Tags

,

De Nederlandse Leeuw – Bij nader inzien toch geen oplossingen voor immigratie en integratie

Te amateuristisch om gevaarlijk te zijn

Chris Aalberts, ThePostOnline, 21-1-18

20-01-2018, 14:04  Tags: Nederlandse Leeuw

Wat precies de bedoeling was, is buiten beeld geraakt bij De Nederlandse Leeuw. Een groep vrijwilligers is maanden bezig geweest om een landelijke brainstorm te organiseren over immigratie en integratie. Het evenement vond gisteren plaats in Rijswijk. Het moest de eerste worden uit een serie van vijf brainstorms over allerlei thema’s. Doel is oplossingen te verzinnen voor hardnekkige maatschappelijke problemen. Een nobel streven, maar alles overziend lijkt de kans groot dat het evenement geen tweede editie meer krijgt.

De Nederlandse Leeuw stelt zelf dat zij als doel heeft ‘de dominantie van de progressief-liberale denkcultuur te doorbreken’. Deze korte passage laat zien wat het evenement beoogt: het gaat om het promoten van één specifiek perspectief. Burgers met een progressief-liberaal wereldbeeld – laten we zeggen GroenLinks en D66 – hebben in de ogen van De Nederlandse Leeuw het verkeerde wereldbeeld. Het is natuurlijk prima om die mening te hebben, maar voor het organiseren van een evenement heeft dit wel wat consequenties.

Niet interessant voor links

Dit evenement is niet voor iedereen even interessant. Voordat het evenement plaatsvindt is al duidelijk dat er sprake is van eenzijdigheid: er zijn allerlei rechtse sprekers aangekondigd zoals Sid Lukkassen, Sietske Bergsma, Geerten Waling, Tanya Hoogwerf, Ybeltje Berckmoes en Adjied Bakas. Linkse sprekers zijn op twee uitzonderingen na afwezig. Dit alles is onlosmakelijk verbonden met de doelstellingen van De Nederlandse Leeuw. Sprekers die de doelstelling steunen komen graag langs, sprekers met een ander wereldbeeld niet.

Vooraf is er discussie of linkse sprekers überhaupt zijn uitgenodigd. De organisatie claimt op Twitter minstens twintig afwijzingen te hebben gekregen, onder andere van migratie-hoogleraar Leo Lucassen. Op het verzoek die afwijzingen aan te tonen, gaat De Nederlandse Leeuw niet in. Eigenlijk maakt het allemaal weinig uit: ongeacht of de organisatie linkse sprekers probeerde te strikken of niet, gezien de doelstelling is het volstrekt logisch dat linkse sprekers er niet zijn. Dat immigratie een probleem is, is op zichzelf immers al een rechts frame.

Tijdens deze avond wordt meerdere keren gezegd dat het zo jammer is dat er geen linkse sprekers zijn. Calimero-gedrag zit er bij rechts goed in.

 

Fans van een Canadees

Hier zitten 2000 personen in een uitverkochte zaal en dat is een imposante prestatie, maar het is dubieus of de aanwezigen allemaal komen om oplossingen voor immigratie en integratie te verzinnen. Meerdere aanwezigen zeggen hier te komen voor de key-note van Jordan Peterson, een Canadese hoogleraar die met zijn YouTube-video’s in een paar jaar tijd een enorme fanbase heeft opgebouwd. Over het onderwerp van de avond praat Peterson niet en aan het einde van de avond is zeker een derde van de aanwezigen alweer vertrokken.

De rest van de avond gaat wel over immigratie en integratie. Trendwatcher Adjied Bakas vertelt wat er gebeurt als het beleid op dit terrein niet wijzigt. Een totaal onzinnige aanpak, want het kenmerk van het beleid is juist dat het opschuift in de door De Nederlandse Leeuw gewenste richting. Met name het immigratiebeleid wordt alleen maar restrictiever. Toch krijgen we beelden te zien van massa’s mensen die op weg zijn, kennelijk naar Nederland, suggererend dat er miljoenen mensen aan zitten te komen. Alsof die helemaal niet worden tegengehouden.

Extremisme normaliseren?

Bakas praat over oorlog en terreur, wil anticonceptie in ontwikkelingslanden stimuleren en een oorlogseconomie op poten zetten. Volgens een tweet van Cemil Yilmaz vindt Bakas preventief neerschieten ook een optie. Het komt aardig in de richting van wat er van De Nederlandse Leeuw werd verwacht: het normaliseren van extremistisch gedachtegoed. Ook een politicus van Vlaams Belang en de controversiële journalist Joost Niemöller spreken hier.

Dit in combinatie met een aanvankelijk uitgenodigde antisemiet en de continue retweets van islamofobe propaganda door organisator Elisabeth Hunyadi, maakt dat sommigen De Nederlandse Leeuw op voorhand tot ‘bruinhemdenfestival’ bombarderen.

Hoe te komen tot oplossingen?

