Tags

,

Wiebes verspeelt Gronings krediet (Commentaar, Trouw, 24-5-18)

Met de nieuwe informatie beslist de minister in één klap over de hele versterkingsoperatie

Dit twee weken oude hoofdredactionele commentaar bewijst min of meer dat de hele journalistiek op het verkeerde been is gezet en waarschijnlijk door de ontslagbesluit of -name van Alders.

Wiebes houdt vast aan uitstel in Groningen (Jurre van den Berg, Ten eerste/de Volkskrant, 5-6-18)

Het Kamerdebat van vanavond heeft uiteindelijk duidelijkheid opgeleverd ten opzichte van alle misverstanden die afgelopen weken gerezen waren, maar die misverstanden bleken volkomen misplaatst. Vandaar zal ik morgen met grote belangstelling en nieuwsgierigheid de krantverslagen zal lezen omdat het oppositionele vuurwerk zinloos bleek te zijn nadat Wiebes aan het woord kwam. Het is voor dit soort spoeddebatten mogelijk beter om de geplaagde bewindspersoon eerst aan het woord te laten, en dat pas alle fracties: want het zware geschut bleek ongefundeerd.

Dit is daarmee het eerste Kamerdebat geworden waarvan voor mij duidelijk werd voor mij persoonlijk dat de Kamer zich ook heeft laten meeslepen over de verkeerde informatie die door de formele journalistiek én sociale media werd geleverd. Alders heeft in mijn visie een enorm spektakel bewust opgeroepen door zijn eigen frustraties in zijn eigen ontslag te manifesteren. Mijn indruk is dat hij spijtig genoeg te oud was geworden voor deze functie, waarin hij was vastgeroest. En dat ondanks zijn gelauwerde staat van dienst, maar Wiebes was op alle fronten beter. Kan je overkomen, maar genereer dan niet zelf die al publieke aandacht door zelf ontslag te nemen. Onverstandig en een gevestigde bestuurder onwaardig.

Mijn conclusie is dat Wiebes grote voorlichtingsfouten heeft gemaakt, door te weinig persberichten uit te sturen en hij had zichzelf moeten bedenken dat hij dagelijks een persconferentie had moeten geven. Hij is helaas onderdeel van een kabinet dat geen juiste voorlichtingsvisie heeft ontwikkeld; vanwege de ‘aardbevingskampioen’ Groningen had hij die bevolking geen betere dienst kunnen bewijzen dan na iedere bezoek in dit provincie een persconferentie te beleggen om alles uit te leggen wat de laatste stand van zaken betreft. Dan had Alders ook zijn ontslag niet genomen, omdat het dan als een te lichtvaardige tegenzet tegenover Wiebes was beschouwd.

In dit kader kan de lezer in herinnering brengen dat ik bij de laatste Kamerverkiezingen had voorspeld dat ik de VVD geen schijn van kans had gegeven in die provincie vanwege het maximaal beroerde beleid van Wiebes voorganger Kamp. Ik beschouwd hem als oorzaak van het Groninger wantrouwen naar Den Haag toe. Dat gezegd zijnde kan Wiebes het pleit alleen maar winnen omdat hij innerlijk erg met de Groningers meeleeft en alle Groningers in zijn hart gesloten heeft. Tijdens het debat van vandaag hij hij daarvan getuigd, en tijdens het eerste debat eveneens.

Ik heb dus oprecht vertrouwen in Wiebes, al moet ik niets van dit zittende kabinet hebben vanwege Ruttes visieloze eng-economische-beleid en sta ik geheel aan de kant van de Groningers in politiek opzicht, hoewel partijloos.

Ook het ik twijfels aan de minister van Financiën omdat ik hem veel te optimistisch vind ten aanzien van Groningen omdat hij denkt dat hij daarvoor geen extra reserves voor hoeft aan te houden. Ik vind dat hij deze kwestie schromelijk onderschat en dat het hele kabinet alles te lichtvaardig opneemt.

Tot slot ben ik ervan overtuigd dat Wiebes zijn Groninger klus gaat klaren en ik hoop dat hij een nieuw voorlichtingsprogramma gaat ontwikkelen zodat de bevolking direct bij iedere actie of aanwezigheid in het Groningse wordt ingelicht. Groningen als ‘laboratorium’ voor een nieuw 21e eeuws voorlichtingsbeleid’. Dat zou wat zijn!!