Tags

Bij toeval zag ik nadat ik gisteren mijn blog over dit Oostenrijkse voornemen had geschreven (https://aquariuspolitiek.wordpress.com/2018/06/08/ons-land-wordt-een-goede-maar-aan-te-passen-maatregel-uit-oostenrijk-in-de-schoot-geworpen-eu-godsdienstvrijheid-economischerelatiesmetturkije/ ) dat Forum voor Democratie natuurlijk ook een tweet wereldkundig had gemaakt, waaruit verschillen bleken met mijn boodschap: FvD wil rechtstreeks de Oostenrijkse maatregelen overnemen, terwijl ik de verschillen tussen Oostenrijkse en Nederlandse wetgeving als basis zie voor beleidswijzigingen bij ons.

Wat Oostenrijk gaat (wil gaan) doen kan namelijk niet één op één in ons land direct worden uitgevoerd, ondanks het feit dat Baudet altijd beweert dat als de Tweede Kamer dat wenst te doen het moet kunnen. Hij vergeet dat de wetgevingstechniek in Oostenrijk anders is dan bij ons. Het ontbreekt dus onze Tweede Kamer niet aan moed om direct tot concrete actie te komen, maar wij hebben een andere voorbereiding nodig, zeker als er in de Kamer partijen, zoals FvD als PVV aanwezig zijn die zich alléén door anti-islamisme, anti-moskeeën en anti-EU laten leiden (lineaire of ééndimensionaal denken).

Anti-islambeleid en daarop gebaseerde en gemotiveerde beleidsintenties zijn simpelweg strijdig met de Grondwet, waarin alle bestaande godsdiensten worden beschermd vanwege de gelijkwaardigheid van alle bestaande religies en levensovertuigingen in ons land.

Rechtskundig bestaat er ook een waterdichte jurisprudentie over de criteria die gelden om de godsdienstvrijheid in ons land te waarborgen. Daar kan niemand omheen en dus PVV en FvD ook niet. Maar helaas maakte Öztürk van Denk gisteren bij het discriminatoire wetsvoorstel Terugzending criminele Antillianen (voor Denk een ‘gelijksoortig’ thema als de moskeeën, maar vanwege woordvoerder Öztürk, die een andere toonzetting hanteert dan Azarkan!) ontstond er ook een parlementaire wanvertoning van het debat waardoor Kamerlid Van Toorenbrug en andere fractie de zaal verlieten

(https://aquariuspolitiek.wordpress.com/2018/06/08/terechte-kanttekening-van-kamerlid-van-toorenburg-aan-de-voorstellers-van-het-onuitvoerbare-initiatiefvoorstel-terugzending-criminele-antillianen-tijdens-het-kamerdebat-van-gisteren-tweedekamer/).

Deze inleiding is nodig om de Kamer nieuwe debatten te besparen die weer over moskeeën zal gaan, al dan niet over financiering want ook zal een debat gaan plaatsvonden over de imam Jneid waarvan het gebiedsverbod is verlengd.

Een toekomstig debat over de meningsuiting van religiewoordvoerders zouden volgens mij hun energie moeten besparen tot het moment dat er een wetsvoorstel door de regering is ingediend om haatdragende imams uit het buitenland door ons land kunnen worden geweigerd. Dat heeft niets met de vrijheid van godsdienst te maken zoals de regering dat meent, maar daar kunnen alleen economische redenen achter schuil gaan omdat de kabinetten-Rutte worden gekenmerkt door economische (export)belangen die in het geding zijn (en in gevaar komen) als imams worden geweigerd, want onze angst is dat islamitische landen zich daardoor beledigd gaan voelen, zoals Turkije dat ook keer na keer laat weten.

Mijn stelling is dus dat ‘ieder islamdebat’ vooralsnog in de komende tijd zinloos is als niet eerst een wetswijziging is ingediend om die orthodoxe buitenlandse imams te kunnen weigeren (na tekstencontrole vooraf als een inreisvisum wordt aangevraagd, zonder dat er sprake is van censuur, dat wettelijk verboden is!). Censuur speelde in vorige eeuwen – zoals bekend – wel een rol omdat het toenmalige gezag angstig was voor gezagsondermijnende hagenpreken. Maar dat speelt vandaag de dag in ons geen enkele rol meer, want wij kennen de gevestigde religies (ongeorganiseerd) en godsdiensten (georganiseerd in instituties) die Grondwettelijk beschermd zijn.

