Tags

,

Nederland laat digitale toekomst schieten (Menno van den Berg • Opinie/fd, 13-6-18)

Verklaring waarom deze in Nederland niet van de grond komen, is dat van de drie voor 5G vereiste radiofrequenties de meest belangrijke, de 3,5GHz-band, tot in elk geval 2022 grotendeels aan de inlichtingendiensten AIVD en MIVD is toegewezen. De voor eind dit jaar verwachte veiling van de 700MHz-band helpt daarin weinig.

Er zullen ongetwijfeld tijdens het vragenuurtje van volgende week vragen aan de ministers van BZK en Defensie worden gesteld over deze 5G-technologie waarbij de 3,5GHz-band aan de AIVD en MIVD zijn toegewezen. Maar vanwege de staatsveiligheidsaspecten kunnen daar geen concrete en open antwoorden op gegeven worden. Is dat een ramp?

Voor de Tweede Kamer voor een aantal fracties wel, zoals onder meer de SP die weer mogelijkheden ziet om kabaal te maken over het niet kunnen functioneren als controleur van de regering. We zijn het van die partij gewend en dat kabaal maken wordt dus steeds een repeterende breuk. Is dit een te bagatelliserende opmerking?

Nee, want niet de Tweede Kamer wordt monddood gemaakt, maar onze volksvertegenwoordigers hebben zelf niet in de gaten welke belangen hierbij in het geding zijn. Zo zal ik niet de enige zijn die niet zit te wachten op 5G want alleen voor hobbyisten een interessante ontwikkeling. Maar voor de doorsnee smartphonegebruiker een kwestie van steeds duurdere contracten die met de providers worden afgesloten.

Maar het andere belang is belangrijker, want de beide inlichtingendiensten kunnen hun werk alleen maar beter vervullen met afluisteren van het militaire verkeer in het kader van de cyberoorlog met betere digitale technieken. Onze inlichtingendiensten hebben wat dat betreft een reputatie hoog te houden, zo bleek uit het referendum over de sleepwet.

Daarover hoor je de SP nooit. En dat is ook wel logisch ook want als die of andere fracties dat zouden erkennen, beseffen ze tegelijkertijd dat het parlementaire werk zijn grenzen heeft bereikt omdat deze vraagstukken oncontroleerbaar zijn. En mogelijk kan alleen uit de unieke positie van ons land dat erin geslaagd is om het IS-terrorisme tegen te houden, kunnen blijken dat onze inlichtingenwereld uitstekend functioneert. Dat blijkt uit het feit dat ons land in de afgelopen jaren geen (grootschalige) rampen heeft meegemaakt. Daaruit blijkt de effectiviteit van het contra-inlichtingenwerk. Ik leid hieruit af dat met name Frankrijk en België, waar zware aanslagen hebben plaatsgevonden naar mijn inschatting ook verklaard kan worden uit het feit dat de inlichtingendiensten in die landen disfunctioneel werken vanwege hun beruchte bureaucratieën. Het zijn daar traditioneel overvoerde ambtelijke organisaties die alleen daarom al niet effectief en efficiënt kunnen opereren. Dat merk je bij ieder bezoekje aan beide landen. Er daar sprake van achteropgeraakte economieën en bureaucratieën.

Ze waren ook zo verbaasd – zoals ook in de hele EU – over onze voorbewerkte digitale belastingaangifteformulieren, want alle officiële – en dus zonder grijs- of zwart drugscircuit – inkomsten per belastingplichtige zijn hier bij de Belastingdienst bekend vanwege het gebruik digitale mogelijkheden. Zonder massale protesten want klachten zijn er niet. Wij zijn wat dat betreft een tweede Finland geworden.

Dit alles betekent wel dat het parlementaire controlewerk ingrijpend veranderd moet worden, willen we binnen de EU met deze tijdsverschijnselen kunnen meegaan. En dan staan de traditioneel-ideologische partijen met hun Kamerfracties, die zijn blijven stilstaan bij de periode voorafgaande aan deze digitalisering(slag), met een mond vol tanden. Er wordt eindeloos veel spreektijd in de Kamer verbruikt voor onbenut en dus uiteindelijk verspilde tijd, die veel beter benut kan worden. in plaats daarvan het dagelijkse gekakel en geroeptoeter in de Kamer waar slechts enkele fracties zich niet schuldig aan maken (CU en SGP), maar u raadt het al, vooral de SP.

Een dergelijk parlement heeft zichzelf volledig overleefd. Er komt in deze digitale tijd dus onvermijdelijk maar wel op termijn een ‘digitaal parlement’ in zicht dat als digitale directe democratie vorm zal worden gegeven (zie op deze site onder de categorie ‘directe democratie’). Pas dan keert er weer een gezond politiek klimaat én denken in ons land terug. Maar die DDD zal nog wel eerst ontwikkeld moeten worden en als dat dus aan deze huidige Tweede Kamer ligt, gebeurt dat nooit, want een conservatieve hindermacht. Maar dan breekt in de toekomst dus wel een echte burgeropstand uit. Eigen schuld dikke bult Tweede Kamer! U hebt het aan uzelf te wijten.

https://fd.nl/opinie/1257453/nederland-laat-digitale-toekomst-schieten

Advertisements