Tags

16:11 ‘INTREKKINGSWET REFERENDUM MAG IN HUIDIGE VORM’

De regering mag de intrekking van het raadgevend referendum zodanig formuleren, dat er over dat besluit geen referendum kan worden gehouden. Dat zegt de Raad van State in een toelichting waar de oppositie om had gevraagd.

https://www.bnr.nl/nieuws/politiek/10340074/intrekkingswet-referendum-mag-in-huidige-vorm?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=bnr-middag&utm_medium=email&utm_content=20180220

Maar we zullen er vanavond weer een enorm gekakel en kabaal gaan beleven, zoals gebruikelijk. Het kabinet doet er natuurlijk ook verstandig aan om een nieuwe referendumwet voor te bereiden die aan alle eisen van deugdelijkheid voldoet en alle fouten van het Oekraïne-referendum zal herstellen, zoals een hogere opkomstdrempel om het representatief te maken. Zeker nu afgelopen week is gebleken hoe explosief dit dossier is geworden. Dat mag dan als redelijke concessie aan de Kamer genoemd worden.

Advertisements