Tags

Minister van Financiën Wopke Hoekstra verzet zich tegen het streven van zijn Franse collega Bruno Le Maire om de hervorming van de eurozone voor te koken tussen Frankrijk en Duitsland.

Rik Winkel • Economie & Politiek/fd, 23-1-18

Dat zei hij maandag in Brussel, waar de Eurogroep bijeenkomt. De ministers van financiën moeten vóór juni een akkoord zien te bereiken over betere bescherming van overheden en rekeninghouders tegen het omvallen van banken. Ook versterking van noodfonds ESM is onderdeel van de besprekingen.

Directorium

Le Maire zei zondag in een interview met nieuwssite Politico dat eerst Frankrijk en Duitsland een akkoord moeten sluiten. Vervolgens wordt het met de andere twee economische grootmachten Italië en Spanje besproken, en pas daarna voorgelegd aan de andere vijftien eurolanden. Frankrijk vindt al sinds de oprichting dat de EU alleen goed kan werken onder een directorium van grote landen.

‘Eerst Frankrijk en Duitsland een akkoord moeten sluiten’ is natuurlijk een vreemde procedure, maar iedere nieuwe vergadering van de eurogroep of Europese Raad/Raad van Ministers en over thema’s (als de hervorming van de eurozone etc. voor te koken) i natuurlijk volstrekt normaal (omdat er anders helemaal niets besloten kan worden).

De Franse minister van financiën Bruno Le Maire

Hoekstra, die slechts op beperkte schaal en onder harde voorwaarden wil hervormen, wijst die methode af. ‘Het is goed gebruik in de EU dat we dat met elkaar doen en dat Nederland daar ook een heldere bijdrage aan levert. Het is heel simpel: of we bespreken dat met zijn allen. Dan heeft iedereen daar wat over te zeggen. Of sommige landen kiezen de weg van de vrijwilligheid. Dat staat ze natuurlijk vrij.’

Babbelen

Frankrijk en Duitsland zijn al maanden in gesprek over de laatste bouwstenen van de bankenunie, een kapitaalmarktenunie en harmonisatie van de winstbelasting. Al die kwesties vergen unanieme goedkeuring van alle 28 EU-landen. Maar een Duits-Frans akkoord is moeilijk te negeren, vooral als de twee landen impliciet dreigen om buiten de EU om hun wetgeving te harmoniseren.

Le Maire is ongeduldig. De obstakels voor een echte hervorming van de eurozone zijn volgens hem al tien jaar bekend, zonder dat er iets aan is gedaan. ‘Ik wil politieke beslissingen. Ik ben hier niet om vrijblijvend te babbelen, terwijl de eurozone urgent naar de volgende fase moet.’

Duitse regering

De Duitse minister Peter Altmaier benadrukte eveneens dat de gesprekken over hervormingen nu een beslissende fase ingaan, maar tekende wel aan dat het om marktgeoriënteerde oplossingen moet gaan en ‘niet om nieuwe schulden.’

Altmaier zei blij te zijn met het besluit van de SPD om te onderhandelen over een nieuwe regering. ‘Het gaat niet alleen om partijbelangen. Duitsland heeft een regering nodig die op langere termijn handelingsbevoegd is en in de grote Europese onderhandelingen de Duitse belangen kan vertegenwoordigen.’

Dadendrang

Volgens Le Maire, een gaullist die zich pas laat bij Macron heeft aangesloten, is er in verband met de lange formatie in Duitsland geen tijd te verliezen. Als er in maart een regering zit in Berlijn, resten er volgens hem nog drie maanden. ‘Als we er niet in slagen in die periode voortgang te boeken, dan geeft dat aan dat de ambitie er gewoon niet is.’

Hoekstra voelt zich ‘op abstract niveau’ aangesproken door Le Maire’s dadendrang. Volgens hem is Nederland ‘heel erg’ voor de bankenunie en zelfs voor een Europese verzekering van banktegoeden tot €100.000. Maar Europese banken kunnen volgens hem pas samen opdraaien voor schulden, nadat ze omlaag zijn gebracht. Maar eerst moet vaststaan wat er precies aan schulden staat en hoever ze nog naar beneden moeten. ‘Dat zou de Eurogroep nu eerst moeten doen.’

Schokfonds

Het eurozoneplan dat Franse en Duitse economen vorig week hebben opgesteld bevat volgens de minister een aantal interessante onderdelen. ‘De rode draad die mij aansprak, is dat er veel meer conditionaliteit in zit.’ De economen vinden dat banken moeten worden gedwongen om buffers opzij te zetten bij veel staatsleningen uit eigen land. Maar ze pleiten ook voor een fonds om landen bij tegenslag uit de wind te houden. Daar is Nederland fel tegen.

Interessante ontwikkelingen.

https://fd.nl/economie-politiek/1237950/hoekstra-tegen-frans-duits-onderonsje-over-euro