Tags

,

Niemand ziet brood in kernenergie (Daan Dijk, opinie/Trouw, 5-3-18)

Kernenergie is alleen nog te redden als er een seriematig te produceren, veilig ontwerp komt waarin de markt wil investeren, zegt zelfstandig adviseur Daan Dijk.

# Volgens Jan van Erp staat Nederland op een tweesprong. Of het gaat voor “een realistisch energiebeleid waarbij meer kerncentrales gebouwd worden. Of het land gaat door met het sprookje van duurzame windturbines en zonnepanelen”. Staat het Nederlandse energiebeleid echt op een tweesprong voor of tegen kernenergie? Zien we iets over het hoofd? Krijgt kernenergie geen faire kans?

# In de geliberaliseerde energiemarkt die ons land kent, stelt de overheid de kaders ten aanzien van veiligheid en milieu-impact. Daarnaast kan zij kansrijke, maar nog niet marktrijpe technologieën die maatschappelijk gewenst zijn, met subsidies ondersteunen. Het is vervolgens aan marktpartijen om initiatieven te nemen. En wat blijkt? Daar zit geen kernenergie bij.

Onder Rutte I leek het of Nederland toch voor kernenergie zou gaan. VVD en CDA waren voorstanders van kernenergie en liepen niet warm voor duurzame energie.

# De gedoogsteun van de PVV maakte politiek gezien de weg vrij voor kernenergie. Te beginnen met een kerncentrale van 1000 MW. Prijskaartje: een slordige 4,5 miljard euro. Er was nog slechts één probleem op te lossen: de financiering. De post ‘kerncentrales’ stond namelijk niet op de Rijksbegroting.

Staatsgaranties
# Tijdens een consultatiesessie met marktpartijen meende de directeur Energie van het ministerie van economische zaken dat bancaire financiering een eitje was. Dat bleek echter een illusie. Geen particuliere bank die erin wilde stappen zonder staatsgarantie. En inderdaad, nagenoeg alle kerncentrales ter wereld zijn gebouwd met overheidssubsidies en staatsgaranties.

Voor het eerst dat je kunt lezen in de krant dat een hoge ambtenaar rabiate onzin uitkraamt en dat het terecht hier benoemd wordt. Deze ambtenaar was bewijsbaar eenzijdig subjectief bezig en niet objectief zoals het hoort. Maar ja, die politieke cultuur kun je toch niet negeren? Haal je de koekoek, met dat oude politieke gebazel red je het land niet meer uit onoplosbare vraagstukken en zo kwijnt het land weg in de blubber. Weg met die 19e eeuwse cultuur! Gebruik eigentijdse wijsheid! Kernenergie is in de eerste plaats levensgevaarlijk vanwege het onverwerkbare afval en dat is al genoeg reden om in te zien dat de marktpartijen er ook niets mee aankunnen en dus volstrekt ongeschikt om de wereld met dat afvalprobleem op te zadelen, want het speelt overal. Maar het wordt mooi onder de pet gehouden. En zo kan iedereen dat ‘oplossen’. Maar niet heus. Afvoeren van kernenergie van de politieke agenda is de enige oplossing. Fukushima bewees dat: verkeerd bouwen op de verkeerde plek met zijn aardschollen direct tegen de Japanse kust aan! [https://www.mantzmedia.nl/handleiding-aardbeving-japan/]

# In democratische staten met een markteconomie is de bouw van kerncentrales inmiddels volkomen gestagneerd. Industriële giganten als Siemens hebben de productie van kerncentrales verruild voor die van windmolens. Het enige maatschappelijke voordeel van kernenergie, geen CO2-uitstoot, is niet meer uniek. De risico’s van kerncentrales zijn daarentegen nog altijd groot en vertalen zich in niet te behappen financiële risico’s.

# Heeft kernenergie nog toekomst? Misschien. Maar dan moet er wel iets fundamenteel veranderen, want tot nu toe nemen de kosten alleen maar toe. De doorbraak van succesvolle energietechnologieën zoals stoommachines, verbrandingsmotoren, gasturbines, warmtepompen, windmolens en zonnepanelen is historisch gezien altijd gebaseerd op betrouwbaarheid en betaalbaarheid. Innovatie en seriematige productie waren daarbij doorslaggevend. Wereldwijd zijn er nu zo’n 450 kerncentrales gerealiseerd maar er is nog altijd geen gestandaardiseerd commercieel ontwerp. Kernenergie zal alleen succesvol kunnen worden als er een seriematig te produceren, veilig en volkomen circulair ontwerp komt dat wel kan concurreren. Wellicht lukt dat met de op thoriumbrandstof gebaseerde kleine reactoren, waaraan in India en China gewerkt wordt. We zullen het zien.

Nooit een meer genuanceerd artikel als deze gelezen. Het publiek wordt eindelijk normaal, goed en fatsoenlijk voorgelicht.

# De wereldwijd geïnstalleerde windenergiecapaciteit overtreft die van kerncentrales. Nederland is het eerste land ter wereld dat offshore windlocaties uitgeeft zonder subsidie.

# Nederland staat gelukkig niet op een tweesprong, maar kan kiezen uit meerdere marktrijpe opties die zijn komen bovendrijven uit een – vergeleken met kernenergie – zeer beperkt gesubsidieerde innovatievijver. Dat is verstandiger dan te blijven wedden op één paard.

Bravo Trouw voor plaatsing van deze opiniebijdrage!

https://www.trouw.nl/opinie/niemand-ziet-brood-in-kernenergie~a992807e/