Tags

Het populisme is een modeverschijnsel (Column Hans Goslinga, Katern de Verdieping/Trouw, 19-5-18)

Van Huizinga tot Baudet, treffend beschreven na de opkomst van de eerste moderne populist, Boer Koekoek die met zijn Boerenpartij in 1963 met drie zetels in de Kamer verscheen.

Advertisements