Tags

Gedonder en gedoe bij de ‘partij van de liefde’ (Derk Stokmans en Philip de Witt Wijnen, In het nieuws| Reconstructie/nrc, 24-3-18).

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/23/gedonder-en-gedoe-bij-de-partij-van-de-liefde-a1596894

# Want meer dan de afzonderlijke standpunten gaat het Forum om het veranderen van het politieke systeem, legt het bestuur een week na de oprichting op 22 september 2016 in een soort beginselverklaring uit.

Het is ieders goed recht om het politieke systeem te willen veranderen, maar alle partijen die dat in het verleden als nieuwelingen in de politiek hebben nagestreefd, zijn daarin mislukt.

De oudste hervormings- of veranderingspartij is ongetwijfeld D66, dat ook het bestel wilde opblazen. De uitkomst is duidelijk: om te blijven bestaan moet je je aanpassen aan het systeem omdat alle andere nieuwkomers inmiddels allang zijn opgehouden te bestaan. Wel zul je je kunnen handhaven als je op een uiterste uiteinde van het politieke spectrum functioneert, zoals PVV en SP.

Het schoolvoorbeeld van een nieuweling die radicaal, maar uiterst correct optreedt is de Partij voor de Dieren, die daarmee het aureool heeft opgebouwd wel radicaal te zijn maar uiterst gedegen want met valide en zeer juist argumenten op het spreekgestoelte te staan om je standpunten uit te dragen. Bevlogen idealisme, maar wel alle voorschriften van debattechniek of welsprekendheid tot in de puntjes verzorgd. En dat is wat anders dan gekakel waarin andere relatieve nieuwkomers, maar ook gevestigde radicalen – maar achterhaald radicalisme, want orthodox socialisme – zoals SP, uitmunten.

Mijn opvatting is in ieder geval dat als je het systeem of bestel ingrijpend wil wijzigen, je een gevecht tegen de windmolens gaat beginnen en dat is een garantie tot mislukking. Want als minderheid – het is afwachten of de stormachtige opkomst binnenmarcheren in de Kamer – een structurele bodem biedt voor de lange termijn. En D66 is ook zijn wilde haren (van Van Mierlo) allang kwijtgeraakt.

Mijn conclusie is dat verandering en dus de strijd aangaan tegen de hele gevestigde orde, alleen zin had in voorgaande eeuwen, zoals ten tijde van de Franse revolutie, waarbij ook slachtoffers via de guillotine vallen, in onze tijd als barbaars wordt aangemerkt.

Een fundamentele verandering van het parlementaire bestel is dus op voorhand onhaalbaar – grondwetswijzigingen zijn techniek al onuitvoerbaar – , en kan alleen door een collectieve proteststem worden ondernomen door een electorale boycot te organiseren. Als niemand meer gaat stemmen of alleen ongeldige of blanco stemmen worden uitgebracht , dan heeft de politiek een probleem.

En dus valt nu al te voorzien dat de poging van FvD op niets zal uitlopen. Jammer van alle energie die erin gestoken wordt. Het parlementaire bestel gaat óók zonder Forum ten onder en dan komt er een bestel dat met de geëigende middelen van deze tijden, dus digitaal wordt bedreven en uitgevoerd. Het is niet anders.