Tags

Hoe populisme het open Europa bedreigt

Na de eerste twee delen in deze serie die eerder vandaag zijn geplaatst, moet ik constateren dat het ‘Slot’ (woord) waar ik ben begonnen, niet representatief blijkt te zijn voor de inhoud van het boek. Ik stel ook vast dat het een ‘knap’ gecompliceerde tekst is gebleken, met een accent op ‘republikanisme’ als politiek uitgangspunt (logisch vanuit de Franse Revolutie gesproken), uitmondend in structureel federalisme, dat natuurlijk in Duitsland de gewoonste zaak van de wereld is, maar waarvan ik ook constateer dat de auteur onvoldoende rekening houdt, resp. heeft gehouden, met de EU-lidstaten die geen federalisme gewend zijn.

Daarom begin ik morgen opnieuw in het vierde deel om letterlijk de hoofdpunten te gaan volgen, die ik ook moet overnemen om het verband en de logica van het hele betoog goed te kunnen volgen. Het gehele betoog is namelijk nuttig genoeg om de hele tekst nauwkeurig te lezen en daaruit de conclusies te trekken hoe de EU gered kan worden.

Wordt vervolgd