Tags

1.       Ik ben vóór een raadgevend referendum maar wel onder geheel andere voorwaarden dan die nu wettelijk bestaan. Waarom ben ik voor? Omdat ik me niet kan vinden in de wijze waarop de Kamer steeds meer in mijn visie gepolariseerd raakt; er is geen zindelijk debat meer mogelijk (waarmee ik bedoel dat als een student als studieopdracht een scriptie zal moeten schrijven, er geen logisch betoog kan worden opgebouwd op basis van het gesprokene in het debat, aangezien vooroordelen legio zijn). Andere details onder sub 1a, die nog zullen volgen en gaan over opkomstcijfers en andere randvoorwaarden.

 

2.       Ik ben vooralsnog tegen een corrigerend referendum, tenzij na een gehouden raadgevend referendum op hetzelfde onderwerp (vraagstelling) dat een ‘neen’ heeft opgeleverd, want dat goedgekeurde wetsvoorstel dient vervolgens naar de Kamer teruggezonden te worden opdat de ‘nieuwe’ – niet in de eerste behandeling van het wetsvoorstel gehanteerd en besproken – argumenten heeft opgeleverd, waarover een nieuw debat noodzakelijk is geworden. Op die manier kan de bevolking nieuwe aspecten op de politieke agenda plaatsen, die niet eerder besproken zijn en die voor een groot deel van het electoraat belangrijk of zelfs cruciaal zijn. Na dat wettelijk geregelde tweede of herzieningsdebat wordt het aangepaste wetsvoorstel opnieuw aan een referendum te worden onderworpen, en dat wordt beslissend. En dan lijkt het passend dat het betrokken kabinet ook zijn ontslag indient aangezien die regering niet meer op een breed draagvlak kan rekenen. Tijd voor verkiezingen. Behalve dat over de internationale verdragen geen referendum kan worden gehouden omdat zelfs ons parlement door een zware internationale procedure heen moet lopen zodat er geen brokken gemaakt kunnen worden (zoals tijdens het associatieverdrag met Oekraïne, waarbij de initiatiefnemers van dat referendum hebben toegegeven dat het helemaal niet om Oekraïne ging maar om de regering zelf en dus een motie van afkeuring vanuit de bevolking).

 

3.       Op basis van voorgaande punten mag worden geconcludeerd dat ik voorstander ben van (raadgevende en corrigerende) referenda als aanvulling op de representatieve democratie, met die aantekening dat ik deze representatieve democratie als volledig achterhaald beschouw omdat het eigenlijk 19e eeuw instrument van dat bestel; in een internetmaatschappij kan alles geregeld worden via internet, zoals lifestreamconferenties die gehouden worden. Mijn verwachting is dat de Tweede Kamer over ca 5-tal jaren wordt vervangen door een virtuele of digitale internetdemocratie, maar wel na een grondwetswijziging via (bijvoorbeeld: www.democratischecontrole.nl) een op te richten nieuwe Derde, digitale Kamer, een vorm van directe democratie. Dit voorbeeld van stand(punt).nl, omdat daarmee politiek bewuste, aangemelde (inschrijving verplicht) burgers kunnen participeren. Via dat internetforum kunnen argumenten en oplossingsoptie worden aangedragen die een rol kunnen spelen binnen de politieke besluitvormingsprocessen.

 

4.       Hiermee hoop ik ook materiaal te hebben aangedragen voor de besluitvorming binnen het kabinet dat voorbereidingen treft voor een intrekkingswet in de vorm van verbeteringsvoorstellen voor een nieuwe referendumwet ter vervanging van de huidige.

Advertisements