Tags

Pak de reaguurder aan en voed hem op (Elfie Tromp, Katern Opinie/de Volkskrant, 7-7-18)

OPINIE ONLINE BEDREIGINGEN

De aanslagen op Panorama en De Telegraaf zijn heftige voorbeelden van wat online vaak gebeurt: pogingen journalisten het zwijgen op te leggen. Columnist Elfie Tromp deed aangifte van bedreiging en ziet mogelijkheden om dreigers eindelijk eens juridisch aan te pakken.

De journalistenvereniging NVJ heeft er onlangs voor gepleit journalisten op dit gebied net zo te behandelen als ambtenaren met een publieke taak, zoals ambulancemedewerkers en politieagenten. Zij krijgen nu voorrang als het om vervolging van een bedreiger gaat. Maar dat voorstel heeft het niet gehaald: minister Grapperhaus weigert de journalistiek als een publieke taak te beschouwen. We zijn dus op onszelf aangewezen. Maar hoe moeten we er dan mee omgaan?

Maakt minister Grapperhaus soms de denkfout dat de journalistiek als particulier bedrijfsleven wordt beschouwd en aangemerkt, wat formeel natuurlijk juist is? En dus dat vergeten wordt dat de journalistiek, zoals ook alle intellectuele producten die in onze samenleving worden voortgebracht, een publieke functie vervullen, te wetens de intellectuele ‘verheffing van de bevolking’? Dat de journalistiek ook als onderdeel van de ‘onderwijsinfrastructuur’ dient te worden aangemerkt?

Indien Grapperhaus dat leert in te zien – maar dat moeilijk voor hem omdat dit denken niet behoort tot de ‘standaard’ algemeen gedeelde opvatting in deze maatschappij – dan beseft hij ook dat ‘de’ journalistiek onderdeel is van onze geestelijke infrastructuur en dus een nutsfunctie is en dus een publieke taak.

Journalisten verdienen dus dezelfde bescherming als alle andere nutsfuncties in onze samenleving. Er bestaat dus een fundamenteel maar tweedelig antwoord op de schermterreur van reaguurders: persoonlijke bescherming verbreden, alsmede een actief opsporingsbeleid door het OM. Alleen zo komen we van dit soort excessen af.

[https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/pak-de-reaguurder-aan-en-voed-hem-op~b1de5ced/]