Die basiswaarden in onze traditie zijn onverkort geldig en blijven dat vanwege hun inherent gedragen ‘waarheid’ (maar absolute waarheden bestaan in ons land niet). Het gaat zonder dat Rutte dat zal erkennen om een spanning tussen de ‘economisch gedreven’ godsdienstvrijheid (‘handelsverkeer gaat te allen tijde voor’, zoals dat nu geldt) met de bijbehorende angst dat het economische verkeer belemmerd wordt enerzijds, en de principiële Nederlandse waarden als tolerantie, verdraagzaamheid en meningsvrijheid anderzijds , die maken dat godsdienstvrijheid in dat ‘vrijzinnige’ verband beschermd (tegenover de orthodoxen) én dus beperkt moet worden. In die situatie mogen economische belangen beperkt worden. Dan gaat de dominee ofwel de mensenrechten boven de koopman. Het economische belang is kortom even relatief (dus niet absoluut) en juridisch dus ontvankelijk voor begrenzingen (zie de serie op deze website over ‘De lessen uit het Kamerdebat van 30 mei’:

(https://aquariuspolitiek.wordpress.com/2018/06/06/de-lessen-uit-het-kamerdebat-van-30-mei-over-de-financiering-van-extremistische-moskeeen-dl1e-tweedekamer-scheidingkerkstaat/) als het principiële of godsdienstige belang.

Oostenrijk sluit moskeeën (Curil Rosman, nieuws/AD, Buitenlandredactie 08-06-18, 09:25 Laatste update: 12:41, 9-6-18)

De Oostenrijkse regering sluit zeven moskeeën en wijst meerdere imams uit. Bondskanselier Sebastian Kurz zei dat in zijn land geen plaats is voor ,,parallelle samenlevingen, de politieke islam en radicalisering”.

De autoriteiten onderzoeken of imams een verbod hebben overtreden op financiering vanuit het buitenland, zei minister Herbert Kickl (Binnenlandse Zaken). In zeker twee zaken zou al zijn vastgesteld dat geestelijken het land moeten verlaten.

De autoriteiten doen nog onderzoek naar tientallen andere imams. Zij kunnen worden uitgewezen of naast een visum grijpen. Het gaat volgens de autoriteiten om leden van de ATIB, een vereniging die nauwe banden heeft met de Turkse overheid. ,,Dit is nog maar het begin”, beloofde vicekanselier Heinz-Christian Strache, op de gezamenlijke persconferentie met meerdere bewindslieden.

Coalitie
De rechts-populistische FPÖ (Vrijheidspartij van Oostenrijk) van Strache vormde eind vorig jaar een coalitie met de christendemocratische ÖVP (Oostenrijkse Volkspartij) van Kurz. Het verbod op buitenlandse financiering voor religieuze groeperingen dateert uit 2015.

De actie heeft al een boze reactie ontlokt aan de Turkse regering. Een Turkse regeringswoordvoerder zei dat het optreden van de Oostenrijkse autoriteiten volgde op een golf van ,,islamofobie, racisme en discriminatie” in het land. In Oostenrijk wonen ongeveer 600.000 moslims. Velen zijn van Turkse afkomst.

https://www.ad.nl/buitenland/oostenrijk-sluit-moskeeeneuml-n-en-pakt-imams-aan~a374596a/

Samenvatting

1. Buitenlandse financiering van orthodoxe moskeeën in ons land dient wettelijk te worden verboden, en er moet door wetgevende specialisten op de ministeries meer ‘out of the box’ ofwel creatief gedacht moeten worden om de hedendaagse plaag aan orthodoxe islamitische voorgangers het woord te weigeren. Ons land kan immers niet toelaten dat onze waarden en normen openlijk worden gekritiseerd of zelfs worden afgewezen én bespot. Onze identiteit staat op het spel.

2. Laat dit thema van buitenlandse financiering alle prioriteit toegewezen krijgen omdat toekomstige Kamerdebatten onvermijdelijk een herhaling zullen worden van eerder gehouden debatten en dus verspilling is van tijd en energie. Dit omdat er geen besluit überhaupt mogelijk is zonder een definitief verbod op toegang tot ons land van haatdragende imams. En voor alle duidelijkheid (voor islamitische lezers) is dit geen discriminerende opmerking omdat hiervan géén sprake is. Er is wél sprake van een (grotendeels) collectieve afwijzing van de in ons land wonende migranten ten aanzien van de westerse democratische waarden, al was het alleen om onze scheiding tussen kerk en staat, die in islamitische landen niet bestaat. Dat heeft altijd al en nog steeds een fundamenteel frictiepunt op tussen geloofsmigranten en autochtone bewoners van ons land opgeleverd. Grondwetsjuristen mogen hiermee dus aan de slag. En als zij dat niet doen weten zij op voorhand dat ondergetekende als politiek filosoof zijn meningen zal blijven verkondigen.

3. Zonder deze prioritering zal er nooit een helder en duidelijk parlementair besluit kunnen worden genomen, aangezien de nieuwe belangenpartijen en dito fracties in de Kamer(s) (zoals Denk en FvD naast de ‘oude’ PVV er alles aan doen om hun lineaire politieke oneliners in de Kamer onder de aandacht blijven brengen – en steeds maar weer toelichten -, omdat dat hun enige bestaansrecht in de politiek is. Al denkt de aanhang van FvD vanwege een hersenspinsel van Baudet dat een unie als de EU nooit kan (blijven) bestaan, maar zijn ‘absolutisme in karakterstructuur’ of absolute denken maakt een procesmatige evolutie onmogelijk. Voor hem geldt zeker dat hij er goed aan zou doen wat meer out of the box (zie punt 1) te leren denken.