Tags

Ofwel de ondergang van het kapitalisme om der wille van de eigen onethische gulzigheid die binnen dat systeem besloten zit en waar Monsanto en de farmaceutische industrie momenteel de meest duidelijke voorbeelden zijn van nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen – nano-techniek tegenover innovatieve genetische mogelijkheden – die de mensheid bewust op het materialistische spoor zetten om zichzelf te vergiftigen en nog eens vreselijk naïef miljarden aan winsten en omzetten te genereren.

Dus drie technische kaders die geleid worden door geldwolven die hun intellect en gebrek aan ethisch bewustzijn gebruiken om zichzelf te verrijken en die dus een verschrikkelijk karma aan het opbouwen zijn: IT-wereld als Windows, Google en Facebook, Monsanto waar de menselijke voedselproductie als Genetisch bedrijf Monsanto dat bezig is zichzelf te verrijken met genetisch gemanipuleerde en getransmuteerd voedsel en de farmaceuten die denken dat met medicinale octrooien de gezondheidszorg een dienst wordt bewezen, terwijl het tegenovergestelde het geval is: hoe meer chemische troep in je lichaam, hoe zieker de mens wordt.

Drie mondiaal opererende multinationals, niet voor niets Amerikanen, die hun oorspronkelijke idealisme van de Founding Fathers helemaal terzijde hebben gelegd door het creatieve vermogen in winstvermogens te steken en daarmee – uiteindelijk en aan het slot van deze ratrace – de mensheid wakker te laten schudden door hem (de mensheid in collectieve vorm) te laten realiseren dat ze voortdurend belazerd en bedonderd zijn.

Die mondiale industriëlen zijn en exorbitant rijk van geworden, terwijl hun idealistische oogmerken (Mark Zuckerberg van Facebook wilde er een wereldgemeenschap mee opbouwen, maar met een totaal verkeerd verdienmodel, want met als schuinsmarcheerder een moderne Robin Hood uit te hangen zak je ooit gegarandeerd door de mand. Eerst de mensen plukken tot zelfs in de individuele afgrond en dan de mecenas uithangen! Hoe naïef kun je zijn met zo’n dubbele moraal. Het tekent de Amerikanen sinds de transitie van Obama naar Trump en dit Amerika maakt zichzelf kapot en total loss.

En EU, wat is uw antwoord op deze ontwikkelingen? Wel altijd kritisch geweest ten aanzien van Europese burgers die de VS wilden binnenkomen en daarvan alle persoonsgegevens opeisten en dankzij D66 in het Europarlement werd geweigerd, maar gemanipuleerd voedsel was altijd oké en goed, want een kwestie van innovatie. Mooi niet dus, een kwestie van misdadige onwetendheid namelijk dat er geen gemanipuleerd voedsel in het menselijk lichaam thuishoort, noch farmaca. Amerika is met Trump en zijn kapitalisme een derdewereldcontinent geworden, maar dan in geestelijke zin. Van geestelijk leven hebben ze niets begrepen. De toekomst is aan de EU omdat de andere werelddelen ook geen besef hebben van wat moderne informatica en KI/AI betekenen.

We staan op de drempel van de ware revolutie, te weten dat we onze wezenskern gaan ontdekken: de mens is niet manipuleerbaar, al denken al die genoemde multinationals van wel. Dankzij ons Europees kritisch vermogen!

©jwjongejans

Advertisements