Tags

Minister blijft doordenderen met zelfrijdende auto (Hella HueckLouis Hoeks • Economie & Politiek/fd, 4-5-18)

Afgelopen maart crashte een bestuurder met zijn Tesla auto die de Autopilot had aanstaan op de vangrail in Mountain View, Californië

Deze ongelukken horen tot de kinderziekten van nieuw te ontwikkelen technieken en mogen dus geen aanleiding worden om de proeven te stoppen. Want deze kinderziekten komen overal voor, en dienen als tegenwicht om mensen die verslaafd zijn (en blijven) aan hun gemakzucht/zelfzucht én slecht rijgedrag – te weinig letten op het overige verkeer – en het OV daarmee blijven negeren.

# Dodelijke ongelukken in de Verenigde Staten ten spijt houdt VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vast aan de kabinetsdoelstelling om snel meer zelfrijdend vervoer de weg op te krijgen. ‘Het ambitieniveau gaat niet omlaag’ zegt een woordvoerder van de minister in antwoord op vragen van het FD.

# Het kabinet besloot in 2017 prioriteit te maken van zelfrijdende auto’s omdat die bijdragen aan veiliger, vlotter en schoner verkeer. Het verkeer stroomt beter door en automobilisten die wel de handen aan het stuur hebben trekken minder vaker op en af.

Het beter doorstromen, meer veiligheid, vlotter en schoner verkeer zijn argumenten te over om deze proefnemingen te blijven doorzetten. Niemand die daar iets tegenin kan brengen.

# In de Verenigde Staten loopt de acceptatie van autonome auto’s ondertussen flinke deuken op. In maart crashte in Californië een Tesla terwijl het zelfsturende systeem aanstond. Zes seconden lang had de bestuurder zijn handen niet aan het stuur voordat de auto op de vangrail klapte, met dodelijke afloop.

Volgens de berichten van toen reed de testauto veel te hard en dus mag het experiment daarom niet als mislukt worden beschouwd.

# Tesla staat door het ongeval, het tweede in een paar jaar tijd, onder grote druk om met oplossingen te komen voor de tekortkomingen. Afdelingshoofd Jim Keller, de zoveelste in die functie, stapte afgelopen week op.

Het is vanzelfsprekend om door te gaan met het wegwerken van de tekortkomingen omdat de programmatuur van deze zelfrijdende auto’s nog lang niet volmaakt zijn. waarschijnlijk loopt de progressie stapsgewijs en dan zal het ook jaren duren voordat de digitale oplossingen gevonden zijn. Dat verschijnsel is op het terrein van AI/KI maar al te bekend. En laten we in ons huiidge weggebruik niet vergeten dat er een veel ernstiger ‘risico’ bestaat – als je überhaupt van risico mag spreken want de feiten zijn er – namelijk dat de meeste ongelukken gebeuren door appende en telefonerende chauffeurs. Geen autorit gaat voorbij of je kunt medeweggebruikers in hun onregelmatige snelheidsgedrag betrappen op een smartphone aan het oor. Daar zal ook veel meer politiecontrole op gezet moeten worden. Meer surveillances door motoren.

‘Het tragische ongeval in de VS onderstreept dat een actieve rol van de overheid belangrijk is’• Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat)

En waarom een actievere rol van de overheid? Omdat het in het belang van de economie is als er minder oponthoud op de weg is.

Menselijke bestuurder

# Eveneens in maart reed een zelfrijdende Volvo van taxidienst Uber in Arizona een voetganger dood. Reden voor de gouverneur van de staat om de vergunning voor proefritten met zelfrijdende auto’s voorlopig in te trekken.

Of landelijke weggetjes voor dat soort proefnemingen te gebruiken. Het intrekken van vergunningen is weer zo’n extreme manier van optreden.

