Tags

Radio1-beluisterend hoor ik Kees Boonman als politiek commentator uitleggen dat het kabinet verkeerd heeft gereageerd op de weigering van VVD en CDA om nog eens het afgelopen referendum na te bespreken; en alleen tekstmatig aan te passen overeenkomstig de gebleken zorgen vanuit de bevolking, zonder het regeerakkoord te negeren.

Mijn opvatting is dat inderdaad beide partijen verkeerde conclusies trekken over de krappe meerderheid van tegenstemmers van de sleepwet, aangezien je geen voorstander of tegenstander van de sleepwet zelf of het referendum hoeft te zijn om te beseffen dat

1. De nieuwste technologie veel meer – en onvoorzien – mogelijk maakt dan 10 jaar geleden en dus de oude Wiv aangepast moest worden;

2. Dat welke vorm van spionage – zo oud als de mensheid zelf – dan ook, adequaat moet worden bestreden, want een noodzakelijk en oermenselijk verschijnsel om de concurrentiekracht van de eigen natie te versterken ten opzichte van de markt (andere economieën), inhoudt dat nadrukkelijker gekeken had moeten worden naar de privacy-effecten en zeker met het oog op het Facebook-schandaal. Zij waren heimelijk bezig hun lucratieve businessmodel te verbeteren zonder ook maar de menselijke gevaren voor de menselijke identiteit in het oog te houden – en dat is kenmerkend voor harde economische wetten van het streven naar immer groeiende winst- en omzet – en de politiek en beleidsmakers waren daarop te weinig alert. Een blunder dus van het voorgaande kabinet omdat de sleepwet daar is voorbereid en verdedigd.

3. Omdat het privacy-aspect publicitair in de vorige periode van Rutte2 onvoldoende aan de orde is geweest en het huidige kabinet weer de domme fout heeft gemaakt dat uitleg en communicatie vanuit de overheid al eeuwig het ondergeschoven kind is, had Rutte3 de kans kunnen grijpen om een visie te ontwikkelen op het verband van de beide deelterreinen privacy en nationale veiligheid. Dat is niet gebeurd en daarmee heeft het kabinet een kans laten liggen en vertrouwd op de gok dat dit keer een meerderheid voor het referendum zou stemmen, zoals de peilingen aangaven. Zo lang de politiek zo kunstmatig (of plichtmatig?) achter de peilingen aanlopen, verraadt ook het technocratische karakter van de hedendaagse politiek. Dat politieke wereldje kent de eigen burgers niet meer.

Tot zover deze ochtendaantekening.