Tags

,

De EU en de multiculturalisten verhinderen deze echter

TPO, 06-11-2017, 12:53

 Tags: ISIS, jihadisme, Recep Tayyip Erdoğan, turkije

We hebben zeventig jaar in vrede geleefd zodat we vergeten zijn wat een vijand is. Met het islamitisch terrorisme ervaren we opnieuw de dreiging. Om die vijand goed te kunnen bestrijden, is het belangrijk te begrijpen wie deze vijand is en waarom hij zo gewelddadig is. Wat motiveert zijn haat naar ons toe? Waarom voelden tienduizenden jongeren vanuit de hele wereld zich aangetrokken tot de ideologie van ISIS? Waarom is een jihadist bereid zijn eigen lichaam en dat van zijn slachtoffers te offeren?

Die vragen zijn niet bedoeld om hun gedrag te rechtvaardigen of te vergoelijken, maar om het beter te begrijpen. Veel terroristen zijn in Europa geboren en woonden tussen ons. Wat heeft hen ertoe gebracht de wapens op te nemen tegen het land waar ze zijn opgegroeid en waar ze vaak goed geïntegreerd leken te zijn?

Verkeerde veronderstellingen

Het probleem is dat de verklaringen vaak te simplistisch of fout zijn, zodat we op het verkeerde spoor worden gezet en geen goede antwoorden weten. Het jihadisme is bijvoorbeeld geen terugkeer van de religie in onze verlichte samenleving. De religie heeft altijd voortbestaan. In de vorige eeuw waren het nationaal-socialisme en het stalinisme ook een soort religie en in onze tijd hebben velen een rotsvast ’geloof’ in de multiculturele samenleving, de globalisering of de vrijemarktwerking.

Het gaat ook niet om een botsing tussen beschavingen. Tussen Europa en de islamitische landen rondom de Middellandse Zee is er al eeuwenlang een intense wisselwerking. Beide beschavingen kennen het monotheïsme en de invloed van de Griekse cultuur gold destijds ook voor de islamitische cultuur.

Verder is er verwarring over de vraag of het jihadisme nu wel of niet tot de islam hoort en of het de echte islam is. Beide beweringen zijn verkeerd, maar in het actuele debat is het heel moeilijk tot een evenwichtig antwoord te komen. We kunnen het jihadisme het best zien als deel uitmakend van de islam, maar dan wel als een vervorming ervan.

De hamvraag is overblijft is waarom ‘Erdogan de oplossing biedt voor het jihadisme’, zoals in de kop staat. De oplossing ben ik in de tekst niet tegengekomen. De Turken vechten ook tegen jihadisme en IS.

http://politiek.tpo.nl/2017/11/06/erdogan-biedt-oplossing-voor-het-jihadisme/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=91