Tags

Een onbegrepen plan (commentaar Raoul de Pré, Opinie/de Volkskrant, 28-4-18)

Het kabinet kan de dividendbelasting natuurlijk ook gewoon handhaven (digitaal)

# Een kabinet dat op tal van terreinen nog op zoek moet naar politieke en maatschappelijke akkoorden om iets van het regeerakkoord te maken, zou wel gek zijn om met zo weinig draagvlak een volstrekt onbegrepen plan door te voeren.

Dit is een volstrekt juiste opmerking ten aanzien van die momenteel onmiskenbaar overspannen premier over het hoofd moet hebben gezien – lees: niet in de gaten had – dat zijn douceurtje aan het multinationale bedrijfsleven onhaalbaar is geworden. Daarmee – ware hij fit geweest – had hij het debat moeten afsluiten want dat had zijn chaotische optreden redelijk kunnen herstellen. Maar zijn VVD-ideologie van het ‘bedrijfsleven eerst’ was al naar de prullenmand verwezen omdat hij in plaats van dat mkb-bedrijfsleven, alleen aan zijn oud-werkgever dacht en daarmee de waarschuwing van de ambtelijke top van Financiën teniet deed en dus het economisch liberalisme van Economische Zaken voortrok, want dat kwam in zijn kraam beter te pas.

# Het is nog niet te laat. Een regeerakkoord kan best worden opengebroken, zoals de coalitie met het gas­besluit onlangs zelf bewees. Het kabinet zou er in dit ­geval ook zichzelf een dienst mee bewijzen.

Zo is het maar net! Wiebes is praktisch en slim genoeg om zijn baas over te halen en af te zien van die onzalige afschaffing van het dividendbelasting.

https://www.volkskrant.nl/opinie/het-kabinet-kan-de-dividendbelasting-natuurlijk-ook-gewoon-handhaven~a4596179/