Tags

,

De heer Martin Bosma (PVV):
Ja, blablabla.

De voorzitter:
De heer Bosma.

De heer Martin Bosma (PVV):
Blablablablabla.

De voorzitter:
Nee, nee.

De heer Martin Bosma (PVV):
Geef gewoon antwoord op mijn vraag.

Mevrouw Özütok (GroenLinks):
Dat was echt inhoudelijk, hoor.

De heer Martin Bosma (PVV):
Nee, het was niet inhoudelijk, want dat ging niet in op mijn vraag. Het was niet het begin van een antwoord op mijn vraag. GroenLinks demonstreert samen met een gewelddadige organisatie. Dat blijkt uit het Dreigingsbeeld Terrorisme, bij demonstraties van AFA zijn een keer 166 arrestaties verricht, AFA zegt bijeenkomsten te verstoren, en AFA zegt gewoon dat de rechtsstaat onze staat niet is. Waarom legitimeert GroenLinks de AFA door er hand in hand, samen mee te demonstreren? In de stad waar mevrouw Özütok woont, bestuurder is geweest, kandidaat-wethouder was …

De voorzitter:
U heeft uw vraag gesteld.
De heer Martin Bosma (PVV):
Waarom, waarom, waarom met de AFA?

Mevrouw Özütok (GroenLinks):
Het demonstratierecht geldt ook voor een GroenLinks-afdeling. Waar het om gaat is hoe de burgemeester met dat demonstratierecht omgaat. Daar laat ik het bij, voorzitter. Dat geldt ook voor uw partij natuurlijk! Ik kan er hier wel een avondvullend programma aan wijden, maar dat ben ik niet van plan.

De voorzitter:
Tot slot.

De heer Martin Bosma (PVV):
Ik vind het zo veelzeggend, voorzitter, dat GroenLinks met dit soort terroristen hand in hand gaat demonstreren. Als je dan vraagt of dat niet raar is voor een democratische partij, krijg je niet het begin van een antwoord. Dan krijg je algemeenheden, bangheid, wegrennen. GroenLinks demonstreert hand in hand met de AFA …

De voorzitter:
Dat heeft u gezegd.

De heer Martin Bosma (PVV):
… een gewelddadige organisatie. Geef me nou eens aan: waarom?

Mevrouw Özütok (GroenLinks):
Dat zijn uw woorden. Ik heb gezegd wat ik heb gezegd. Het gaat mij om het grondwettelijke recht van burgers en dat dat goed tot uiting kan komen. Dat geldt voor iedereen, voor mijn partij en ook voor die van u.

Dit is een volkomen terechte opmerking en antwoord door GroenLinks. PVV zal moeten wennen dat andere partijen andere standpunten kunnen hebben. Zolang de Kamerfracties over deze aangelegenheden zo onrespectvol gedrag tonen, zal het vertrouwen in de politiek niet terugkeren. De Kamer heeft het dus aan zichzelf te danken.