Tags

Probleem bij Defensie vereisen minister met meer ervaring (Maarten de Sitter, Oud-NAVO-ambtenaar, brieven, Opinie/nrc, 23-10-17)

Ministerspost Defensie

# Arm Defensie. Nadat iedereen over elkaar heen is gevallen om te vertellen hoe slecht de Nederlandse krijgsmacht eraan toe is, worden nu opnieuw twee bewindslieden aangesteld die vrijwel geen ervaring hebben met de materie. Dochter zijn van een beroepsofficier mag dan een handige kwaliteit zijn – je veronderstelt begrip van de militaire mindset – en werk voor de Stichting Oorlogsgraven een wat macaber aanknopingspunt, maar het is beslist onvoldoende om de stevige beslissingen te nemen die gaan over leven en dood, laat staan een heroriëntatie van onze defensie te bewerkstelligen.

Wat een arrogantie spreekt uit deze woorden van een ‘oud-NAVO-ambtenaar’ die er natuurlijk in alle maten en soorten bestaan, maar laten we aannemen dat het om een hogere ambtenaar gaat. Veel doet het er ook niet toe, want te gewekte indruk in deze brief een uitermate bedroevend.

In de eerste plaats hoef je voor geen enkel departement een briljante politieke carrière achter de rug te hebben want de politiek behelst nu eenmaal een ander vakmanschap dan in alle overige beroepssectoren. Maar sinds het debat-Hennis weet iedereen dat Defensie nu het zwaarste en moeilijkste departement is dat hervormd moet worden, zwaarder nog dan de Zorg door Van Rijn in de afgelopen periode gerund (en dat ongeacht al het geblaat van met name de SP in de Kamer).

In de tweede plaats zal, als de auteur inderdaad Ank Bijleveld bedoelt als de dochter van een beroepsofficier, zeker een mindset aanwezig zijn aangezien kinderen van beroepsofficieren nu eenmaal zo worden opgevoed; ik ken ze namelijk uit mijn eigen omgeving. Ik zeg dus, arme stakkers als je kind van een beroeps bent. En Bijleveld – in ben zeker geen CDA’er, het tegendeel zelfs – weet dus precies waaraan ze begint want heeft meer dan genoeg politieke ervaring. Zij is dus juist de frisse wind die Defensie nodig heeft en geen Raymond Knops als oud-beroepspiloot die zich afgelopen weken al zeker wist van zijn van zijn aanstaande ministerschap. Sterker, Knops zou juist de ongeschikte minister zijn geworden, omdat hij niet voor het draagvlak onder de bevolking had kunnen zorgen – en niet voor eenheid tussen de verschillende onderdelen als oud-luchtmachtman – die noodzakelijk is voor een volledig nieuwe visie en dat is nodig voor Defensie. Denken in geheel andere patronen dan in de oude ijzervreterstaal van de Koude Oorlogsretoriek  voorafgaande aan de val van de Muur (1989) en het uiteen vallen van de USSR en haar satellietstaten. Daarvoor is briljantie nodig en niet gewoon een oud-officier.

In de derde plaats afrondend: er is geen sprake van ‘beslist onvoldoende om de stevige beslissingen te nemen die gaan over leven en dood’, want deze bewering is ofwel op niemand van toepassing, dan wel op ‘iedereen’, want te generalistisch getypeerd. Als De Sitter dus meent dat er niemand anders gevonden had kunnen worden voor de opdracht ‘heroriëntatie van onze defensie te bewerkstelligen’, dan heeft hij het mis en is in staat in de glazen bol te kijken. Dan was een van de voorgaande ministers van Defensie al voorgedragen voor de Nobel-vredesprijs. Dan waren de miljarden die bezuinigd werden in het afgelopen bijna twee decennia omgezet in ijzerwaar en aangepaste mechanisch transport voor vredesmissies en waren die veel effectiever geweest. En dan waren ook niet de miljarden voor Afghanistan in een bodemloze put verdwenen.

# Hoe werkt de NAVO, wat is het Force Generation-proces, wat kan ik doen met een onderzeeër, welke vragen moet ik stellen over een militair veldhospitaal om de kwaliteit te kunnen inschatten, wat moet ik mij voorstellen bij een operatie van special forces om een vliegtuigcrash te beveiligen, etcetera. Als er geen enkel idee is hij een en ander in zijn werk gaat, is uiterste moeilijk adequaat overleg te voeren met de militaire commandanten of een koers in [het] parlement te verdedigen. Deze benoemingen getuigen van gebrek aan begrip voor de ernst van de situatie waarin het ministerie van Defensie en de krijgsmacht zich bevinden, arm Defensie.

Ik krijg de indruk dat deze oud-ambtenaar van de NAVO nu zelf militair adviseur of lobbyist is geworden vanwege de letterlijke prietpraat die hier over de lezers van NRC wordt uitgestrooid. Want heel duidelijk wordt het gezonde burgerverstand van de gemiddelde NRC-lezer niet hoog aangeslagen, om het maar eufemistisch uit te drukken. Dat blijkt alleen al uit de zinssnede ‘Als er geen enkel idee is hoe een en ander in zijn werk gaat’; het verraadt een hoogste mate van arrogantie die veronderstelt dat de krantlezer geen idee heeft hoe de huidige krijgsmacht functioneert en zich ook niet  op de hoogte kan brengen ondanks het bestaan van internet.

Bijleveld kan terugvallen op haar eigen CDA-defensienetwerk, die haar van alle ins en outs op de hoogte zal stellen – voorzover nodig – en ook zo wijs zal zijn voldoende externen te raadplegen. Kortom, deze oud-militair heeft zelf de aansluiting op moderne tijden gemist en niet begrepen hoe de moderne mens in elkaar zit; hij is zelf wereldvreemd geraakt vanwege zijn beroepstijd. Het is dus een diep droevige én trieste brief geworden. Je zult daarmee de oorlog binnen moeten trekken, om maar in de hem vertrouwde terminologie te spreken.

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/23/ministerpost-defensie-problemen-bij-defensie-vereisen-minister-met-meer-ervaring-13622638-a1578237