Tags

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/25/ongrijpbaar-regeert-in-italie-met-helder-a1604158

In een uiterst verhelderende beschouwing wordt beschreven dat in Italië een even onoverzichtelijk politiek toneel is ontstaan als in ons pluriforme coalitielandschap. Maar dat er één gemeenschappelijke noemer is aan te wijzen: de oude (19e eeuwse) ideologieën hebben hun waarde verloren – door gebrek aan vernieuwingskracht of zelfherstellend vermogen – en worden vervangen door uiteenlopende pragmatische vormen van politiek bedrijven.

Ook het begrip stabiliteit is door deze ontwikkeling verloren geraakt, maar daarvoor komt iets nieuws in de plaats, dat op dit moment nog niet zichtbaar is, en dus nog niet beoordeeld kan worden. We wachten in spanning af hoe de traditionele partijen in Italië gaan reageren en hoe lang de nieuwe formatie het zal weten uit te zingen. Daarom zou ik mijn ‘kop’ anders hebben gekozen: ‘Ongrijpbaar’ regeert Italië met ‘helder pragmatisme’ en noviteiten als het basisinkomen.

Advertisements