Tags

De strijd van de Catalaanse ‘relatieve’ minderheid – lees: geen driekwart meerderheid zoals een grondwetswijziging bij ons noodzakelijk is – hoort politiek uitgevochten te worden en niet juridisch.  Daarom zal ik de komende nieuwe ontwikkelingen op de voet blijven volgen, al ben ik het met de Catalanen oneens: in deze tijden – dit tijdsgewricht – gaat het om de weg van de meeste weerstand van het politieke – want universele – debat en niet vanwege een conservatieve regering in dat land, zoals het Amerika van Trump nu laat zien. Dat betekent dat er een zuiver politiek debat gevoerd dient te worden om de rechtmatigheid van de Catalaanse wensen te onderzoeken en niet om de formeel juridische redeneringen die in Madrid worden aangehangen. Als de Europese Raad achter hun collega Rajoy blijft staan, bewijst die Raad geen knip voor de neus waard te zijn en dan kunnen we – ik ben kritisch voorstander van de EU – beter ophouden met deze wanvertoning. Laat de EU-lidstaten eerst allemaal op een politiek-filosofische wijze volwassen democratieën wórden met grondwetten die de toetst van degelijkheid en moderniteit kunnen doorstaan door het Europese Hof van de Rechten van de Mens en daarvan is in Spanje geen sprake. Dit hoort dus een topprioriteit voor de Raad te zijn.

Daarom staat vandaag in Trouw de juiste kop boven een beschouwing over Puigdemont: ‘Jacht op Puigdemont kan voor Madrid averechts uitpakken’:

Jacht op Puigdemont kan voor Madrid averechts uitpakken

Christoph Schmidt, Trouw – 20:47, 3 november 2017 (digitaal; 4-11 in de papieren editie)

▲Het Spaanse arrestatiebevel geldt niet alleen voor de afgezette regiopresident Carles Puigdemont (L), maar ook voor vier Catalaanse ex-ministers die voor zover bekend met hem in Brussel verblijven. Linksboven ex-minister van gezondheid Antoni Comin en cultuurminister Lluis Puig, en linksonder ex-minister van landbouw Meritxell Serret, and onderwijsministers Clara Ponsati. Zij worden allen verdacht van rebellie, opruiing en misbruik van belastinggeld. © EPA

Een Spaanse rechter heeft een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de afgezette Catalaanse leider Carles Puigdemont. Hoe sterk staat Spanje met het aanhoudingsbevel aan België? Vijf vragen.

Het hing in de lucht. Vanavond, toen een Spaanse rechter een Europees aanhoudingsbevel uitvaardigde, werd het een feit: Spanje vraagt België om Carles Puigdemont uit te leveren. De afgezette Catalaanse regiopresident verblijft sinds maandag in Brussel en blijft daar mogelijk nog wel even, om uitlevering aan te vechten. Hij kwam donderdag niet opdagen in Madrid, waar hij voor de rechter moest verschijnen voor aanklachten van rebellie, opruiing en misbruik van overheidsgeld. Daarvoor zou hij dertig jaar gevangenisstraf kunnen krijgen.

Geen rechter kan in dit geval vaststellen dat er van ‘rebellie en opruiing’ sprake is, want niet alleen politieke – grondwettelijke feiten want de grondwet is tegen de opdeling of afsplitsing van een deel van het nationale grondgebied -, onzin en ondeugdelijk, maar ook omdat debatten tot heden consequent zijn geblokkeerd.

  1. Wat houdt een Europees aanhoudingsbevel precies in?

Zo’n procedure maakt het EU-landen mogelijk om veroordeelden of verdachten van zware misdrijven zonder bureaucratie en tijdverlies aan elkaar uit te leveren. De politiek speelt geen rol, tot opluchting van de Belgische premier Charles Michel, bij wie Puigdemonts verblijf zwaar op de maag ligt.

Kan hier gesproken worden van zware economische of criminele misdrijven? Neen dus. De politiek heeft in de ogen van Michel van België dus geen rol te spelen, maar dat is tekenend door de regent die Michel in zijn hart te gebleven en dus probeert staande te houden. Omdat het de EU om universele waarden gaat dient ieder staatshoofd of regeringsleider die iets anders beweert voor het Hof gedaagd te worden.

  1. Is België met zo’n bevel verplicht om Puigdemont te arresteren?

Niet meteen. Een Belgische onderzoeksrechter buigt zich over het Spaanse verzoek. Die kan voorlopige hechtenis gelasten of het bevel juist naast zich neerleggen, maar dat is niet erg waarschijnlijk. Als justitie besluit tot uitlevering aan Spanje, kan Puigdemont in beroep gaan. Zijn advocaat Paul Bekaert heeft al laten weten alle middelen aan te grijpen om de procedure te rekken. Puigdemont blijft dan voorlopig in België, zonder dat hij politiek asiel hoeft aan te vragen.

  1. Hoe lang kan die procedure duren?

Bekaert spreekt van ‘1,5 tot 2 maanden’. Daarmee krijgt deze juridische strijd een almaar politieker karakter. Op 21 december zijn er vervroegde parlementsverkiezingen in Catalonië, in opdracht van Madrid. Een martelaarsrol van Puigdemont en andere vervolgde kopstukken kan hun partijen electoraal voordeel opleveren. Daarmee zou Madrid oogsten wat het juist niet wil: een grotere meerderheid in het Catalaanse parlement (en onder de bevolking) die voor onafhankelijkheid is. Tot voor kort was die meerderheid in het parlement minimaal en onder de bevolking – blijkens peilingen – zelfs afwezig.

  1. Zijn er eerder Europese politici op een dergelijke manier vervolgd?

Nee, dit is een uniek geval. De laatste prominent tegen wie een Europees aanhoudingsbevel werd uitgevaardigd, was de Australische WikiLeaks-voorman Julian Assange. Zweden zocht hem wegens een verkrachtingszaak. Eerder dit jaar trok Zweden dit bevel weer in. Assange houdt zich al sinds 2012 schuil in de Ecuadoraanse ambassade in Londen.

  1. Zijn de zorgen van Puigdemont over een eerlijke rechtsgang in Spanje terecht?

Daarover verschillen de meningen. Op de wereldranglijst van het World Economic Forum over de onafhankelijkheid van rechtssystemen scoort Spanje slecht, met een 58ste plaats, achter onder meer China en Botswana. Spaanse rechters kunnen soms activistisch zijn. Neem de onderzoeksrechter Baltasar Garzón, die in de jaren negentig achter de Chileense oud-dictator Pinochet aanzat. Veel Vlaamse politici uiten zware kritiek op de ‘politieke afrekening’ van de Spaanse justitie met de Catalaanse politici.

Maar er zijn ook andere ranglijsten, waarop Spanje het beter doet dan België. Verdachten hebben dankzij de afrekening met de Franco-dictatuur inmiddels meer rechten dan in sommige andere EU-landen. Bovendien zijn de afgelopen jaren prominente politici van de Partido Popular achter de tralies gezet wegens corruptie, ook al trekt die partij aan talloze touwtjes.

Maar dit laatste is in onderhavige Catalaanse zaak natuurlijk niet relevant.

Wordt vervolgd

https://www.trouw.nl/home/jacht-op-puigdemont-kan-voor-madrid-averechts-uitpakken~a0182c06/