Tags

,

Lennart Zandbergen • Economie & Politiek/fd, 29=10-17

D66-Kamerlid Kees Verhoeven noemt de uitspraken van CDA-leider Sybrand van Haersma Buma over het Sleepwet-referendum ‘onverstandig‘. Dat zegt Verhoeven zaterdag tegen het FD. Daarmee reageert hij op uitspraken van Buma in De Volkskrant. De CDA-fractievoorzitter zei in die krant dat het nieuwe kabinet de uitslag van het aankomende referendum tegen de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zal negeren.

CDA fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma.

Buma zegt te verwachten dat de andere coalitiepartijen hetzelfde over de interpretatie van de uitslag van het referendum denken als het CDA. Dat is nog maar de vraag. Volgens Verhoeven is het belangrijk een ‘inhoudelijk en genuanceerd‘ maatschappelijk debat te voeren over de inlichtingenwet. ‘We moeten afwachten wat het raadgevende advies van de bevolking is, en dan een verstandige afweging maken.’

Hoezo moet het parlement – i.c. de Tweede Kamer – afwachten wat ‘het raadgevende advies van de bevolking is’? Als de initiatiefnemers zoveel angst hebben gezaaid dat het referendum in overmaat op ‘afwijzing’ uitdraait als protest tegen dit ‘rabiaat rechte’ kabinet, kan er dan van een advies worden gesproken? Nee toch? Alleen al om deze ‘schijnzekerheid’ dient er een grondig debat in de Kamer te worden gevoerd wat de betekenis van een referendum is, want alleen met een aangepaste of nieuwe Wet op het Raadgevend Referendum én een nieuw Wetsvoorstel over het Correctief Referendum komen we verder omdat het referendum in deze tijden niet meer kan worden tegengehouden. Vanwege dat feit kan er maar beter direct een fundamenteel debat erover worden gevoerd.

Ook verwijst het D66-Kamerlid naar het regeerakkoord, waarin het willekeurig en massaal verzamelen van gegevens van burgers in Nederland of het buitenland wordt uitgesloten. D66 stemde als enige van de vier coalitiepartijen zowel de Eerste als de Tweede Kamer tegen de wet.

Vanuit de oppositie wordt negatief gereageerd op de uitspraken van Buma. GroenLinks wil dat Rutte een brief naar de Kamer stuurt over eventuele afspraken die coalitiepartijen gemaakt hebben over het referendum. Geert Wilders noemt het ‘de schaamte voorbij’. Zijn PVV stemde overigens wel voor de invoering van de wet.

De initiatiefnemers van het referendum ageren vooral tegen die bepaling in de nieuwe inlichtingenwet, die per 1 januari ingaat. Ze zijn bang dat inlichtingendiensten met een ‘sleepnet’ op grote schaal online communicatie af mogen luisteren. Dat mag nu alleen heel gericht. Ook mogen ze in grotere hoeveelheden internetverkeer rondneuzen, op zoek naar verdachte patronen. Verzamelde gegevens mogen drie jaar bewaard blijven. Ook mogen de gegevens met buitenlandse inlichtingendiensten gedeeld worden, al moeten dan waar mogelijk gegevens van Nederlanders worden uitgefilterd.

Angst of bang zijn is een slechte raadgever en daarom een onjuiste basis of grondslag voor een referendum. Het feit dat zo gemakkelijk dat aantal van 400.000 handtekeningen zijn opgehaald, spreekt boekdelen. Hoe meer referenda, hoe beter, zo lijkt het motto te zijn.

Het referendum over de ‘Sleepwet’, zoals de vijf studenten achter het initiatief het omschrijven, wordt gesteund door onder andere Amnesty, privacyorganisatie Bits of Freedom en politieke partijen als de SP, Denk en Forum voor Democratie. Ruim 400.000 Nederlanders hebben een handtekening gezet onder de petitie voor het referendum.

De referendumaanvraag moet nog worden goedgekeurd door de Kiesraad, die de handtekeningen controleert en via steekproeven de geldigheid controleert. Aanstaande woensdag, 1 november, verwacht de raad uitsluitsel te kunnen geven. Naar verwachting zal de volksraadpleging gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 plaatsvinden.

Wat is het toch een rommeltje geworden. Ik doe aan dit halfwassen of halfbakken referendum niet mee.

https://fd.nl/economie-politiek/1224727/cda-en-d66-oneens-over-betekenis-referendum-sleepwet?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-ochtendnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_content=20171028&s_cid=671

 

Advertisements