Tags

Als de weglakinkt droog is, verschijnen vandaag de dividendtaksmemo’s, waarvan coalitiebazen blijven volhouden de inhoud niet te kennen. En na ‘memogate’ heeft het kabinet nu ook te maken met het achterhouden van informatie in ‘moskeegate’.

Emilie van Outeren, nrc.nl, 24-4-18

#MEMOGATE: Geef ze dan maar! In een poging de schijn van geniepigheid en jokken weg te nemen, openbaart het kabinet vandaag de memo’s van Financiën over het afschaffen van de dividendbelasting die tijdens de formatie besproken zijn. Al blijft onduidelijk wie die memo’s gezien hebben, en in welke hoedanigheid. De doodzonde is allang niet meer het cadeau van 1,4 miljard aan multinationals, maar het verkeerd informeren van de Kamer. Rutte, Buma, Pechtold en Segers houden “naar eer en geweten” vol nooit iets onder ogen te hebben gekregen. Wiebes wel als staatssecretaris, maar niet als fiscale onderhandelaar. Koolmees en Schouten waren op de hoogte, maar dat weerhield hun partijleiders er niet van om tijdens het debat over de regeringsverklaring de suggestie van het bestaan van documenten af te doen als lachertje. De premier is, schrijft politiek columnist Tom-Jan Meeus, in het nauw gedreven door de slimme jongetjes van Financiën. En het thema geloofwaardigheid is weer helemaal terug op de agenda.

Als de oppositie het in het debat om de ‘memogate’ gaat gooien op ‘verkeerd informeren van de Kamer’, dan komen we natuurlijk in een onzalige circuit terecht van ‘wat is informeren’ en ‘wat niet’. Toegegeven: dat het past in de ‘nepnieuwscultuur’ die aan het ontstaan is, maar het (politieke) verstand blijft nu achterwege bij met name opgefokte lieden die uit alles uit de kast halen om winst te boeken (dan wel proberen te behalen maar kansloos blijven), passend bij de juridische claimcultuur in de VS. Maar nu wordt het geglobaliseerd.

En dat de hoofdpersonen volhouden “naar eer en geweten” vol nooit iets onder ogen te hebben gekregen, is volstrekt verklaarbaar vanuit de ambtelijke cultuur dat er alleen samenvattingen worden geschreven die het de onderhandelaars gemakkelijker zal maken om eensgezindheid te ontwikkelen. Je zult maar met formeel vier onderhandelaars (8 met secondanten) aan tafel zitten en compromissen moeten vinden.

Als kortom de oppositie het probeert om hoe dan ook de premier schade toe te brengen leidt dat alleen weer tot eindeloze debatten waar ze nooit uitkomen aangezien er spijkers op laag water worden gezocht. Waar begint de oppositie aan of is het politieke bedrijf echt zo ridicuul geworden dat alle grenzen van de redelijkheid zijn gepasseerd?

#MOSKEEGATE: Gisteren openbaarde NRC meer documenten waarvan ministeries en bewindspersonen, tot en met de premier aan toe, beweerden dat ze niet bestonden. Uit geheime stukken van Buitenlandse Zaken – opgesteld met hulp van Saudi-Arabië – en anti-terrorismecoördinator NCTV blijkt dat zeker dertig islamitische organisaties in Nederland de afgelopen jaren financiering hebben aangevraagd in of ontvangen uit ‘onvrije’ Golfstaten. Zo’n tien procent van het totaal aantal moskeeën is betrokken. Het aantal salafistische moskeeën verdubbelde ondertussen van 13 naar 27 en het aantal radicale predikers ook, van 50 naar 110. Het kabinet blijkt al sinds 2010 over informatie te beschikken, maar hield deze verborgen voor de Tweede Kamer én voor onderzoekers van het WODC die gevraagd waren de omvang van (ongewenste) buitenlandse moskeefinanciering in kaart te brengen.

En dat alles gebeurde ten tijde van de economische én eurocrisis, betekent alleen maar dat het bedrijven van politiek & beleid onmogelijk wordt gemaakt. Iedere gedachte dat politiek een ‘beheersbaar traject’ is vanwege een minimale overheid, zoals in liberale kring nog steeds het adagium blijft, wordt hiermee volstrekt naar het rijk der fabelen verwezen. Een illusie. Het wordt zo geredeneerd een kwestie dat we moeten hopen dat die klassieke liberalen eens wakker worden.

DENK-HUSSEL: Een opmerkelijke shuffle bij Denk. Fractievoorzitter Tunahan Kuzu trekt zich tijdelijk terug uit die rol om de partij verder uit te bouwen. Kuzu gaat de verse gemeenteraadsfracties helpen, terwijl partijvoorzitter Selçuk Öztürk de verkiezingen voor zowel de Provinciale Staten en de senaat als het Europees Parlement komend jaar voorbereidt. Het derde fractielid, Farid Azarkan, wordt, in principe tot na het zomerreces, fractieleider. Als woordvoerder Financiën en Justitie van de partij valt hij al op als sterker debater dan de ex-PvdA-oprichters en hij is socialer, zowel naar collega’s van andere partijen als naar journalisten toe. Azarkan ‘debuteert’ in het debat over de dividendmemo’s.

Dit is een verrassende ontwikkeling omdat Azarkan inderdaad beter functioneert dan beide fractiegenoten en minder pro-Turks zal opereren, maar als sterk punt: de gewone westerse logica beter ‘beheerst’ dan Kuzu die moeite heeft om zijn Nederlandse staatsburgerschap volledig in internaliseren.

WAT WIJ VOLGEN I: Ze hebben er nog geen goed Nederlands woord voor gevonden, maar GroenLinks en de ChristenUnie willen speciale wetgeving tegen hate crimes: misdrijven die te maken hebben met de identiteit van het slachtoffer en die de hele groep raken, of het nu om geloof of seksuele geaardheid gaat. Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen kondigt een investering van 50 miljoen euro aan om provinciale ‘dodenwegen’ veiliger te maken.

WAT WIJ VOLGEN II: Trauma’s en schadevergoedingen zijn een fors probleem voor zowel politie als defensie. De politie, zo blijkt uit onderzoek van NRC, geeft per jaar bijna 20 miljoen uit aan agenten met PTSS. Nabestaanden van door nalatigheid omgekomen militairen zijn ondertussen woedend over de lage schadevergoerding die Defensie ze biedt.

WAT WIJ VOLGEN III: De Kamer bespreekt vandaag de halvering van het eerstejaarscollegegeld die al in september in moet gaan. Volgens de Raad van State een slecht idee. En staatssecretaris Menno Snel volgt het memodebat in Armenië, waar hij namens het kabinet bij de herdenking van de genocide is.

QUOTE VAN DE DAG
“Het is ondenkbaar dat islamieten in Hongarije een leven hebben. Dat weet Orbán en daar speelt hij op in.”
[Oud-CDA-staatssecretaris Dzsingisz Gabor, nu voorzitter van Vluchtelingen Organisaties Nederland, neemt het in een interview in NRC op voor Viktor Orbán, de premier van zijn geboorteland, en de samenwerking tussen CDA en Fidesz in het Europees Parlement.]

Advertisements