Tags

,

Analyse is er, nu nog de middelen (Column Rob de Wijk, opinie/Trouw, 30-3-18)

‘Voor geloofwaardig verdedigen is de krijgsmacht dus niet geschikt’

# Wordt met de 1,5 miljard euro die defensie er structureel bij krijgt nu een toekomstbestendige krijgsmacht geschapen? Het antwoord is nee.

Vanuit die oude denkmodus is dit het correcte antwoord, maar het een achterhaalde denken schieten we geen bliksem op. Een oorlog oude stijl en zelfs een kernoorlog komt er nooit meer omdat de mondiale economie zodanig vervlochten is geraakt – als nieuw verschijnsel na WO2, dat uniek mag worden genoemd in de menselijke geschiedenis zodat zelfs de Koude Oorlog geen feitelijke oorlog werd – dat de huidige hoogtechnologische beschaving en dito economische afhankelijkheden op het spel worden gezet bij de dreiging/uitbraak van een nieuwe WO3, die alleen daarom onmogelijk is geworden.

Bovendien is Rusland economisch veel te arm – en te chaotisch zoals je regelmatig defensiespecialisten kunt horen uitleggen op de radio – om een oorlog uit te lokken en staat er nu een verenigd Europees Navo-blok klaar om de potentiële Russische dreiging ongeloofwaardig te maken. En het Rusland van Poetin speelt alleen maar in op de angst van het Westen, dat niet is veranderd na de Val van de Muur als keerpunt in de geschiedenis. Het orthodoxe communisme hield toen immers op te bestaan. En daarmee tevens de oude oorlogsconcepten. Nu is het ook logisch dat een Defensienota dit alternatieve perspectief nooit op papier zal kunnen zetten, want het ondergraaft de hele klassieke defensiestructuur waar we zo verknocht aan zijn, maar het is een illusie geworden.

Het nieuwe concept is dus de cyberoorlogsvoering en in die ‘nieuwe’ situatie zal nooit meer zwaar materieel voor worden ingezet, want nu alleen nog maar noodzakelijk voor burgeroorlogen in het Midden-Oosten en delen van Azië, maar zonder tanks en nu alleen met drones.

# Beide nota’s lees ik als aanzetten tot een structurele heroriëntatie van zowel Defensie als Buitenlandse Zaken. Dat is nodig nu de wereld in rap tempo verandert en de veiligheidssituatie complexer is dan ooit. Het kabinet heeft een analyse van de veiligheidssituatie gemaakt waarop weinig valt af te dingen: van de nieuwe Russische [verbale!] dreiging en de instabiliteit buiten Europa, tot cyber- en economische dreigingen. Nooit eerder kwam het gevaar tegelijkertijd uit Rusland, Noord-Afrika en het Midden-Oosten; van terroristen, cybercriminelen en landen die grondstoffen en energie als politieke drukmiddelen gebruiken.

Van Wijk heeft niet in de gaten dat deze samenballing van nieuwe omstandigheden niets met de oude klassieke oorlogsvoering te maken hebben en dus ook niet met oud wapentuig als tanks en pantservoertuigen te maken heeft, tenzij je ergens guerrillaoorlogvoering moet tegengaan, zoals destijds Afghanistan waar nieuwe mijnen het werken met die voertuigen (Light Multirole Vehicle [LMV] zie noot), voor het eerst inzetten in Afghanistan bijna onmogelijk maakten.

Maar welbeschouwd kunnen de hier genoemde nieuwe omstandigheden niet door de oude antwoorden worden beantwoord en is er dus helemaal geen reden tot paniek. Ook niet tot de noodzaak om met de nieuwe lichting zwaar materieel het gesuggereerde gevaar tegen te gaan. Onzin. De auteur is en blijft lobbyist van Defensie en is te zeer vergroeid met oud-denken om nu nog met een zinnige eigen analyse te kunnen komen, want op die nieuwe ‘omstandigheden’ heeft hij overduidelijk geen antwoord. Ondanks de formulering ‘de wil tot echte verandering ontbrak’. Hij komt alleen met de noodzaak tot echte verandering, zonder aan te geven wat dat inhoudelijk, in woord en beeld precies betekent. Spijtig dus.

Mijn conclusie is als volgt: omdat de auteur alleen over ‘cybercriminelen’ en ‘cyberdreigingen’ spreekt, heb ik het over het contrast hiervan in de vorm van cyberoorlogen en geavanceerde digitale technieken daarbij, zoals ook nepnieuws, factfree-virtuele ‘reality’- schepping, dus AI/KI. En drones in de lucht en in de toekomst – vanwege de ongetwijfeld bestaande geheime militaire projecten in laboratoria die al decennia volop bezig zijn met ontwikkelen van robotsoldaten en drones op het slagveld, maar voor een achterhaalde oorlogsvoering. Zonder dat dit laatste in de klassieke zin verstaan moeten worden want die – ‘dat alles’ komt nooit meer terug. De huidige topmilitairen zijn daartoe niet uitgerust en kunnen er geen besluiten over nemen.

Er bestaat maar één nieuw wapen in de vorm van islamisme tegen het Westen (en als het zo uitkomt ook in Rusland zelf): burgerprojecten die als schietschijf kunnen dienen. Ook de Federatie moet daar last van hebben hoewel dat nieuws nooit doordringt in het Westen vanwege het gebrek aan onafhankelijke persagentschappen.

De ‘nieuwe’ krijgsmacht bestaat alleen uit spionagetechniek: luchtmacht om satellieten hun werk te kunnen laten doen, marine om met onderzeeërs af te luisteren en piraten het leven onmogelijk te maken en de landmacht om alleen met special forces opdrachten te laten uitvoeren in zowel binnen- als buiten land om zelfmoordcommando’s op te sporen en uit te schakelen, én als er nieuw materiaal ‘gekaapt’ moet worden om daarvan studie te kunnen maken. Het draait in de toekomst dus alléén om digitale dominantie als Google en Facebook (en Julian Assange en het digitale berichtenverkeer van politieke leiders en zakelijk verkeer) hebben aangetoond.

Het gaat ook – zoals in sciencefictionromans te lezen valt – om de beheersing van het elektromagnetisch veld in de atmosfeer en dus om de aarde heen, om het digitale verkeer mondiaal uit te schakelen. Dat is de reële cyberoorlog die ons te wachten staat. Digitaal bestaan er geen geheimen meer op aarde; het is alleen nog maar een kwestie van ‘die’ feiten politiek misbruiken zodat de nieuwe cyberoorlog ‘de nieuwe misleidingsoorlog’ is geworden, zo genoemd mag worden. Veel lucratiever dan het hopeloos verouderde ijzerwaar, dat machteloos staat tegenover laserwapens, en dus ook weer technologisch spul.

Noot: https://www.hln.be/nieuws/binnenland/defensie-stuurt-nieuwe-pantservoertuigen-naar-afghanistan~a97481378/

Advertisements