Tags

1. Basisinkomen kan niet worden ‘gevestigd’ als dit niet in het mondiale economische systeem wordt ingepast. Waarom niet? Omdat geen enkel individueel land of nationale staat een eigen basisinkomenssysteem kan vestigen, zonder uit de boot te vallen in het mondiale economische en financiële verkeer.

2. Basisinkomen redt het alleen binnen bestaande economische blokken als ieder blok eraan meedoet, en dus geldt voor ons land dat de EU als geheel (zowel de eurozone als de lidstaten met eigen munt) aan deze wijze van ‘inkomensvorming’ meedoet.

3. De inkomensvorming via het basisinkomen moet gebaseerd zijn op het tegengaan van en opheffing van de gehele sociale wetgeving omdat het invoeren van een algemeen basisinkomen (ook voor miljardairs en grote vermogensbezitters) anders een onbetaalbare kostenpost voor de Rijksbegroting wordt.

4. Ik vermoed namelijk dat alleen een basisinkomen invoeren voor de laagste inkomenscategorieën niet uitvoerbaar is, omdat er dan een complexe wetgeving opgetuigd moet worden om de hoogte van het basisinkomen vast te stellen, met een effectief aanvullend systeem om een betaalde nevenfunctie (verplicht) erbij te zoeken, zodat mensen niet alleen kunnen leven van een te laag basisinkomen, want anders is het geen ‘basis’ gesubsidieerde vorm van inkomen meer. Want als die verplichte nevenfunctie er niet bijkomt, stort het hele basisinkomen-systeem in elkaar. Zelfs in de toekomstige maatschappij waarbij velen vermoeden dat de hele industriële infrastructuur gerobotiseerd en geautomatiseerd zal zijn, zal er toch een oplossing bedacht moeten worden om die nieuwe ondernemers die een volledig geautomatiseerd industrieveld oprichten (met als voorbeeld: een pakket van plastic serviesgoed, waarmee de vluchtvaart en andere soortgelijke servicediensten voorzien worden), multimiljardairs worden die niet kunnen worden verplicht volgens de huidige wetgeving 90% van hun winstbelasting af te staan aan de fiscus om daarmee de sanering en wenselijke afbraak van de hele sociale zekerheidssector te kunnen compenseren of dekken.

5. Vanwege de hierbij genoemde punten die niet volledig is en uitputtend is, is het logisch dat ieder debat of aanzet tot heden mislukt is, en dat kan ik weten omdat ik in de jaren 80 heb meegedaan aan die discussie, die toen over het hele politieke spectrum in ons land werd gevoerd. Ik heb ook nog nooit een notitie gezien waarin alle bovengenoemde punten werden opgenomen of met vele andere aanvullende argumenten en zakelijke feiten kwamen, en mijn voorspelling is dat ook in de nabije toekomst niet valt te voorzien hoe dit stelsel compleet kan worden uitgewerkt, laat staan wereldwijd kan worden ingevoerd; zelfs nationaal niet als dat de bedoeling van de bedenkers ervan is. Kortom, dit is binnen de huidige vormen van het bestaande politieke besluitvormingsproces onuitvoerbaar.

6. Daarom is het ook juist dat ooit een NRC-column van Willem Vermeend en Rick van der Ploeg, die op mijn website staat, deze gedachte als utopie hebben afgewezen. Zij hebben gelijk.

7. Van de zomer ga ik dit nader uitwerken.

©J.W.Jongejans, 27-4-18