Tags

VVD-stuk was basis voor dividendplan (Jelle Brandsma, redactie politiek, Formatiestukken/OPENBAAR (p.3) Trouw, 25-4-18)

MEMO’s De gegevens over de dividendbelasting kwamen van de VVD. Heeft Rutte de Kamer onjuist geïnformeerd?

Mijn stelling is dat er geen sprake is van ‘de Kamer onjuist informeren’ aangezien er tegenwoordig door de oppositie alles erbij wordt gehaald om de Kamer te overtuigen dat daar wel sprake van is. Kortom, de beruchte politieke ‘doodzonde’.

Dat er volgens mij ‘in geen velden of wegen’ sprake kan zijn van onjuiste informatie is te verklaren door het feit dat het om een ‘politiek externe’ gebeurtenis dient te gaan die niet werd doorgegeven aan de Kamer en zó de oorzaak bleek te zijn geworden van fouten in het gevoerde beleid of van een gebleken verkeerd beleid. Geen probleem als een motie van wantrouwen door de Kamer wordt aangenomen, zodat er nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden.

Maar er komen natuurlijk geen nieuwe verkiezingen als de coalitie in staat is het ‘front’ of de gelederen gesloten te houden. Dat is de normale gang van zaken.

Zelfs als er compromissen zijn gesloten waar tijdens de formatie van het huidige kabinet twee partijen vóórstander waren (maakt niet uit wie) van afschaffing van dividendbelasting en dus twee tegen. Want die laatste krijgt er andere voordelen voor terug op andere dossiers.

Kortom, de conclusie blijft voor mij staan dat er een opgefokte toestand is ontstaan omdat hier ook een nieuw type kabinet aan het bewind is gekomen en de fouten van de kleinste delen van de coalitie uit de huidige periode niet dezelfde fouten wil maken als de PvdA toen.

Maar wat Asscher, Klaver en andere kleine fracties nu laten zien is gekakel tot en met. Om er doodziek van te worden en mijn enige reden is om vanmiddag te gaan luisteren is om de denkfouten te noteren die gemaakt worden door alle hoofdrolspelers uit het debat. Daarover wordt morgen op deze plek weer een nieuwe blog gepresenteerd.

Advertisements