Tags

Lidstaten moeten snel akkoord sluiten over migratie, eisen EU-Parlement en Commissie (Ria Cats • Economie & Politiek/fd, 13-6-18)

De lidstaten van de Europese Unie moeten nu eindelijk eens de knoop doorhakken over hoe zij de migratieproblematiek het hoofd willen bieden. Dat heeft Eurocommissaris Frans Timmermans van rechtsstatelijkheid dinsdag gezegd in het Europees Parlement.

Hij kreeg meteen stevige bijval van het Europese parlement, dat zich grote zorgen maakt over de opkomst van populisme in veel lidstaten.

Parlementsvoorzitter Antonio Tajani ziet de Europese Unie afstevenen op een ‘volksopstand’, als de lidstaten nu opnieuw de hete aardappel van de migratiekwestie voor zich uitschuiven. Dat is ‘onaanvaardbaar’, meent hij. Voorman Guy Verhofstadt van de Europese liberalen stelt zelfs voor de lidstaten voor de rechter te slepen wegens gebrek aan daadkracht.

Europese top

De lidstaten proberen al twee jaar een compromis te bereiken over aanpassing van het Gemeenschappelijk Europees Asielbeleid (GEAS). Aanvankelijk was het de bedoeling om daarover op de volgende Europese top van regeringsleiders op 28 en 29 juni een akkoord te bereiken, maar Bulgarije — op dit moment de EU-voorzitter — temperde dinsdag tijdens een vergadering van het Europees parlement opnieuw de verwachtingen.

Namens de lidstaten bevestigde de viceminister Monika Panayotova voor het Bulgaarse voorzitterschap dat aanpak van het migratievraagstuk ‘lastig’ blijft en dat er ‘hard is gewerkt om verschillen te overbruggen’, maar dat regeringsleiders het op hun top zullen houden bij ‘gesprekken over een bredere aanpak’. Vorige week al kwamen de EU-migratieministers onderling niet uit een gemeenschappelijke inzet.

Boot met Afrikanen

Timmermans en Tajani houden het er echter op dat Europa besluiten niet meer eindeloos kan uitstellen. Timmermans verwees naar onder meer een boot met ruim zeshonderd Afrikaanse migranten, onder wie kinderen en zwangere vrouwen, die maandag Italië niet inkwam. Volgens de Nederlandse eurocommissaris toont deze kwestie maar weer eens aan dat Europa snel een solidair asielsysteem moet optuigen.

Extra geld naar migratie

De Europese Commissie dringt er bij de lidstaten op aan flink de buidel te trekken voor de aanpak van migratie en grensbewaking. Het budget hiervoor zou van €13 mrd voor de huidige begrotingsperiode (2014-2020) moeten stijgen naar €34,9 mrd voor de daaropvolgende zeven jaar.

Dat voorstel heeft de Commissie dinsdagmiddag gedaan in het Europese Parlement in Straatsburg.

Eurocommissaris Frans Timmermans noemde het een ‘ongekende verhoging van het budget’. Volgens hem is de aanpak van migratie een ‘grote prioriteit’ van Brussel, in de wetenschap dat de problematiek ook in de toekomst een ‘uitdaging’ blijft.

Met het extra geld wil de Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, een nieuw, apart fonds voor geïntegreerd grensbeheer in het leven roepen. Lidstaten kunnen er ook terecht voor de financiering van apparatuur voor het verrichten van douanecontroles. Daarnaast krijgt het Europees Grens- en kustwachtagentschap ongeveer 10 000 nieuwe grenswachten. Tot slot wil de Commissie de lidstaten geldelijk ondersteunen bij de terugkeer van illegale migranten en de integratie van nieuwkomers die wel mogen blijven.

Het Europees Parlement en de lidstaten moeten nog akkoord gaan met het Commissievoorstel.

Voor Italië is de maat vol en de migratieaanpak dreigt de EU te splijten. De nieuwe Italiaanse minister van binnenlandse zaken Matteo Salvani, voorman van de rechts-nationalistische partij Lega, verklaarde op Facebook: ‘Malta neemt niemand op, Frankrijk stuurt mensen terug bij de grens, Spanje verdedigt zijn grenzen met wapens: heel Europa denkt aan zijn eigen zaken. Vanaf vandaag begint ook Italië NEE te zeggen tegen mensenhandel, NEE tegen de business van illegale immigratie.’

Dublin-verordening

De discussie over migratie zit muurvast op twee onderdelen. Zo dringt Nederland aan op betere handhaving van de afspraak dat vluchtelingen asiel moeten aanvragen in het eerste land waar zij de EU binnenkomen. Nu reizen ze veelal door naar andere lidstaten en terugsturen is er vaak niet bij. Vooral de grote ‘aankomstlanden’ Griekenland en Italië zouden meer werk moeten maken van de inschrijving van asielzoekers. Het kabinet heeft er wel begrip voor dat die landen vluchtelingen beter willen verdelen over alle lidstaten. De vluchtelingenkampen in het overbelaste Griekenland en Italië zitten overvol.

Impasse

Met name Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije, maar ook andere Oost-Europese landen willen echter geen vluchtelingen overnemen. Een oplossing uit de impasse is nog lang niet in zicht en bronnen rond het migratieoverleg houden er rekening mee dat de kwestie voorlopig helemaal niet wordt opgelost. Na Bulgarije is Oostenrijk EU-voorzitter en de rechtse regering in Wenen voelt ook weinig voor migranten.

De Europese verkiezingen in mei volgend jaar werpen hun schaduw vooruit: lidstaten durven uit angst voor een electorale afstraffing hun vingers niet te branden aan een impopulaire migratiedeal. Parlementsvoorzitter Tajani zei: ‘Het egoïsme van de lidstaten moet nu stoppen, het migratieprobleem is de moeder aller problemen en we willen geen nieuwe praattop, 500.000 Europeanen willen antwoorden.’

Deze ontwikkeling die de huidige chaos binnen de EU alleen maar toeneemt, is belangrijk genoeg om hier volledig weer te geven, opdat in de toekomst pogingen door de Commissie worden ondernomen om de spanningen op te lossen. We kunnen immers niet zonder de EU om de simpele reden dat Europa zonder EU geen rol speelt in een mondiale setting van continentaal georganiseerde politieke machtsblokken.

https://fd.nl/economie-politiek/1257764/eu-regeringsleiders-moeten-snel-akkoord-sluiten-over-migratie