Tags

Democratie

Redactie MSN – 10:25, 28 oktober 2017

Het kabinet zal de uitslag van het referendum over de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) negeren. Dat stelt CDA-leider Sybrand Buma. “Hier ga ik uiteindelijk de keuze maken dat we dit referendum niet beschouwen als een echt referendum.”

Volgens mij is dit standpunt een novum, want nog nooit besproken: het verschil tussen een raadgevend referendum dat alleen adviseert, en een correctief referendum dat de regering verplicht tot terugtrekking van de aangenomen wet. Deze gradatie in beslissingsmacht voor het parlement is alleen zinvol als het gaat om principiële wetsvoorstellen, waar de bevolking een andere opvatting heeft – of blijkt te hebben – dan de parlementaire meerderheid. Maar dan is er ook sprake van een volkomen onrepresentatieve Kamermeerderheid, tenzij de oppositie zoveel lawaai weet te maken dat het electoraat daarin meegaat. Zoals het raadgevend referendum bij het associatieovereenkomst met Oekraïne, dat door nota bene Buma zelf tot correctief referendum werd verklaard. Maar de situatie van een overduidelijke kloof tussen een electoraat dat met tweederde van de voorstemmers van afkeuring bij een hogere opkomst dat de huidige Wet voorschrijft, lijkt een theoretische optie. De conclusie luidt dat de afschaffing van de Wet Raadgevend Referendum een koekje van eigen deeg van de initiatiefnemers van het Oekraïne-referendum betekent. Zie ook na deze tekst het commentaar van SP’er Ronald van Raak.

Begin oktober kregen de initiatiefnemers van het referendum de benodigde 300.000 steunbetuigingen bijeen, zodat de stemming er gaat komen. Inmiddels is die steun uitgebreid tot ruim 400.000 mensen. De initiatiefnemers zijn in actie gekomen uit vrees voor hun privacy, nu in de Wiv de bevoegdheden van de AIVD en MIVD worden uitgebreid.

De diensten mogen internetverkeer van de kabel gaan aftappen. Ook is in de wet vastgelegd dat apparaten als smartphones, computers en smart-tv’s gehackt mogen worden. Dat mag volgens de initiatiefnemers op zo’n grote schaal, dat de kans groot is dat ook de e-mails, app’jes en het surfgedrag van onschuldige burgers in de netten van de AIVD terecht komen. Vandaar de naam ‘sleepwet’.

Dit is een volstrekt belachelijke veronderstelling omdat de AIVD al de handen vol heeft aan de bekende – laat staan onbekende – verdachten van ‘terrorismelijsten’ in samenhang met het verminderde aantal medewerkers bij deze dienst. De AIVD zou alleen theoretisch een privacygevaar voor de gewone burgers opleveren als de lijst van AIVD-medewerkers de omvang zou hebben van de Amerikaanse diensten. Er bestaat kortom naar mijn intuïtieve gevoel geen ‘grote’ kans dat onschuldige burgers per ongeluk worden meegenomen. Want dan zou de dienst zelf blunders maken vanwege hun krappe tijd voor onderzoek omdat er ook andere onderzoekslijnen denkbaar zijn, zoals economische en technische spionage. Op de radio waren ook interviews van initiatiefnemers van dit referendum te horen van een leeftijdscategorie – studenten – waarvan je in alle ernst afvraagt waar ze hun eigen onderzoekstijd vandaan halen om dat naast hun studie te doen. De wereld op z’n kop.

“En ik wil dat die sleepwet doorgaat”, zegt Buma in de Volkskrant. Volgens hem denkt de rest van de coalitie er ook zo over. Hij noemt het referendum “een rest uit het verleden” en ziet daarom ook niet goed hoe de uitslag moet worden overgenomen, “terwijl we eigenlijk al hebben afgesproken dat we van het raadgevend referendum af willen.”

Dat Buma meent dat het referendum “een rest uit het verleden” zou zijn is natuurlijk ook een absurde en groteske uitspraak, aangezien op landelijk niveau maar twee referenda hebben plaatsgevonden (Europese ‘grondwet’ in 2005 en Oekraïne in 2015).

Volgens de CDA-leider leent het onderwerp zich ook niet voor een volksraadpleging. Hij noemt de wet een “buitengewoon ingewikkeld ding met enorme consequenties als het niet doorgaat”. Buma vindt dat daar niet enkel met een ja of een nee over moet worden gestemd.

Dat de Raad van State kritisch over de sleepwet heeft geadviseerd stond in Het Parool gemeld[1], zou de Kamer gedwongen kunnen worden om een debat over dat advies te houden. Dat is de enige logische weg.

Het referendum zal in maart volgend jaar plaatsvinden, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ook dat ‘klopt gewoon niet‘ volgens Buma. Niet in iedere gemeente vinden dan verkiezingen plaats. “Op sommige plekken krijgt je dus een opkomst van 10 procent voor het referendum en op andere plekken van 70 procent.”

Reacties op Buma

GroenLinks wil naar aanleiding van Buma’s uitspraken weten wat er in het nieuwe kabinet precies is afgesproken over de uitslag van een referendum over de Wiv. Voor het debat over de regeringsverklaring volgende week moet premier Mark Rutte met tekst en uitleg komen, vindt Jesse Klaver.

“Wij willen weten of coalitiefracties hierover afspraken hebben gemaakt, of dat zij vrij kunnen opereren”, zegt hij. “Het zou toch raar zijn om tegen mensen te zeggen: u mag wel gaan stemmen maar wat de uitslag ook wordt, we doen er toch niks mee.”

