Tags

Laten we de robots onder voogdij houden (Luuk van Middelaar, Opinie/nrc.nl, 20-4-18)

# Maar achter bedrijven of andere collectieve rechtspersonen zitten individuele mensen die ter verantwoording kunnen worden geroepen. Achter een robot niet. Wat zou die tegen de rechter moeten zeggen: programmeerfoutje?

Eindelijk een duidelijk verschil tussen robot en mens geformuleerd. Behalve dat een robot geen geweten heeft (en is ethiek programmeerbaar?) heeft hij in onze westerse wereld ook geen kans op een juridische status. Dat blijkt uit het onderstaande citaat. Nu wordt dan eindelijk heel duidelijk hoe we tegenover robots moeten staan: geen mensen maar machines. Dat wordt uit dit betoog van deze columnist heel duidelijk.</strong>

# Met burgerschap voor robots, zoals in Saoedi-Arabië, springen de ongerijmdheden helemaal in het oog. In de westerse traditie veronderstelt burgerschap niet alleen intelligentie, maar allereerst een vrije wil en moreel oordeelsvermogen. Op de notie van ieders vrije wil rusten onze rechtsstaat en onze democratie. De advocaat die een gestoorde cliënt vrijpleit van een misdrijf zegt niet dat deze „te dom” is, maar „wilsonbekwaam” – iets heel anders.

Hieruit blijkt ook dat de term of begrip ‘kunstmatige intelligentie’ een door de mens geprogrammeerde reeks van logische data moet zijn en dat de robot geen vrije wil of moreel oordeel – ooit – kan hebben. Weer wat geleerd! En naar ik hoop ook de wereld van AI en KI.

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/20/laten-we-de-robots-onder-voogdij-houden-a1600152