Tags

Mijn geplaatste brief in Trouw (vandaag 3/7) over het wetenschappelijke verschil tussen de aloude filosofie en de ‘nieuwe’ neurowetenschappen:

Vrije wil

Schitterende redeneringen van filosofe Lieke Asma (de Verdieping, 30 juni). Voor mij een bewijs dat de technisch georiënteerde neurowetenschappers alleen ‘instrumenteel’ kunnen denken, terwijl de filosofie een traditie kent die teruggaat tot de klassieke Grieken en daarmee de levenskern van de mens raakt. Het voor mij winnende argument is dat de neurowetenschappers de ‘verkeerde definitie’ van de vrije wil gebruiken, zodat een verkeerde (basis)setting voor het experiment ontstaat. En iedere wetenschapper weet dat een verkeerd uitgangspunt nooit tot juiste uitkomsten en conclusies kan leiden.

Jan Willem Jongejans Zoetermeer