Tags

De voorzitter:
Aan de orde is het dertigledendebat over een verbannen haatimam die in Nederland verblijft. Ik heet de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom. Het aantal interrupties wil ik eigenlijk op twee houden. En interrupties gaan in tweeën; dat weten jullie ook. Ik geef de heer De Graaf als eerste spreker en ook als aanvrager van dit debat namens de PVV het woord.

De heer De Graaf (PVV):
Dank, voorzitter. Afgelopen oktober zette België imam El Amaouch uit naar Nederland omdat hij als staatsgevaarlijk is bestempeld. De man heeft een Nederlands paspoort, dus dat was makkelijk voor de Belgen. Na België uitgezet te zijn, blijkt hij gewoon in Den Haag door te gaan met zijn activiteiten, met preken. Daarnaast zit zijn zoon in België in jeugddetentie omdat hij moslims opriep om alle christenen uit te roeien. Wat gaan deze ministers doen zodra de zoon van Amaouch op Nederlandse bodem arriveert? Want die wordt misschien ook wel uitgezet tegen die tijd.

Voorzitter. Staatsgevaarlijk, dan zijn we terug bij Amaouch zelf. Zo’n stempel krijg je ook in België niet zomaar. El Alami Amaouch heeft opgeroepen om een islamcriticus de tong en de benen af te snijden. Dat is een keiharde oproep tot geweld en daarmee strafbaar volgens onze wet. Waarom is deze man nog niet opgepakt en vervolgd, zo vraag ik de minister. Mocht de minister daarover twijfelen, dan kan hij in elk geval ons initiatiefwetsvoorstel om administratieve detentie in te gaan voeren, waar we druk mee bezig zijn, straks gaan omarmen, want daarmee kunnen we geweldspredikers zoals hem meteen vastzetten. Graag een reactie daarop.

Zoals ik in deel 2 al heb uiteengezet is hier sprake van een oproep om islamcritici de tong en de benen af te snijden en dit soort oproepen gaan dwars tegen de Nederlandse, maar ook Europese wet- en regelgeving in en daarmee strijdig met onze waarden en normen vanuit de Grondwet geredeneerd. Een dergelijke uitspraak en oproep heeft dus ook niets met de vrijheid van meningsuiting te maken en daarom dient het OM in te grijpen of de zaak voor de rechter te brengen, al was het maar om een proefproces om een rechterlijke uitspraak te forceren en daarmee jurisprudentie op te bouwen. Zodat we weten waar we als rechtsstaat Nederland aan toe zijn. dit sluit aan op voorstellen die in het Kamerdebat zijn gedaan. Daarnaast moet worden opgemerkt dat deze jihadisten aantoonbaar niet geïntegreerd zijn en vanuit hun bijstandsstatus uitkeringen ontvangen, waarop ze alleen formeel recht hebben maar materieel zeker niet. Ook daar is men ongetwijfeld in ambtelijke kring mee bezig hoe dit dilemma op te lossen, maar het wordt nu tijd om hiaten in de wetgeving weg te werken.

Voorzitter. De islam wil het Westen onderwerpen. België en Nederland zijn daarin evenveel vijand en evenveel doelwit voor de islam. Amaouch is net zoals Fawaz Jneid, waar het debat volgende keer over gaat, een kwartiermaker voor de islam. Is deze imam volgens de minister ook een gevaar voor Nederland? En, zo nee, waarom niet, vraag ik beide ministers. Want naast de Balieterrorist, de Hacarmelterrorist, de Al-Fourqaan moskee en vele andere moskeeën met hun predikers, maar ook teruggekeerde IS-terroristen, uitreizigers en nog vele anderen, heeft de minister ondertussen nogal wat individuele gevallen in de gaten te houden met zijn diensten. En vergeet geweldsoproeper Fawaz Jneid dus niet, die gewoon middels het geldende strafrecht kan worden vervolgd in Nederland. Want als een imam een andere moslim bestempelt tot ongelovige en zelfs ook nog eens tot vijand van de islam, dan is dat een oproep tot geweld, want op afvalligheid in de islam staat de doodstraf. De imam heeft vanwege zijn statuur en functie zeggingskracht en dan weten zijn volgelingen precies wat ze moeten doen. De minister moet hier heldere, duidelijke antwoorden en een duidelijke visie geven om ons tevreden te kunnen stellen; dat is niet snel gebeurd, schat ik in.

Het is feitelijk onjuist dat ‘de islam wil het Westen onderwerpen’, want alleen de fundamentalistische jihad wenst dat te doen, maar de gewone islamieten in ons land en in het Westen in het algemeen denken veel normaler – lees: ‘menselijker’ en ‘beschaafder’ – dan dat de fundamentalisten lief is.

Voorzitter. Al die geweldpredikers en terroristen handelen volgens de islamitische handboeken. Ze roepen op tot geweld, moedigen geweld aan, gebruiken geweld of hebben dat gedaan. En daar ligt wat ons betreft dan ook de grens. De oproep tot geweld, daar ligt de grens. We moeten ook constateren, na de hele opsomming die ik gegeven heb, dat het geen individuele gevallen meer betreft. Het is een collectief, het islamitische collectief. Daarom — en dan rond ik af, voorzitter — onze oproep: vervolg Amaouch voor aanzetten tot geweld, denaturaliseer hem daarna en gooi hem na het uitzitten van zijn straf het land uit. En sluit om te beginnen meteen alle moskeeën die hem een podium hebben geboden, ook na die uitzetting. Sluit ze daarna allemaal; ik ben bijna klaar, voorzitter. Is de minister eindelijk bereid om dit te doen of blijft hij, en ook de andere minister, lafjes zwijgen onder het mom “ik ga niet in op een individueel geval”? En gaat de minister Jneid strafrechtelijk laten vervolgen? Het kan. En dan mijn laatste zin. Wil de minister niet optreden tegen Amaouch en ook niet tegen Jneid, dan is er voor de minister van Justitie en Veiligheid maar één term van toepassing en die luidt: pure onwil.

Inderdaad mag – lees: dient – de oproep ‘tot geweld, het aanmoedigen van geweld, het gebruiken geweld of hebben dat gedaan. En daar ligt wat ons betreft dan ook de grens. De oproep tot geweld, daar ligt de grens’ strenger worden aangepakt, al was dat uit solidariteit met de slachtoffers in de afgelopen jaren in Frankrijk en België, waar we ons als EU ook beter een gezamenlijke strategie moeten gaan bepalen, ondanks de verschillende juridische structuren en culturen die er ongetwijfeld zijn aan te wijzen. We maken ons als EU alleen geloofwaardiger op om die cultuur- en mentaliteitsverschillen meer te harmoniseren.

Dank u wel.