Het is niet moeilijk hier standpunten te ontwaren die voor velen een brug te ver zijn, maar ze gaan alleen bij hoge uitzondering verder dan wat we uit het reguliere debat al kennen. In een sessie over de islam horen we islamcriticus Wim van Rooy zeggen dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen religies. Hij noemt het rationeel om op dit punt te discrimineren. Volgens Van Rooy leidt zelfs de geschiedschrijving onder de islamisering en zijn er extra bureaucratische lagen ontstaan door de islam: twintig nieuwe functies zagen het levenslicht waaronder diversiteitsmanagers.

De grote vraag is hoe al dit gepraat moet leiden tot oplossingen. Daar heeft De Nederlandse Leeuw duidelijk niet goed over nagedacht. De sessies duren hooguit een uur en er zijn vier parallelle sessies in één zaal. De organisatoren dachten kennelijk dat dat allemaal wel zou gaan werken, maar de sprekers zijn nauwelijks te volgen. Sommige aanwezigen haken zichtbaar af vanwege het lawaai van de sprekers van een paar meter verder. Alle discussie vindt plaats via een app en wat we daarvan te zien krijgen zijn vooral vragen, geen oplossingen.

Wie bedenkt die oplossingen?

Aan het einde van de avond blijkt de betreffende sessie over de islam drie oplossingen te hebben opgeleverd: religies alleen toestaan als ze niet strijdig zijn met de Nederlandse wet, Nederlands als spreektaal verplichten en ex-moslims een podium geven om zich te kunnen uitspreken. Deze zijn allemaal in meer of mindere mate in de sessie besproken, maar discussie is er niet echt over geweest. In feite zijn al deze oplossingen afgeleid uit de woorden van de sprekers. Met name Van Rooy is hier invloedrijk. Hij sprak vrij uitgebreid over ex-moslims.

Deze drie uitgangspunten voor een oplossing van spanningen binnen onze multiculturele samenlevingen zijn in ieder geval de meest logische en kunnen in beginsel – ongeacht de uitwerking hiervan – rekenen op een breed draagvlak onder de bevolking, ongeacht of hierover onderzoek is gedaan, ja dan wel nee.

 Wie deze oplossingen zo heeft geformuleerd is onduidelijk: was het de organisatie die ze heeft samengevat of waren het de aanwezigen? Waarom deze en niet andere? Hoeveel steun was er in de zaal voor deze oplossingen? We weten het allemaal niet. Toch is dit de uitkomst van de avond waarmee de problemen van immigratie en integratie kennelijk opgelost moeten worden. Dit is waar de politici in het einddebat over moeten praten en blijkbaar enthousiast over moeten zijn. Het kan voor niemand een verrassing zijn dat de avond niet zo eindigt.

‘Waarom deze en niet andere?’ Omdat dit de basisuitgangspunten dienen te zijn voor een publiek debat.

Anti-conceptie in probleemwijken

Andere oplossingen van De Nederlandse Leeuw zijn voorspelbaar: meer naar de gevolgen van migratie kijken, betere integratie en meer debat. Geheel indachtig het geschifte idee dat het rechtse perspectief niet gehoord wordt moeten er meer rechts-conservatieve media komen en moeten de academische instellingen worden gedepolitiseerd. Net als de rest van de avond zien we hier soms standpunten die ten onrechte geen enkele kritiek krijgen: in probleemwijken moet anti-conceptie worden gestimuleerd.

Aan het einde van de avond bespreekt een panel van politici de oplossingen. De islamitische partij NIDA, PVV en SGP zijn van de partij. Thierry Baudet stuurt op het laatste moment Joost Eerdmans die – net als de anderen – vooral zijn eigen verhaal houdt met meningen die hij voor dit evenement ook al had. Het idee dat het meest bediscussieerde thema van de afgelopen decennia in één avond wel even opgelost zou kunnen worden is naïef gebleken. Je vraagt je af: hadden de organisatoren dat nou echt niet van te voren kunnen bedenken?

Dat het ‘thema van de afgelopen decennia in één avond wel even opgelost zou kunnen worden is naïef gebleken’ is een juiste conclusie aangezien de politiek al sinds het instellen van een nieuw directoraat ‘Minderhedenbeleid’ onder oud-minister Wiegel en DG Molleman tot mislukken gedoemd was en het daarom uiterst zinnig zou zijn – lees: noodzakelijk is om te herstellen wat nooit van de grond zou komen met uitzondering van populistische kreten en gewauwel – om het publieke debat te heropenen. En de Kamer buigt zich vervolgens over uitkomsten van die brede maatschappelijke discussie. Tot iets anders is het parlement toch niet in staat.

[Chris Aalberts verslaat politiek voor ThePostOnline. Scherp, kritisch en onafhankelijk. Hij is o.a. auteur van De Puinhopen van Rechts en Achter de PVV.]

http://politiek.tpo.nl/2018/01/20/nederlandse-leeuw-nader-inzien-toch-geen-oplossingen-immigratie-en-integratie/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=91