Tags

,

Hoe jonger, hoe kritischer over nieuwe inlichtingenwet (Kristel van Teeffelen, voorpagina/Trouw, 20-3-18)

https://www.trouw.nl/democratie/hoe-jonger-hoe-kritischer-over-de-nieuwe-inlichtingenwet-~a5c125b8/

Uit dit artikel blijkt dat deze wet te snel door beide Kamers is aangenomen en dat het kabinet meer tijd had moeten nemen om de adviezen van de Raad van State en anderen. Trouw maakt duidelijk dat de privacyoverwegingen van de jongeren van een geheel andere orde is dan het grotere vertrouwen dat de ouderen hebben in (het functioneren van) de overheid. Vanuit mijn overwegingen geldt dat het te gek voor woorden is dat de jongeren dit referendum hebben afgedwongen op basis van hun (andersoortige) ervaringen met de digitalisering van de samenleving, want dat heeft volgens mij niets met staatsveiligheid te maken.

De jongeren vergeten daarbij dat de politiek in dit tijdsgewricht dat zo gefragmenteerd is geraakt (en blijft) dat er bijna geen ‘groots’ of substantieel wetsvoorstel door de Kamers zal komen vanwege alle compromissen die gesloten moeten worden. Daarover zal eerst moeten worden nagedacht aangezien ons (en elders) land daarmee afglijdt naar onbestuurbaarheid en daarmee komen de meer autocratisch en centralistisch geregeerde landen als Rusland in een voordeelpositie te verkeren.

Een ander feit is dat ieder land (ter wereld) veiligheids- en inlichtingendiensten moeten hebben, want spioneren is zo oud als de mensheid zelf en daartegen wil iedereen zich kunnen wapenen. Dat aspect is volgens mij in de Kamerdebatten totaal niet aan de orde geweest. Daarom zijn de ouderen in overwegende mate ook vóór deze vernieuwing van de Wiv. Daarin hebben ze in beginsel gelijk, maar wat er eigenlijk aan vooraf had moeten gaan aan deze wetsbehandeling is dat er een breed Kamer- en publiek debat gevoerd had moeten worden waar het met onze digitale staat naar toe gaat. Om beide argumenten tan aanzien van de jongeren én ouderen weiger ik deel te nemen aan dit referendum.

Dit omdat het thema spionagebeveiliging alweer bevestigt dat dit soort complexe zaken niet geschikt zijn voor het ‘aanroepen’ van een referendum. En de jongeren hebben geen weet van veiligheidszaken, want zijn daarvoor veel te jong. En de ouderen hebben niet in de gaten dat de wereld zo veranderd is dat dit hele representatieve tweekamerstelsel achterhaald en archaïsch is en geen heilzaam effect en invloed op de samenleving kan hebben. De bestaande procedures van wetgevingsvoorbereiding zijn daarmee een sta in de weg geworden.

Tijd om ons voor te bereiden op een nieuw te ontwikkelen stelsel van directe digitale democratie! Daarin spreekt iedere stemgerechtigde burger die zich heeft ingeschreven zich voorafgaande aan de parlementaire bespreking in beide Kamers met argumenten uit voor of tegen ieder wetsvoorstel dat de finale behandeling in de Kamer(s) ingaat. Ik denk dat we in die richting moeten gaan denken om iets zinnigers te creëren opdat de democratische spelregels optimaal zijn/worden voor onze 21e eeuw.

Advertisements