Tags

In het vervolg op dl1 zal ik ook het volgende willen opmerken over Imam Jneid. Ik ervaar hem als puberaal karakter die het heerlijk vindt om de westers samenleving uit de dagen met opvattingen die precies tegen de grens aanlopen. Als het OM die ‘veronderstelling’ als uitspraak durft te verdedigen, dan moet dat ook met een uitvoerig persbericht worden begeleid opdat er geen misverstand kan ontstaan over de tweeledigheid van ‘een’ uitspraak want iedere uitspraak is inhoudelijk verschillend vanwege verschillende karakterstructuren: de psychologische staat van de betrokken ‘beledigde’ is essentieel en dan komt de psychologische rechtspraak om de hoek kijken. Bij rechtszaken vraagt de rechter uitdrukkelijk naar de aard van de gelaakte uitlating.

Kortom, een willekeurige moslim die een willekeurige christen in een ruziënde sfeer met een ernstige verwensing zoals tegenover Aboutaleb confronteert, dient strafbaar te worden gesteld.

In het boeiende meningenvrijheidsdebat over tussen Kamerlid Arno Rutte tegenover @D66 de volgende opmerkingen.

Zonder de Handelingen erbij te halen, wat pas morgen mogelijk is, hierbij mijn suggestie aan Kamerlid Azarkan: er bestaat een tussenoplossing, waarbij ik nog niet kan overzien of de wet perse veranderd moet worden.

Over burgemeester Aboutaleb door imam  Jneid wordt uitgemaakt als nazi (zoals ik begreep, maar vandaar dat de Handelingen essentieel zijn, het volgende.

In letterlijk deze ‘nazi-uitspraak’ zou het tussen twee Nederlanders geen probleem hoeven te zijn, maar tussen twee islamieten zoals genoemde personen of door twee verschillende gelovigen, kan óf is dat wel een probleem. Ik leg dit verschil uit.

Als Jneid tegen mij in een forumdiscussie zou verkondigen dat hij tegenover mij zijn gebruikte kwalificatie zou bezigen, zou ik in een daverende gelach uitbarsten aangezien ik weet dat het naar mijn mening kolderieke onjuist en dus onzin is. waarom werkt dat voor mij zo uit?

Ik voel mij door een dergelijke uitspraak niet beledigd en dus ben ik ‘onbeledigbaar’ en ‘onkwestbaar’ – als dit laatste een juiste uitdrukkingswijze is. Juist omdat ik een sterk geloof – ik noem mezelf geen ‘gelovige’ als christen omdat dat suggereert dat ik aangesloten ben bij christelijke kerk, maar ik ben bewust zonder kerk of kerkloos en ieder kerkelijk zou mij een ketter kunnen noemen maar ook dat raakt me niet.

Ik draag mijn geloof als een weten met me door het leven, dat ik innerlijk sterk beleef, en zo ben ik onkwetsbaar geworden. Ik kan simpelweg niet beledigd worden en niemand krijgt dat dus bij voor elkaar. Het is kortom een persoonlijke ontwikkelingsfase die natuurlijk in de wet niet genoemd wordt, maar wel erin kan worden toegevoegd zonder juridische kennis. Uit de volgende sprekers leid ik af dat dit kan worden  gerealiseerd in de wet. Er bestaat dus in beginsel een onderscheid tussen een diegenen die sterk genoeg staan om niet beledigd te worden tegenover de ander die zich wel beledigd kunnen voelen. Het blijft dus een gevoelskwestie. Kan dat juridisch adequaat geformuleerd worden. Bestuursrechtelijke proces ging hoor ik Azarkan net uitspreken.

Maar in een gesprek of debat met fundamentalisten levert het wel een sfeer op van beledigingen en daarover moet het OM dus een uitspraak gaan doen: juist voor mensen die zich beledigd voelen worden dient dus het OM ingeschakeld kunnen worden en daartoe dient een proefproces te worden ingesteld.

Ik denk dat ik op dit moment duidelijk genoeg ben geweest.

P.S. Ik ben een ‘ketter’ omdat mijn christelijke God dezelfde is als de islamitische Allah en van alle wereldgodsdiensten, aangezien deze Bron de hoogste Kosmische Intelligente Energie is. Daarom wordt Isa in de Koran als Jezus genoemd. Alle profeten zijn dezelfde geestelijke boodschappers op aarde. Geen verschil alleen zijn de geschriften menselijke producten van de overlevering geworden.

https://aquariuspolitiek.wordpress.com/2018/06/27/nieuwe-opties-er-valt-iets-te-verzinnen-zoals-azarkan-uitsprak-in-het-boeiende-meningenvrijheidsdebat-over-tussen-kamerlid-arno-rutte-tegenover-d66-tweedekamer-vrijheidvanmeningsuiting/

Nieuwe opties – er valt iets te verzinnen zoals Azarkan uitsprak – in het boeiende meningenvrijheidsdebat over tussen Kamerlid Arno Rutte tegenover @D66 @tweedekamer #vrijheidvanmeningsuiting #relatieminister&OM @F_azarkan ‏ @arnorutte https://aqu via @wordpressdotcom

https://aquariuspolitiek.wordpress.com/2018/06/27/nieuwe-opties-er-valt-iets-te-verzinnen-zoals-azarkan-uitsprak-tweedekamer-vrijheidvanmeningsuiting-relatieministerom-f_azarkan-%e2%80%8f-arnorutte/

Nieuwe opties: er valt iets te verzinnen zoals Azarkan uitsprak @tweedekamer #vrijheidvanmeningsuiting #relatieminister&OM @F_azarkan ‏ @arnorutte https://aquariuspolitiek.wordpress.com/2018/06/27/nieuwe-opties-er-valt-iets-te-verzinnen-zoals-azarkan-uitsprak-tweedekamer-vrijheidvanmeningsuiting-relatieministerom-f_azarkan-%e2%80%8f-arnorutte/ via @wordpressdotcom

 

Advertisements