-een-plotseling-verdwenen-beschaving/playlist/157/) zijn  vermoedelijk door plotselinge droogtes en hittegolven ten ondergegaan.

Dat is althans veronderstellingen die her en der te lezen zijn, maar nu pas is in mijn ogen des te waarschijnlijker geworden: omdat we nu zelf hebben gemaakt (het is nog niet voorbij met deze onwelgevallige hitte). En zelfs ondanks onze veel verder ontwikkelde technische mogelijkheden hebben we nog niet in de gaten dat een drietal hittegolven in achtereenvolgende jaren niet door onze economie gedragen kan worden, reden waarom ik hier boven van paradoxen sprak.

Zo goed als er eerst eindeloos gediscussieerd moet gaan worden over de oorzaken van de ‘huidige’ (hoe lang houdt deze nog aan?) hittegolf, hebben we nog geen besef hoe dramatisch de invloed ervan zal zijn, want de aardbodem kan veel hebben, maar de innerlijke structuur is even kwetsbaar als de mens zelf en wat als de Sahara richting EU trekt?

We hebben dus eenvoudigweg geen tijd meer voor gelamenteer over oorzaken en gevolgen, over de eeuwige strijd tussen fossiel verslaafden en de milieubewegingen en andere soorten sekten, die vechten voor een nieuwe leefstijl, en zich niet realiseren dat alleen overtuigingskracht en geen gekakel en gepolariseer daarbij helpt.

Kortom er is nu een nieuw moment aangebroken voor een bewustwording ‘wat we in vredesnaam’ aan het doen zijn! Fossiele industrie kon ontstaan bij gebrek aan echte wetenschappelijke inzichten en hoe de aarde ethisch fatsoenlijk volgens rentmeesterschapsidealen bewerkt mocht worden. Onze beschaving dreigt nu wereldwijd ten onder te gaan als er volgend en nog een jaar daarop deze zomers zich weer zullen presenteren (bijna de drie plagen uit Egypte) om de mensheid wakker te schudden.

Laat dus met einde van het huidige parlementaire zomerreces begin september gebruikt worden om zonder dogma’s en vaste rituelen aan een zinvol maatschappelijk debat te beginnen, waarbij hoorzittingen van alle deskundologen worden uitgenodigd om hun visie te presenteren. Want de Kamer zelf lukt het toch van z’n leven nooit om uit dit probleem te komen. Zo sterk heeft de Tweede Kamer zichzelf in de vernieling geholpen; weg met dat gekakel.