Tags

Van het referendum is Den Haag niet af (Lex Oomkes, opinie/Trouw, 20-6-18)

‘De senaat afschaffen zal Remkes niet snel adviseren’

Deze samenvattende stelling zal ook duidelijk maken hoe onafhankelijk deze staatscommissie aan het werk is. Met teveel oudgediende politici die met het bestel vervlochten zijn, is vanzelfsprekend van de afschaffing van de Eerste Kamer geen sprake. Dat vanwege de grondwettelijke traditie die alle traditionele politici onaangetast willen laten. Blijkt dat het geval te zijn, dan zijn staatscommissies op dit thema in de toekomst zinloos geworden en blijft het bestel doorploeteren totdat het zich vanzelf onmogelijk heeft gemaakt.

Dit gelet op de huidige publieke opinie, die zich radicaal aan het ontwikkelen is en ontdekt heeft dat de voornemens van premier Rutte dat ‘de deur open staat’ in de praktijk niets voorstelt als de coalitie eenmaal aan het werk is. ik stel vast dat deze representatieve democratie door de parlementaire praktijk geheel uitgehold is geraakt omdat het nu een fundamentele tegenstelling tussen coalitie en oppositie.

Destijds vanwege de links-rechtstegenstellingen, nu vanwege slordigheden van met name de minister-president die voor hem te slecht ingeschatte dossiers – afschaffing dividendbelasting om maar een voorbeeld te noemen -, onvoldoende openheid heeft getoond terwijl dit tijdsgewricht juist openheid en transparantie eist. Om dat maar te zwijgen van het tweede heikele thema: verzoeken-WOB die worden ingediend en steeds nieuw explosief materiaal naar buiten brengen. Ook geen bewijs van transparantie.

Maar de omstandigheden, of ze nu louter toevallig zijn dan wel een logisch gevolg van een stelsel dat steeds meer sleetse plakken toont, zouden wel eens dusdanig kunnen zijn dat er echte vernieuwing zal worden geadviseerd. Of die voorstellen vervolgens serieus landen in de politiek, dan wel het lot van de voorgangers delen en terechtkomen in de kast interessante maar te negeren adviezen, is een tweede.

Deze slotopmerkingen van de krant zijn, zoals uit mijn vorige kanttekeningen, al een illusie geworden. Het politieke klimaat is inmiddels zo gepolariseerd geraakt door toedoen van Baudet van Forum voor Democratie met zijn felheid en vermeende vernieuwingspotentieel, en met name Groen Links die via landelijke roadshows het publiek probeert te betrekken, dat ze de traditionele partijen als SP en PvdA – bij beiden is machteloosheid troef – inmiddels geheel in de schaduw hebben geplaatst.

Kortom, deze tussen- en toekomstige eindrapportage zal nooit meer in een lade verdwijnen, want dat verschijnsel behoort tot het verleden. Dit type rapporten zijn buskruit geworden.

Advertisements