Tags

,

‘De kritiek op Orbán is belachelijk’ (Barbara Rijlaarsdam, Binnenland/nrc.nl, 24-4-18)

Interview Dzsingisz Gabor, oud-staatssecretaris CDA

Dzsingisz Gabor Oud-staatssecretaris CDA Dzsingisz Gabor vluchtte op zijn 16de uit Hongarije. Later maakte hij naam binnen het CDA. Hij heeft begrip voor de Hongaarse leider Orbán.

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/24/de-kritiek-op-orban-is-belachelijk-a1600549

# De vraag was of Gabor de kritiek op de Hongaarse premier Viktor Orbán, na diens recente verkiezingsoverwinning, kon duiden. En wat hij vindt van de druk op zijn partij, het CDA, om niet langer met Orbáns partij samen te werken – in het Europees Parlement zit het CDA in de christen-democratische Europese Volkspartij (EVP) met de Fidesz-partij.

#„Er bestaat een totaal verkeerd beeld van Orbán”, zegt Gabor. „Hij wordt gestigmatiseerd. Weggezet als de duivel, de bad guy, het zwarte schaap. Dat is belachelijk.”

# Hij ziet dan ook geen aanleiding om Fidesz uit de EVP te zetten. „Als Hongarije inderdaad zou afzakken naar een dictatoriaal systeem waar de mensenrechten niet in acht worden genomen, waar journalisten voor de rechter worden gesleept … Dan moeten we ons bedenken: willen we daar zaken mee doen?”

# Maar het is niet zo, zegt hij. Critici zoals Cas Mudde, die beweren dat dat Orbán een groot fan van de Russische president Poetin is, „hebben zich niet in Hongarije verdiept”.

# Gabor is wél van mening dat Europa al eerder serieus met de Hongaarse leider in gesprek had moeten gaan over het migrantenprobleem. Ze hadden Orbán, fel tegenstander van de immigratie van moslims, moeten vragen wat zijn bijdrage is. „Orbán wil dat Hongarije een christelijke natie is en dat verdraagt zich niet met de islam. Maar voor de goede orde: vluchtelingen wil hij wel helpen.”

Wat vindt u van de anti-islamteksten van Orbán?

# „Het is ondenkbaar dat islamieten in Hongarije een leven hebben. Dat weet Orbán en daar speelt hij op in.”

Waarom is dat ondenkbaar?

# „Als Nederland 150 jaar onder een islamitisch bewind had geleefd en de helft van zijn bevolking had zien uitmoorden door soldaten van de sultan, zoals Hongarije, dan zou men hier ook anders praten over de islamisering. In Hongarije is het historisch besef veel sterker dan in Nederland. Ik weet niet of dat goed is, maar het is zo.”

Hier wordt in de laatste twee zinnen duidelijk gemaakt dat het hier om historische trauma’s gaat van de Hongaren, die je niet in één gesprek uitwist. Daar gaat een generatie overheen en dat had de EU-ambtenarij moeten weten en de toenmalige voorzitter (Barroso) van de Commissie hierover moeten inlichten. Maar zoals we weten was dat een uitermate zwakke voorzitter die ook aantrad in 2004, toen Hongarije lidstaat werd. Barroso was dus onvoorbereid en niemand die hem ter zake kundig kon inlichten, zo lijkt het. Orban trad in 2010 aan als premier, vier jaar voordat Barroso zou aftreden. En dat heeft de EU laten liggen. Wat laat de Commissie eigenlijk niet liggen?

Hoe zit het hier [NL] met de islam?

# „Onze integratiepolitiek is natuurlijk mislukt. Kijk maar naar hoe we omgaan met nieuwkomers. Hoe we de Turkse gemeenschap niet hebben geïntegreerd. Ze zijn hier wel, maar we leven hartstikke naast elkaar. Dat geldt zeker voor de Marokkaanse gemeenschap. Dat in de Nederlandse gevangenissen tien keer zo veel Marokkaanse jongeren zitten als Nederlandse jongens, geeft al aan dat de integratie niet functioneert.”

# „Dat hoeft van mij niet. Dat mag iedere bevolking zelf weten. Europa is gestoeld op de joods-christelijk-humanistische waarden en traditie, maar als de Nederlandse bevolking dat niet belangrijk vindt… Ik ben geen federalist. Landen hebben eigen identiteiten. Dat moet je respecteren.”

Het is duidelijk dat de Nederlandse politici alles in verband met integratie(beleid) heeft laten liggen; reden waarom Gabor terecht kon opmerken dat het integratiebeleid in ons land geheel gefaald heeft en daarvan zijn de vluchtelingen in de afgelopen jaren de dupe. De opkomst van rechtsradicalisme is daarom ook mogelijk gemaakt door flets Europese politiek op het Nederlandse politieke toneel.

Er rest dus maar één oplossing voor het Orban-probleem (en de dwarse Visegradlanden) en dat is daarmee een serie politieke therapiesessies mee te beginnen opdat de ressentimenten en spanningen met de EU worden opgelost door naar volwassen oplossingen en vertrouwen toe te werken. Dat blijkt ook uit de slotpassages van het interview met Gabor:

Heeft Orbán er zelf aan bijgedragen dat hij wordt gezien als boeman?

# „Hongarije en de mensen in het land zijn zeer pessimistisch. Orbán is bezig die samenleving een positieve, eigen identiteit te geven. Daarin past niet een aarzelende, terughoudende Orbán, daarin past een charismatische, doortastende leider. Zijn nationalisme is niet tegen anderen gericht, maar bedoeld om de eigenwaarde op te krikken.”

Dit klinkt heel redelijk; er zal dus vanuit de huidige Commissie een balans moeten worden gevonden tussen het pessimisme van de Hongaren, alsmede de behoefte aan eigen identiteit enerzijds, én de alternatieve bijdrage van de Hongaren aan de EU voor het vluchtelingenprobleem via mediation. Juncker heeft nog een laatste strohalm of kans om zijn periode succesvol af te sluiten, want anders blijft er een dramatisch historisch beeld hem achtervolgen zolang hij nog mag blijven leven.

Maar Gabor overdrijft als hij stelt (in de titel) dat kritiek op Orbán ‘belachelijk’ is. Het is zeker niet belachelijk, want historisch verklaarbaar. Maar dat biedt wel een opening om naar oplossingen te zoeken zoals ik geschetst heb. Wij hebben als EU de plicht om een begin te maken aan een psychisch gezondheidsherstel van de Hongaren door naar een volwassen verstandhouding te zoeken die over een generatie z’n vruchten kan afwerpen. Dan hoeven wij als EU ook geen angsten te koesteren voor de manipulaties van de Russen aan onze Oostgrenzen. Als er een politieke oplossing wordt gevonden dan zal dat wezenlijke indruk maken in Moskou en dan zal er geen wapengekletter meer volgen uit die uithoek van het Europese continent.