Tags

Brussel maakt zich op voor een zware strijd over de centen (Ria Cats • Economie & Politiek/fd, 28-4-18)

# Commissie wil namelijk af van de huidige praktijk, waarbij het toekennen van subsidies vooral afhangt van het bbp per hoofd van de bevolking. Voortaan wenst ze te kijken naar bredere criteria, zoals armoede, jeugdwerkloosheid, onderwijs, migratie, innovatie en klimaat. Daar pleitte Eurocommissaris Corina Cretu (regionaal beleid) onlangs al voor.

Alsof dit wat oplevert als we de overbodige wegen en spoorlijnen in onze herinneringen oproepen waarvan in het verleden sprake was, zonder effectief toezicht op de gegunde projecten. De bredere criteria die hier worden opgesomd leveren weer extra spanning op vanwege de wijze van toekenning 2021-2027, veel te ver weg en dus onoverzichtelijk en onwerkbaar. Ga daar eens eerst over nadenken Commissie!

Herijking

# Landen met veel vluchtelingen, zoals Zweden en Duitsland, zouden van zo’n herijking profiteren, net als Spanje en Griekenland met hun hoge werkloosheid. Hongarije en Polen hebben ook het nakijken als de Commissie inderdaad een goed functionerende, democratische rechtsorde als voorwaarde stelt voor de aanspraak op EU-geld, zoals de FT deze week schreef.

Mogelijk zou er kunnen worden geconstateerd via een tussenevaluatie dat Spanje en Griekenland, weliswaar een betere of gezondere begroting hebben gecreëerd, maar geen voldoende hervorming van de infrastructuur want anders was kort door de bocht geformuleerd die hoge werkloosheid wel wat gezakt en daarvan is geen sprake. Daar bestaan dus nog structurele leemten in de beleidsvoering en –processen. Vandaar dat eerst naar procesmatige oplossingen voor de huidige hiaten en leemten moet worden gezocht.

# De Commissie gaat overigens hoe dan ook het mes zetten in de landbouwsubsidies en steun voor arme regio’s. Dat is nodig, omdat de Britten na hun vertrek uit de EU een gat van jaarlijks €12 à €13 mrd in de EU-begroting achterlaten. Onder andere Nederland weigert daarvoor op te draaien.

Hierover, KI, heb ik al een blog geschreven in Europees verband.

Kunstmatige intelligentie

# Toch zijn alleen kostenbesparingen niet genoeg, omdat de EU ook voor grote, nieuwe uitdagingen staat. Investeren in betere grensbewaking, terrorismepreventie en defensie is hard nodig. Datzelfde geldt voor hulp aan Afrika; niet alleen om migratie te voorkomen, maar ook omdat China zich stevig inkoopt op dat continent en de EU de pas afsnijdt. Volgens het bedrijfsleven moet de EU eveneens meer geld steken in technologie, omdat Europa wat betreft kunstmatige intelligentie en big data enorm achterop raakt bij China en de VS.

Zolang er door de persorganen nog zo wisselend wordt gerapporteerd over de vluchtelingen- en migrantenstromen, wordt het wel duidelijk dat daarover een stevig beleid kan worden opgezet en veel geld daaraan verloren gaat. Terrorismepreventie is een beter thema om vooral alle betrokken Europese diensten beter te laten samenwerken en dat in combinatie met defensie die het moet hebben van Europese samenwerking. Maar dan wel zonder de veronderstelde dreiging vanuit Rusland en Turkije of China, want alleen ‘bangmakertjes’, die als ‘veronderstellingen’ of zelfs als nepnieuws mogen worden aangemerkt. Nepnieuws?

Ja, omdat een zelfbewuste én eendrachtige EU zich niet angstig laat maken, want Rusland is financieel ‘zwakbegaafd’ vanwege hun eenzijdige bbp en financiële conditie, Turkije heeft teveel sociaal-multiculturele problemen aan het hoofd om zich militaire of andere avonturen te gaan bezondigen en China is nog steeds een communistische dictatuur die als zodanig ooit ten onder zal gaan en zich een meerpartijenstelsel zal laten afdwingen. Samen met Cuba en Noord-Korea de laatste levende museumstukken op aarde uit de 20e eeuw. Waar zijn ‘we’ bang voor? We laten ons bang maken door de nieuwe omstandigheden en hindernissen op weg naar een harmonische én vooral evenwichtige economische samenwerking; en overigens de laatste idioten die een federatie nastreven.

# Het kan dus haast niet anders dan dat de Commissie woensdag de lidstaten een hogere bijdrage vraagt én tegelijk ideeën spuit over meer eigen middelen, zoals een taks op plastic of op grote internetbedrijven. Ook kan de opbrengst van de CO₂-emissiehandel voortaan naar Brussel gaan in plaats van naar de lidstaten. De Commissie kijkt verder naar de Europese en nationale investeringsbanken voor aanvullende financiering.

Ook deze opsomming toont de naïviteit van deze voorstellen omdat ze een hopeloze twee- of ‘multistrijd’ gaan opleveren die ook veroorzaakt worden door een grenzeloos optimisme vanuit de Commissie Cultuur (CC).

# Niet alleen Polen en Hongarije moeten zich schrap zetten; ook alle andere lidstaten kunnen — naast wat zoet — zuur verwachten in de Commissievoorstellen. Brussel maakt zich alvast voor op een flink gevecht.
Afsluitend en concluderend kan dus wél vastgesteld worden dat er een ‘flink gevecht’ wordt verwacht. Bravo voor dit realiteitsbesef!

https://fd.nl/economie-politiek/1252098/brussel-maakt-zich-op-voor-een-zware-strijd-over-de-centen

Advertisements