‘We doen er toch niets mee’ is te kort door de bocht want klaarblijkelijk heeft Buma een helderziende met den kristallen bol geraadpleegd; maar hij heeft een punt dat het zinloos is geworden het referendum te houden omdat de afschaffing van de Wet Raadgevend Referendum in het regeerakkoord staat aangegeven. Maar Buma zal in zijn functie als regeringsfractie toch zorgvuldiger moeten gaan formuleren.

PVV-leider Geert Wilders noemt de uitspraken ,,de schaamte voorbij”. Op Twitter sprak hij van “Buma’s dictatuur“. Thierry Baudet van Forum voor Democratie vindt het “tijd voor kiezers om CDA te boycotten“.

Beide uitspraken zijn dus ridicuul, maar van verschillend formaat. De dictatuur is een onzinnig verwijt en de kiezers hebben een half jaar geleden gestemd en overbekend is dat het CDA niets van het referendum moet hebben. Baudet kraamt onzin uit en hij doet al helemaal mee met de spelletjes in de Kamer. Valt erg van hem tegen maar ik had niets anders verwacht.

Ook de Amsterdamse studenten die ruim 400.000 handtekening inzamelden voor een referendum zijn teleurgesteld in Buma. “We vinden zijn uitlatingen erg onprofessioneel en ondemocratisch”, zegt Tijn de Vos namens de initiatiefnemers.

De pot verwijt de ketel dus…

“Het is erg zwak van hem dat hij het debat niet aangaat. Maar meerdere burgerrechtenorganisaties en politieke partijen zullen campagne gaan voeren voor het referendum om een sterk nee te laten horen. We hopen dat het volk via de stemming zal laten zien dat deze wet niet oké is en dat er toch aanpassingen gedaan moeten worden. We geven ook zeker niet op.”

https://www.trouw.nl/democratie/buma-kabinet-zal-referendum-over-sleepwet-negeren-~a18b6e08/?utm_source=TR&utm_medium=email&utm_campaign=20171028|daily&utm_content=&utm_term=44818&utm_userid=&ctm_ctid=82c90ea0bb252bc34198a7d2a31284b4&m_i=UgnUjK6E5UDzAN9GSjetRYovr3F2t535LuBQDfhVLenZXXl_NL8raPs37e68xEzQ%2BuwPklqU8Q1bzhKB5I9kbV_n_SRgS

‘Sleepwetreferendum gaat óók over arrogantie van de macht’

RTL Nieuws / ANP, 28-10-17

De SP wil een debat over het plan van het kabinet om de uitslag van het sleepwetreferendum te negeren. Volgens Kamerlid Ronald van Raak gaat het niet alleen over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ook andere oppositiepartijen reageerden boos.

CDA-leider Buma zei vandaag in een interview met De Volkskrant dat de zogenoemde sleepwet er moet komen en dat hij het geplande referendum niet als ‘echt referendum’ beschouwt.

Die opmerking schoot een groot deel van de oppositie in het verkeerde keelgat. SP-Kamerlid Ronald van Raak zegt dat het referendum niet alleen over de nieuwe wet gaat. Hij ziet het breder. “Een ‘nee’ tegen de sleepwet is tegelijk een ‘nee’ tegen de arrogantie van de macht.”

Blablabla.

D66 kritisch

GroenLinks zei eerder vandaag al te willen weten wat over de sleepwet is afgesproken in het kabinet. Maar in plaats van een apart debat wil GroenLinks het woensdag bespreken tijdens een debat over de regeringsverklaring.

D66 was als enige coalitiepartij kritisch over Buma’s uitspraken. ‘Onverstandig‘, noemde Kamerlid Kees Verhoeven ze. Een woordvoerder van de partij stelt dat het om een ‘belangrijk maatschappelijk debat’ gaat. Dat moet eerst worden gevoerd en daarna moet bekeken worden wat te doen met de uitslag van het referendum.

Verstandige reactie op Buma.

‘De schaamte voorbij’

PVV-leider Geert Wilders noemt de uitspraken ‘de schaamte voorbij’. Op Twitter sprak hij van ‘Buma’s dictatuur’. Thierry Baudet van Forum voor Democratie vindt het ‘tijd voor kiezers om CDA te boycotten’.

Zoals al aangegeven: geroeptoeter. Lang leve de blaaskaken-oppositie in de Kamer.

https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/sleepwetreferendum-gaat-%c3%b3%c3%b3k-over-arrogantie-van-de-macht/ar-AAuasBy?ocid=spartanntp

 

[1] https://www.parool.nl/amsterdam/referendum-over-sleepwet-is-aanstaande~a4520800/

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties [ https://www.raadvanstate.nl/adviezen/actuele-adviezen/vastgestelde-adviezen/vastgestelde-adviezen.html?id=862&summary_only=&q=wet+inlichtingen+en+veiligheidsdiensten ]

Ontwerpbesluit houdende regels inzake technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot rechtstreeks geautomatiseerde toegang van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten tot de gegevens verwerkt door informanten dan wel door ambtenaren van politie, van de Koninklijke marechaussee en van de rijksbelastingdienst (Besluit maatregelen rechtstreeks geautomatiseerde toegang inlichtingen- en veiligheidsdiensten).

Ontwerpbesluit tot aanwijzing van de gegevens waarop een opdracht tot verstrekking aan een aanbieder van een communicatiedienst in het kader van onderzoek van communicatie door de AIVD en MIVD betrekking kan hebben (Besluit gegevensverstrekking onderzoek van communicatie Wiv 2017).

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk, het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken en het Verplaatsingskostenbesluit 1989 in verband met de Overeenkomst Van Werk Naar Werk beleid en WW-dossier sector Rijk.

Advertisements