Tags

Merkel en Macron maken geld vrij voor stimuleren van investeringen in eurozone (Gerben van der Marel • Economie & Politiek/fd, 20-6-18)

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron hebben dinsdag afgesproken geld vrij te maken voor het stimuleren van investeringen in de eurozone. Details over de bedragen en de financiering worden later uitgewerkt. Doel is de economische convergentie tussen de negentien lidstaten te vergroten.

Omdat er is afgesproken geld vrij te maken voor het stimuleren van investeringen in de eurozone, maar dat dit verder niet in verslag wordt uitgewerkt, zal ik mijn conclusie van een ‘slimme zet’ tussen Merkel & Macron toelichten. Het kan toeval zijn, maar buiten Denemarken, Zweden en het VK als niet-eurolidstaten, zijn met name de Visegrad-landen (minus Slowakije), inclusief Bulgarije, Roemenië en Kroatië (volgens Wikipedia) geen eurolanden en dat betekent dat de eurozone meer handelingsruimte krijgt door deze maatregel. Met name Polen en Hongarije vallen nu af als potentiele subsidieontvangers en zal niemand een traan om laten, behalve de betrokken ‘slachtoffers’, maar die hebben het aan zichzelf te wijten dat zij zich in een lastige positie hebben gemanoeuvreerd. En daarmee is dit plan een kwestie van ‘twee vliegen in één klap’, al zal dit vanuit de as nooit worden toegegeven.

Ook op het terrein van de gezamenlijke immigratiepolitiek werd vooruitgang geboekt. Dat is goed nieuws voor Merkel die thuis onder grote druk staat van de Beierse afdeling van de christendemocratische partij en haar minister Horst Seehofer (CSU) van binnenlandse zaken.

Macron heeft zelf een streng immigratiebeleid doorgevoerd. Met Frankrijk is de afspraak gemaakt dat asielzoekers die daar al geregistreerd staan terug worden genomen door Frankrijk als ze zich melden bij de Duitse grens. Merkel probeert vergelijkbare afspraken te maken met andere landen om de crisis in de nieuwe regering te bezweren. Haar politieke rivalen van de CSU hebben de kanselier twee weken gegeven om op Europees niveau harde afspraken te maken.

Ook dit mag in de context van noodzakelijke hervormingen als een uitstekende oplossingsmodus worden beschouwd omdat er meer rechtvaardigheid ontstaat in een humanitair drama, dat zich overigens wereldwijd afspeelt.

Europese oplossing

Al ruim twee jaar probeert Europa tevergeefs afspraken te maken over een gemeenschappelijk asielbeleid. Het zou een wonder zijn als dat Merkel in twee weken lukt. Merkel benadrukte het belang van een Europese oplossing. ‘Ons doel blijft een Europees antwoord op deze uitdaging.’

Dit is een praktische en zeker efficiënte oplossing vanwege de traagheid van afgelopen twee jaar. Als de besluitvorming niet lukt zoals het moet (effectief, zakelijk snel en efficiënt) dan maar zoals het kan. Daar leren de anderen ook van.

Ook de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk deed een belangrijke duit in het zakje om Merkel uit de problemen te helpen. Tusk heeft voorgesteld om vluchtelingen die worden gered naar een centrale opvang te brengen buiten de Europese Unie. Dat zou een belangrijke koerswijziging zijn die eind deze maand wordt besproken op een top van EU-regeringsleiders.

De plannen van Tusk bevatten ook een oproep aan alle EU-lidstaten om te voorkomen dat vluchtelingen die al staan geregistreerd doorreizen naar andere EU-lidstaten.
Het aantal asielaanvragen voor de EU nam in 2017 met 44% af in vergelijking met het voorgaande jaar, aldus een nieuw rapport van de Europese asielorganisatie EASO. In de eerste vier maanden van 2018 daalden de asielaanvragen verder. EASO registreerde vorig jaar in totaal 728.470 aanvragen voor de hele EU. Maar dat is nog altijd meer [?] dan het aantal aanvragen voor crisisjaar 2015. De EU-bevolking staat inmiddels veel kritischer tegenover de opvang van vluchtelingen.

Oorspronkelijk zouden Merkel en Macron vooral hervormingen van de eurozone bespreken. Macron maakt zich al enige tijd hard voor grote hervormingen in de eurozone om de euro te beschermen tegen toekomstige crises. Mede door de lange regeringsformatie en de politieke spanningen in Berlijn bleef een antwoord van Merkel lang uit.

De landen zijn nader tot elkaar gekomen. De afspraken zijn in lijn met wat Merkel twee weken geleden schetste in een interview met de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dinsdag is op papier gezet wat volgens het tweetal leidend moet zijn voor de EU-top op 28 en 29 juni.

De as Berlijn-Parijs is goed bezig.

Tweede etappe

Volgens Merkel was de hervorming van de eurozone het lastigste gespreksonderwerp. ‘We openen een nieuw hoofdstuk’, zei Merkel optimistisch na de besprekingen die in haar buitenverblijf in Meseberg plaatsvonden. ‘Een economische en monetaire unie kan alleen intact blijven als het economisch beleid convergeert.’ Macron zei: ‘We beginnen een tweede etappe in onze gemeenschappelijke munteenheid.’

Dit is een volkomen juiste redenering, vooral omdat hier geen politieke unie meer genoemd wordt, die ook volstrekt onhaalbaar is. Het accent ligt dus nu op een economische en monetaire unie en dat is de grote winst van dit overleg.

Merkel en Macron hebben afgesproken het huidige noodfonds ESM uit te breiden tot een Europees Monetair Fonds om de euro blijvend te beschermen tegen nieuwe financiële crises. Daarnaast zijn er meer uniforme bankregels gepland. Het ESM moet in de toekomst optreden als het laatste vangnet voor bankfaillissementen.

Ook dit past in het kader van de crisismaatregelen vanwege de eurocrisis in de jaren 2010 tot 2014. Overigens is deze blog het eerste voorbeeld dat ik in het kader van een toekomstige Directe Digitale Democratie heb voorgesteld op deze plaats, kan worden gezien en beschouwd. Al – dan wel de meeste daarvan – deze blogs zijn te plaatsen in een landelijk datasysteem van de Kiesraad of een soortgelijke maar professionele inrichting van een politieke participatie door burgers in de vorm van Postbus51-site.

https://fd.nl/economie-politiek/1258820/merkel-en-macron-maken-geld-vrij-voor-het-stimuleren-van-investeringen-eurozone?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-ochtendnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_content=20180619&s_cid=671