Tags

In de meeste ontwikkelde economieën dragen de bestaande belastingen op eigendom bij aan het groeiende verschil tussen arm en rijk. De organisatie van geïndustrialiseerde landen Oeso denkt dat deze trend kan en moet worden gekeerd.

Laurens Berentsen • Economie & Politiek/fd, 16-4-18

De Oeso publiceerde vorige week twee onderzoeken die inspelen op de discussie over inkomens- en vermogensongelijkheid. Volgens de meeste economen zijn die verschillen de afgelopen twee decennia toegenomen. Onder andere binnen de 32 landen die zijn aangesloten bij de Parijse denktank van ontwikkelde economieën. De ongelijkheid in vermogen is groter dan in inkomen.

Zou dit onderzoek eindelijk een nieuw politiek debat mogelijk gaan maken over inkomens- en vermogensongelijkheid? Of over die verschillen als zodanig om vervolgens een nieuw inkomens- en vermogensbeleid te ontwikkelen?

Spaartegoeden

Volgens de Oeso kunnen belastingen op kapitaal de vermogensongelijkheid verkleinen. Maar op dit moment gebeurt het tegenovergestelde, aldus het rapport Taxation of Household Savings: verschillen in fiscale behandeling van te onderscheiden spaarvormen verdiepen de kloof tussen arme en rijke huishoudens.

Zo belasten veel landen banktegoeden zwaarder dan geld dat is belegd in effecten. Mensen met lage inkomens hebben hun appeltje voor de dorst vaker op een bankrekening staan, terwijl degenen die beter in de slappe was zitten het geld dat zij over hebben eerder in obligaties en aandelen steken. Naast het fiscale voordeel renderen deze beleggingen met een hoger risico gemiddeld genomen ook nog eens beter dan spaartegoeden bij de bank.

Hypotheekschulden

Bij de belasting op vastgoed zijn lagere inkomens opnieuw in het nadeel. Zij wonen vaker gehuurd en draaien op voor de belastingen die de eigenaren van huurwoningen verschuldigd zijn. Die liggen in de meest landen hoger dan de belastingen die bewoners van eigen woningen moeten afdragen. De doorgaans rijkere eigenhuisbezitters profiteren in veel landen van een fiscaal vriendelijk regime voor hypotheekschulden.

De Oeso adviseert regeringen de belastingen op vermogen neutraler in te richten. Dat wil zeggen dat de heffingen minder sturend worden voor het gedrag van belastingplichtigen, want daarvan hebben in de praktijk vooral hogere inkomens profijt.

Pensioensparen

De Parijse denktank maakt een uitzondering voor de pensioenen. Sparen voor het eigen pensioen, naast de oudedagsvoorziening van de overheid, is in vrijwel alle landen fiscaal het meest aantrekkelijk. Gemiddeld genomen is er zelfs sprake van een fiscale subsidie. Met het oog op de vergrijzing en de oplopende collectieve lasten daarvan moeten regeringen zelf sparen voor de oude dag fiscaal blijven ondersteunen, stelt de Oeso.

https://fd.nl/economie-politiek/1249939/belasting-op-vermogen-vergroot-verschil-tussen-arm-en-rijk?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-ochtendnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_content=20180416&s_cid=671