# Moet Nederland dan ook een stap terug doen met experimenteren? Van Nieuwenhuizen is dat niet van plan, zegt haar woordvoerder. ‘Het tragische ongeval in de VS onderstreept dat een actieve rol van de overheid belangrijk is. In de VS is vaak sprake van zelfcertificering en in Arizona zijn er zelfs helemaal geen eisen aan de rol van de menselijke bestuurder. In Nederland werkt het heel anders. Het is een belangrijke voorwaarde dat er altijd een bestuurder aanwezig is, die kan ingrijpen als het nodig is.’

Deze minister is nuchter genoeg om uitgebalanceerde besluiten te nemen!

‘De overheid moet autofabrikanten verplichten data van zelfrijdende auto’s openbaar te maken en te delen’• Hoogleraar Maarten Steinbuch van de Technische Universiteit Eindhoven

Ook een goed voorstel!

Experimenteerwet

# Nu moet er van de wet een bestuurder in de auto zitten die zijn handen aan het stuur houdt. Maar hoe lang nog? De zogeheten Experimenteerwet wacht op behandeling door de Tweede Kamer. Als die de wet aanneemt, kunnen onder zeer strikte voorwaarden zelfrijdende voertuigen zonder bestuurder de openbare weg op.

Zonder bestuurder de weg op? Dan zijn we een generatie verder. Zo snel gaat dat echt niet!

# De minister wil daarnaast dat er de komende jaren minstens honderd ‘truck platoons’ op belangrijke wegen naar België en Duitsland rijden. Truck platooning is een manier van rijden waarbij vrachtauto’s elektronisch aan elkaar zijn gekoppeld. De voorste truck bepaalt de snelheid en de route, de rest volgt automatisch zonder dat de chauffeurs, die wel in elk voertuig aanwezig zijn, daar iets voor hoeven te doen.

Ook een perfect voorstel.

Robottaxi’s

# Het dodelijke ongeluk met de Volvo van Uber laat de noodzaak zien van strengere wetgeving, zegt hoogleraar Maarten Steinbuch van de TU Eindhoven. ‘De lat moet hoger. De overheid moet autofabrikanten verplichten data van zelfrijdende auto’s openbaar te maken en te delen. Waarom hebben de radar en de camera niets gezien? In de medische sector is het delen van ervaringen, ook fouten, heel normaal.’

# Volvo wil Uber de komende jaren 24.000 ‘robottaxi’s’ leveren. De bedoeling is dat deze auto’s in Amerikaanse steden volledig autonoom rijden. Er hoeft dan geen mens meer met een rijbewijs achter het stuur te zitten.

Rijbewijs voor zelfrijdende auto’s

# Binnen Europa is ondertussen een discussie gaande of autonome, zelflerende systemen de status van rechtspersoon moeten krijgen. Meer dan 150 experts vinden het levensgevaarlijk. ‘Straks zijn we overgeleverd aan machines die op eigen houtje beslissen over leven en dood’, schreven zij in een open brief aan de Europese Commissie.

Wat wordt hier toch vooruitgelopen op de toekomst! Een zinloze discussie kortom, want laten we gewoon de technologische mogelijkheden afwachten. Mijn voorspelling is dat we nooit overgeleverd zullen zijn aan ‘machines die op eigen houtje beslissen over leven en dood’; sciencefiction flauwekul. Futurisme en meer van die eigentijdse fantasieën en hypes.

# Van Nieuwenhuizen durft deze eerste stap al te zetten, blijkt uit een toespraak die zij afgelopen maart in Amsterdam hield. ‘We moeten vastleggen aan wat voor veiligheidseisen auto’s moeten voldoen voordat ze de weg op gaan. Een rijbewijs voor zelfrijdende auto’s, zo u wilt. Niet voor de chauffeur, maar voor de auto zelf.’

Maar eerst afwachten hoe alle experimenten verder gaan verlopen, want dat is stap 1.

https://fd.nl/ondernemen/1252821/zuckerberg-heeft-een-dubbele-boodschap-voor-ontwikkelaars