Tags

Junckers ‘coupachtige actie’ dwingt niet tot aftreden (Stéphane Alonso, Buitenland/papieren editie nrc.nl, 19-4-18)

Kwestie Selmayr

Juncker pleegde ‘coup-achtige actie’, maar aftreden hoeft niet (digitale editie)

In harde bewoordingen veroordeelt het Europarlement de flitsbenoeming van Martin Selmayr tot hoogste EU-ambtenaar.

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/18/juncker-pleegde-coup-achtige-actie-maar-aftreden-hoeft-niet-a1599883

De subtitel van de papieren editie spreekt van ‘dwingt niet tot aftreden’ en de digitale van ‘aftreden hoeft niet’, en dat ondanks ‘harde bewoordingen’ die in het Parlement zijn gebruikt middels een resolutie. Wat een slappe (als een leeuw brullen maar zich als een muisje gedragen) hap daar in het EP en eigenlijk is dat parlement klaar en rijp om opgeheven te worden; want het is immers nooit een waar parlement geworden.

Samen met al het momenteel even ‘zwakke’ Europese Commissie dat als ‘sterk’ is gestart, maar met deze blunders ieders respect en waardering heeft verloren. Ook de subtop van vicevoorzitters heeft het lef of de moed niet gehad om Juncker tot de orde te roepen. Ik blijf erbij dat de EU een noodzakelijke orgaan binnen de huidige geglobaliseerde wereld is, maar de huishoudelijke reglementen moeten in de toekomst veranderd worden want het wordt nu nooit meer iets met de amateuristische structuur van het Europese Huis.

En dat maakt het spijtig dat de Commissie volgens de reglementen niet tot aftreden kan worden gedwongen en dat was natuurlijk de betekenis van de uitspraak ‘dat alles volgens de bestaande regels is verlopen’, maar dit soort schijnargumenten maakt het alleen maar triester dat dit überhaupt mogelijk was. Driewerf schande.

En dat geldt wat mij betreft helemaal ten aanzien van ‘onze’ (top- en vice) Commissaris. Hij had moeten weten dat dit een storm van kritiek zou opleveren; en de ‘lieve vrede’ geldt niet meer in deze hectische tijden. Mijn overtuiging is bevestigd dat de huidige politieke structuren (nationaal en internationaal) op basis van 19e eeuwse regentenmentaliteit volledig achterhaald is en alleen na een hervorming hiervan is er dan nog redding mogelijk. Zonder Nexit. Ik roep alle stemgerechtigden op om volgend jaar niet te stemmen bij de Europese parlementsverkiezingen. Als protest tegen de huidige gang van zaken.

Advertisements