Tags

Drenthe is geknipt als proefpolder voor het basisinkomen (Jaap Geerlof en Anke van Beckhoven, opinie/Trouw, 25-5-18)

Een grove doorrekening laat zien dat de kosten uitkomen op ruim 3 miljard euro

Alle krachten in de samenleving wijzen in twee richtingen: globalisering en lokalisering. De globalisering gaat razendsnel en leidt tot vervreemding in wijken en buurten. Als tegenkracht organiseren burgers steeds vaker zélf wonen, werken en zorgen met de buurt als ankerpunt. (…)

Met deze openingspassage kan ik deze opiniebijdrage ook direct afrondend bespreken omdat het weer op een warboel aan argumenten neerkomt. Dat kan als volgt worden samengevat met die genoemde twee ‘richtingen’ ofwel ontwikkelingen: globalisering en lokalisering. De nieuwe mondiale polariteit, die ook als dualiteit kan worden uitgelegd indien er spanning bestaat op globalisering als het alleen en eenzijdig op winstvermogens en omzetgroei van multinationals gelet wordt die er ook geen of symbolische belastingen op betalen. Dat is een onrechtvaardige situatie en daarom komen gaandeweg steeds groter deel van de bevolking van iedere natiestaat tegen op opstand. Maar dat is nog geen reden om een basisinkomen in te stellen, omdat daarvoor andere rand- of basisvoorwaarden geschapen moeten zijn, zoals ik al eerder afgelopen maand schreef. Kortom, ik blijf bij mijn stelling dat de invoering van het basisinkomen in deze huidige generatie een utopie is omdat ‘de’ mensheid daar niet klaar voor is. de mens is nog steeds te materialistisch en daarmee is de kous direct af.

Dat in de toekomst het basisinkomen zal worden ingevoerd is ook in mijn ogen hoogstwaarschijnlijk aangezien er geen ‘werknemers’ meer overblijven die de volledig geautomatiseerde en gerobotiseerde fabrieken, alsmede de gedigitaliseerde laboratoria kunnen bemensen, want die functies zijn verdwenen. Maar dan leven we wel in een ander tijdperk en het onze is zo ver nog lang niet. In geen velden of wegen zelfs. Ik schreef al eerder dat het een kwestie is over een generatie of 2 tot 3. Tot die tijd dus geen ‘universeel’ basisinkomen, dat alleen met dat predicaat wereldwijd kan worden ingevoerd. Ons hele export- en handelsverkeer dient geheel op een nieuwe leest te worden geschoeid en de economische theorie evenzo.

Wat ik naar aanleiding van deze opiniebijdrage wil beweren is dat er geen sprake is van bepaalde ‘automatismen’, die in dit artikel worden verondersteld. Het één (globalisering) leidt niet tot een noodzakelijke of automatische ‘vervreemding’ in de wijken en buurten. Als dat soort koppelingen toch worden gemaakt, kan de lezer al direct stoppen met verder doorlezen. En natuurlijk ga ik óók van mijn eigen veranderstellingen uit ja, dat klopt. En de toekomst zal uitwijzen wie gelijk heeft. Die toekomst wacht ik af zonder al te veel denk- of redeneerfouten (in logische zin) te maken, zoals ik in bijdragen als bovengeciteerde en andere bronnen tegenkom.

Maar er is dus afsluitend geen sprake van een gelijktijdig proces van ‘glbalisering’ én vervreemding ‘in wijken en buurten’. Dat is geen wet van meden en perzen, want het kan zich ook evenwicht met elkaar ontwikkelen als die multinationals door de regeringen en wereldgemeenschap in toom worden gehouden, en als er door de politiek gezorgd wordt voor rechtvaardige verdeling van de mondiale welvaart, die nu in alle opzichten afwezig is.

(link trouwartikel volgt nog)